www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Berichten met de tag:
Kennemerland

Noord-Holland

Nieuwe inrichting Houtrakkerbeemden zorgt voor meer brakke natuur

Op elke willekeurige dag zie je in de Westhoffplas in de Houtrakpolder allerlei vogels voorbijkomen. Het ondiepe, brakke water in de plas zorgt voor veel voedsel wat een aantrekkende kracht op de vogels heeft. Zo zijn de aanwezige garnalen een delicatesse voor onder andere de vele lepelaars. Dat wordt smullen, want dankzij een uitbreiding van de Westhoffplas met drie hectare krijgen de vogels een grotere plas tot hun beschikking. Dit draagt bij aan nog meer bijzondere brakke natuurontwikkeling in dit gebied dat mede dankzij de provincie is gerealiseerd.

lees meer
Noord-Holland

Opknapbeurt Noorderbos in de Houtrak afgerond

De paden in het Noorderbos van de Houtrak zijn flink opgeknapt. Op de meeste paden is een nieuwe laag halfverharding aangebracht. Ook zijn ze breder geworden en zijn er nieuwe paden bijgekomen. Hierdoor kan iedereen het gehele jaar gebruik maken van de paden. Zo zijn er meer rondjes te lopen door het bos. En dat niet alleen; her en der staan nieuwe bankjes en picknicksets om even uit te rusten en te genieten.

lees meer
Noord-Holland

Werkzaamheden in het Noorderbos in de Houtrak

Vanaf vandaag start het opknappen van de paden in het Noorderbos van de Houtrakpolder. Het opknappen van de paden is een onderdeel van de kwaliteitsimpuls voor het Noorderbos. Tijdens de uitvoering zullen enkele delen van het bos tijdelijk niet of minder goed bereikbaar zijn.

lees meer
Noord-Holland

Wat de boswachter niet kent, dat (w)eet ie niet…

In samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbosbouw Nederland en drie landelijke ministeries is er groen licht gegeven voor de start van het Voedselbos Houtrak. Dit voedselbos is een onderdeel van een aantal pilot projecten die behoren tot het samenwerkingsverband ‘Green Deal Voedselbossen’.

lees meer
Noord-Holland

Afsluiting fietspad voor onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

Het fietspad ten zuiden van de fietsverbinding Noordelijke Randweg-Hillegommerdijk is van 7 augustus tot en met 1 september afgesloten en deels opengebroken i.v.m. Niet Gesprongen Explosieven.

lees meer
Texel

Heide in Duinpark @NPTexel van veel opslag ontdaan door IVN Kennemerland

Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben 38 leden van IVN afdeling Kennemerland Staatsbosbeheer op Texel geholpen met onderhoud van de duinheide in het Duinpark op Texel. In dit deel van de duinen graast geen vee en veranderd de natuur de hei langzaam in bos. Om heide te behouden zijn verschillende vormen van beheer te gebruiken, elk […]

lees meer
Texel

Jan van Assema wordt teamleider in Kennemerland

Door een reorganisatie bij Staatsbosbeheer die op Texel niet tot een andere organisatieopzet leidt treedt er wel een personele wijziging op. Beheerder Jan van Assema wordt per 1 januari a.s. benoemd als teamleider Gooi en Kennemerland (Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal). Teamleider is een nieuwe functie bij Staatsbosbeheer. Een teamleider geeft leiding aan de […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog