www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Winterwerk van de boswachter

17 januari 2019 Staatsbosbeheer in Noord-Holland

Sommige boswachters zijn in de wintermaanden druk buiten bezig met snoeiwerk, bosbeheer, wintermaaien of padenherstel terwijl andere boswachters terugdenken aan hoe de zomer is geweest. Dagdromen? Nee, juist verslaglegging doen van de uitgevoerde inventarisaties! Puur kantoorwerk dus.

Een boswachtersblog van boswachter ecologie Klaas van den Berg uit het Gooi en Kennemerland  

Zo zijn er in de afgelopen zomer in zowel het Diemerbos en de Diemervijfhoek inventarisaties uitgevoerd naar dagvlinders en libellen. Dit in opdracht van het monitoringsprogramma Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) vanuit de provincie Noord-Holland. Per beheertype is zijn er soorten aangewezen welke indicatoren zijn voor de natuurkwaliteit van een gebied. Zo zijn er voor het beheertype N05.01 Moeras een aantal libellen aangewezen en voor N12.02 Kruiden-, en faunarijk grasland een aantal dagvlindersoorten (meer achtergrond informatie over beheertypen zie deze link: Bij12.nl).

Verrekijker en netje

Gewapend met een verrekijker hebben mijn collega’s afgelopen zomer in de Diemervijfhoek en het Diemerbos een grote zoektocht gehouden naar alle voorkomende libellen. Zo zijn er in totaal 23 soorten hier vastgesteld. Wat gebruikelijke soorten als Grote roodoogjuffer en Lantaarntje waren te verwachten en nog makkelijk te herkennen. Maar voor gelijkende heidelibellen is het toch nodig de dieren soms wat beter te bekijken, is er een “snor” zichtbaar of hebben ze een gele streep op de poten is tijdens de vlucht toch lastig te zien. Hiervoor werden soms enkele dieren met een insectenschepnet gevangen om te determineren waarna ze direct, en ongeschonden weer werden losgelaten.

Perfecte libellensloot

Eén van de aangetroffen kwalificerende soorten is de Bruine korenbout, een soort welke lokaal in het vechtplassengebied voorkomt maar in de rest van west Nederland nog schaars voorkomt. In totaal zijn er zeker 30 exemplaren in de Diemervijfhoek waargenomen. Mogelijk dat de soort zich vanuit hier verder kan vestigen in de omgeving. Een andere leuke ontdekking is dat er bij de Diemervijfhoek enkele Weidebeekjuffers zijn gezien, een libellensoort welke in het westen van Nederland vrij zeldzaam is. Waarschijnlijk betroffen dit zwervende exemplaren, want na de eerste ronde werden ze helaas niet meer aangetroffen.

Dagvlinders

Kleine vuurvlinder op kattenkruid

Voor de dagvlinders is alleen gekeken in de graslanden nabij het Diemerbos. Hier zijn 11 soorten genoteerd waarbij er enkele algemene soorten, zoals Klein koolwitje en Klein geaderd witje, niet meegenomen zijn in de inventarisatie. Het opvallendste hier was dat er relatief weinig soorten vlinders werden aangetroffen die men zou verwachten bij graslanden. Een taak voor ons dus om te kijken of we dat kunnen verbeteren!
Wel aangetroffen grasland soorten zoals Icarusblauwtje, Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder en Bruin zandoogje kunnen zeker nog gebaat zijn met grotere kruidenrijkdom en het daarbij horende beheer. Mogelijk dat we dan in het Diemerbos ook weer de Argusvlinder en Zwartsprietdikkopje mogen verwelkomen! Op naar de zomer!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog