www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Deel van zieke Essen worden weggehaald in de Weelen.

15 augustus 2018 Boswachter Maarten in Noord-Holland

In de Weelen wordt de komende tijd een deel van de zieke Essen weggehaald. Ze vormen een potentieel gevaar voor bezoekers en passanten. Eerst worden de Essen tussen Driehuizen en de Kadijkweg weggehaald. Tijdens de werkzaamheden wordt het voetpad daar tijdelijk afgesloten. (Zie de rode gearceerde vakken). Deze werkzaamheden starten vanaf 16 augustus 2018. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen twee weken zijn afgerond. Vervolgens worden in het najaar de rest van alle Essen in zowel de Weelen als de Groote Vliet als de Kleine Vliet bekeken. Indien nodig worden deze dan ook weggehaald. Daar wordt meer maatwerk verricht. Er wordt gewerkt aan een herstelplan om bomen terug te planten.

Essentaksterfte
Sinds een aantal jaren heerst er een nieuwe ziekte onder de essen in Nederland: de essentaksterfte  Deze wordt veroorzaakt door een schimmel die de boom aantast en uiteindelijk vernietigd. In de Weelen en de Groote en Kleine Vliet staan redelijk veel Essen. Bijna alle Essen zijn inmiddels aangetast zonder dat je het ziet en gaan het op een enkeling na het uiteindelijk niet overleven. Voor de (verkeers-)veiligheid van bezoekers en passanten langs de bossen wordt een deel van de Essen weggehaald. Hopelijk kunnen we zo veel mogelijk Essen in de bosvakken laten staan zo lang ze geen gevaar vormen. Hiermee behouden we zo veel mogelijk het bosklimaat. Meer informatie over Essentaksterfte vind je in dit filmpje.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog