www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Zieke Essen worden weggehaald in het Robbenoordbos en Dijkgatbos.

28 september 2017 Boswachter Maarten in Noord-Holland

In het Robbenoordbos en Dijkgatbos wordt een groot deel van de zieke Essen weggehaald. Ze vormen een potentieel gevaar voor bezoekers en passanten. Het fietspad langs de A7 wordt tijdelijk afgesloten en omgeleid. Deze werkzaamheden starten vanaf 4 oktober 2017. De verwachting is dat de werkzaamheden begin december 2017 mits het weer niet tegen zit afgerond zijn.

Essentaksterfte

Sinds een aantal jaren heerst er een nieuwe ziekte onder de essen in Nederland: de essentaksterfte. Deze wordt veroorzaakt door een schimmel die de boom aantast en uiteindelijk vernietigt. Het Robbenoordbos en Dijkgatbos bestaan voor 10% uit Essen. Bijna alle Essen zijn aangetast en gaan het op een enkeling na het niet overleven. Voor de (verkeers)veiligheid van bezoekers en deelnemers van het verkeer langs de bossen wordt 50% van de Essen met spoed weggehaald. De overige Essen in de bosvakken laten we staan zolang ze geen gevaar vormen. Hiermee behouden we zo veel mogelijk het bosklimaat.

Hinder

Als bezoeker van het Robbenoordbos en Dijkgatbos kunt u hinder van de werkzaamheden ondervinden. Er wordt met zwaar materieel gewerkt. Paden zijn tijdelijk minder goed toegankelijk. Dit wordt in het bos aangegeven. Stammen zullen tijdelijk in de bermen en op de parkeerplek van de Sluitgatweg gestapeld worden. Daarnaast wordt het fietspad langs de A7 omgeleid vanaf 4 oktober door het bos. Zodra daar de werkzaamheden langs de a7 zijn afgerond, wordt het fietspad uiteraard vrijgegeven.

Paars : de vakken waar de Essen worden weggehaald.

Blauw : De omleiding voor het fietspad langs de A7

Zorgvuldig werken

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig met vakmanschap en met oog voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels, holle bomen met nesten of verblijfplaatsen van vleermuizen of bijzondere planten aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Staatsbosbeheer doet dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer en is FSC gecertificeerd.

Voor meer informatie over Staatsbosbeheer en de Essentaksterfte, bekijk het dossier Essentaksterfte

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog