www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Hekken dicht!

7 februari 2018 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Maandagochtend, 5 februari, ontdekten we dat een aantal hekken rond het afgesloten deel van het Kotterbos open stonden. Ook  het hek tussen het kerngebied van de Oostvaardersplassen en het Kotterbos stond wagenwijd open ondanks het feit dat deze eerder waren afgesloten met kettingen en hangsloten. Een groep van ongeveer 30 Heckrunderen is via de Kotterbostunnel onder het spoor het Kotterbos in gelopen.  Dit deel van het bos is normaal alleen toegankelijk voor edelherten.

Afgesloten gebied
Het Kotterbos, bij Almere, is één van de randbossen rond het kerngebied van de Oostvaardersplassen dat in winterperiode deels voor publiek wordt afgesloten omdat we rust en beschutting willen bieden aan de edelherten die in de Oostvaardersplassen leven. Daarnaast wordt er ook in deze gebieden door de boswachters beheerd en worden er volgens het protocol vroeg reactief beheer dieren geschoten.

Veiligheid
Voor de veiligheid worden de hekken rond deze beschuttingsgebieden afgesloten en van informatieborden voorzien. Doordat de hekken openstonden was het mogelijk dat nietsvermoedende recreanten in het bosgebied gaan wandelen of fietsen en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer er op deze plekken wordt geschoten.

Openstelling
De openstelling voor Heckrunderen van dit deel van het bos is momenteel niet aan de orde en we betreuren het dan ook dat iemand de toegang tot het gebied mogelijk heeft gemaakt.

Het is nu niet mogelijk om de dieren actief uit het bosgebied te drijven, maar de ervaring leert dat de dieren tussen de randbossen en het open gebied heen en weer trekken en het kerngebied weer opzoeken. Als dit gebeurt dan zullen we het hek bij de tunnel weer sluiten.

Alertheid
Mocht u langs de Kotterbosweg openstaande hekken tegen komen, zou u dan zo snel mogelijk contact op willen nemen met de boswachter via 0320-254585, optie 3 of via oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

 • oostingh
  26 maart 2018 om 22:05

  Ik denk dat ik na 60 jaar wildobservatie, o.a. op de Veluwe Kroondomein etc) langzamerhand bijna weet waar we het over hebben, ik ben geen jager, maar zeker ben je nooit. Daarom ik vind het beleid van Staatsbosbeheer in princiepe niet onredelijk. We gaan toch ook niet het veld in om alle jonge haasjes, konijnen, egels, ganzen enz. , te helpen en bij te voeren. Om vooraf dieren af te schieten in de herfst, moet je ook een duivelskunstenaar zijn om te bepalen, wat goed is en slecht. Wel eens gezien dat afschieten zoals jagers bepleiten, heel veel leed kan veroorzaken voordat de dood er op volgt? Laten we elkaar niet haten en vreselijke bedreigingen toe wensen omdat we andere inzichten hebben, dan verlagen we ons tot iets wat erger is dan dieren elkaar plegen aan te doen (bijna nooit). Als alle wild puur gezond de winter doorkomt, zullen er honderden jonge dieren bijkomen, die ook weer jonge dieren zullen baren, dat is nog een inmenser probleem. Veel verzwakte dieren zullen gevoelig zijn voor ziektes, en dan? Dit is de onbarmhartige natuur, dit is geen dierentuin, hoe naar soms ook. Uitpraten en voorlichten, dat is iets wat volwassen mensen met elkaar moeten doen. We willen toch ook niet tussenbeide komen als dieren elkaar in de bronsttijd, elkaar onbedoeld de dood in jagen. Ik heb bewondering voor SBB dat gezien alle extreem vijandige emoties men voor de dieren toch zoveel mogelijk (??!!) hun best blijven doen. En die anderen die onredelijk ver gaan in hun bijna vijandige emoties, lees er over studeer er over en praat er over en gebruik je verstand, want wat u geschied doe dat ook aan een ander niet! Liefde voor dieren is positief en ook voor mensen aan de andere kant van de emotionele grens. De slogan van de jagers is er ook een die verheerlijkt, en niet uit naastenliefde is ontstaan, maar helaas veelal uit een soort hebzucht. Misschien is het tijd voor de echte jager die wel selectief dood uit pure noodzaak en aan de top van de voedselperamide thuis hoort, De Wolf. Vergeet hierbij het sprookje Roodkapje! Geluk!

 • Margreet van vuure
  20 maart 2018 om 12:09

  Geachte heer mevrouw,
  Omdat ik erg meeleef en betrokken ben, ook uw boswachtersblog lees en grote bewondering heb voor al jullie werk en inzet zou ik u nog wat aanvullende vragen willen stellen. Ik hoop dat u deze beantwoorden kunt.

  Het gaat onder meer over de Slenk in aanleg aan de Torenvalk weg en aan de Knardijk in Lelystad. Wanneer verwacht u dat dit project afgerond is en wat moet er zoal nog gebeuren? Ik wandel er graag ook met mijn kleinkinderen. Zij vinden de zandheuvels en waterpartijen schitterend en dat is het natuurlijk ook. Maar ik vind dat drijfzand toch gevaarlijk voor hen. Wanneer is dit veilig ingeklonken? Wordt de Slenk nog verbonden met het Hollandse Hout en met de Oostvaardersplassen en met de Knardijk waar ook veel reeën lopen? Of blijft het afgesloten middels wildroosters? Bestaat de kans dan op toename van inteelt onder de Reeën populatie die nu opgesloten zit in de Slenk? Wordt het straks ook toegankelijk voor vossen, konijnen, hazen, Damherten, Edelherten en heck runderen en de paarden uit de Oostvaardersplassen? Of blijft het een afgesloten gebied voor alleen maar reeën middels wildroosters. Het lijkt mij een zeer ingrijpend project om de Oostvaardersplassen te verbinden met de Veluwe en de rest van Nederland. Met zowel voor als nadelen. Kunt u mij daar iets meer over vertellen? Er is als al deze gebieden verbonden worden vermoed ik dan wel veel meer variëteit aan dieren te verwachten zoals ook de komst van wilde zwijnen van de Veluwe naar de Oostvaardersplassen. In de hoop dat u alvast vooralsnog enkele vragen kunt beantwoorden teken ik met dank ook namens mijn kleinkinderen die met deze actuele onderwerpen bezig zijn op school met dank ook namens hen en met vriendelijke groet,

  Margreet van Vuure
  greetjevanvuure@gmail.com

 • paul
  3 maart 2018 om 12:46

  Net terug uit echte Canadese wildernis. Nergens hekken. Overal wild. Mens halverwege de voedselketen.

  Thuis weer even ons nationale hertenkampje en nieuwe ’wildernis’ Oostvaardersplassen bezocht. Veel te veel dieren in gevangenschap.
  Treurig mislukt belachelijk ’wetenschappelijk’ experiment. Wie waren die ’wetenschappers’ die dit leed ooit begonnen zijn en welke ’wetenschapper’ durft het mislukte beleid nog met droge ogen te verdedigen?

  Elke leek had de ellende van overpopulatie en inteelt kunnen zien aankomen.
  Geef dit land terug aan de zee. Of gooi de hekken naar de Veluwe of andere snelwegpassages open zoals ooit bedoeld.
  Liefst snel.

 • Tea
  11 februari 2018 om 21:02

  Dank u, meneer Kuypers, voor uw reactie, informatie en toelichting.

  Vwb. uw opmerking n.a.v. mijn vraag ‘of de boswachters wel iets doen?’ wil ik even toelichten dat dit niet een ‘verwijt’ mijnerzijds was, maar meer een vragende reactie op de opmerking van Ad.
  Inderdaad ben ik door het ‘bestuderen’ van de Oostvaardersplassen en de impact op de dieren ingeval overgegaan wordt tot bijvoeren en anticonceptie, van gedachten veranderd. Ik begrijp de ‘haken en ogen’ die daarmee samenhangen.
  Zoals ik zei, jaren geleden was ik daar helemaal vóór, maar die visie heb ik bij moeten stellen, na het verkrijgen van onafhankelijke!, goede en op ervaring gestoelde informatie mbt. de dieren en hun leefomgeving.
  Derhalve heb ik ook altijd mijn stem laten horen richting Lelystad inzake de openstelling van het Hollandse Hout. Omdat ik het wel belangrijk vind dat de dieren zoveel mogelijke bewegingsruimte hebben. En ruimte om hun rust en beschutting te vinden.
  5 Jaar heeft het moeten duren voordat Lelystad eindelijk overstag ging en besloot hierin mee te werken. En dat terwijl het Hollandse Hout bezit is van Staatsbosbeheer en de gemeente Lelystad in principe geen recht had om ontsluiting van het Hollandse Hout tegen te houden.
  En daarom nu ook mijn ‘eenmansactie’ richting de Haagse en Provinciale politiek inzake de Oostvaarderswold/wissel.
  Omdat ik van mening ben dat die er ‘gewoon’ moet komen.

 • Hans-Erik Kuypers
  11 februari 2018 om 20:12

  Beste Tea en Ad,
  Dank je Tea dat je je zo goed verdiept hebt in het gevoerde beleid in de Oostvaardersplassen. Tea geeft op een aantal punten het antwoord op vragen die we als boswachters de laatste tijd vaker voorgeschoteld krijgen.
  Tea, je vraagt bij punt 1 of we als boswachters iets doen. Daarop kan ik volmondig “ja” zeggen. Eerder hebben we in deze blog een bijdrage geleverd waarin het winterbeheer en de rol van de beheerders uitvoerig aan de orde komt: https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2018/01/15/winter-oostvaardersplassen-maatregelen-er-toe/
  In deze bijdrage staat ook een link naar het protocol ‘vroeg reactief beheer’. Kort gezegd komt het er op neer dat we de dieren dagelijks goed in de gaten houden en dat we individuele dieren, waarvan we op basis van hun conditie, (sociaal) gedrag en omgevingsfactoren inschatten dat ze de winter niet zullen overleven er vroegtijdig uit halen. We ‘wachten’ dus niet af tot de dieren een slechte conditie hebben, maar nemen bij de beoordeling ook andere factoren zoals de weersverwachtingen en omgevingsomstandigheden mee.
  In de maandrapportage van januari 2018 hebben we vermeld dat er ongeveer 700 dieren sinds 1 december 2017 zijn afgevallen. DIt betreft een kleine 15% van de aantallen die in oktober zijn geteld (zie blog helikoptertellingen). Zoals Tea in een van haar bijdragen al aan gaf zien we in de Oostvaardersplassen een jaarlijkse uitval van zo’n 20-30%. Dat het dit jaar in absolute aantallen om meer dieren gaat dan in het voorgaande jaar heeft alles te maken met de relatief zachte winters van de afgelopen twee jaren, waardoor dus meer dieren de winter zijn doorgekomen. Deze winter is relatief streng begonnen; niet zozeer door koude temperaturen, maar door overvloedige regenval. Als beheerders is het hard werken, maar we zijn nog goed in staat om uitvoering te geven aan het vroeg reactief beheer volgens de afspraken die er gemaakt zijn (ICMO en BAC). Wellicht ten overvloede wil ik hier nog vermelden dat we bij de uitvoering van het beheer regelmatig begeleid worden door een dierenarts die ons adviseert over de invulling van het protocol.
  Met vriendelijke groet,
  Hans-Erik Kuypers

 • Tea
  11 februari 2018 om 16:26

  In antwoord op de laatste vraag van Ad: Nee, ik ben zéker niet voor het laten interen en creperen van dieren. Maar volgens mij is daar nu juist het vroeg-reactief beheer voor geadviseerd door ICMO2.

  Hieronder voor alle duidelijkheid puntsgewijs mijn antwoord en mening op het gestelde door Ad.

  1e.”Afschot is en blijft menselijk ingrijpen” ….daar heeft u helemaal gelijk in.
  Maar dat de dieren eerst maandenlang en nodeloos honger lijden, waag ik een beetje te betwijfelen….want dáárvoor heeft ICMO2 het vroegreactief beheer geadviseerd. Zou daar niet door Staatsbosbeheer aan worden voldaan?
  Uw bewering dat Staatsbosbeheer niets doet, kan ik niet beoordelen, noch beantwoorden. Misschien dat de boswachter Folkertsma daar een verduidelijkend antwoord op kan/wil geven?

  2e. Dat er geen natuurlijke vijanden zijn en er dus geen predatie plaatsvindt is óók helemaal waar. Daarom BLIJF ik er bij de politiek, op hameren dat het plan voor de realisatie van de Oostvaarderswold(wissel) alsnog weer op tafel moet komen.

  3e. Anticonceptie: ook ik was daar in eerste instantie een voorstander van. Maar na me meer verdiept te hebben in dit onderwerp is mij wel duidelijk geworden dat dit een uiterst complexe vorm van beheer is. Het lijkt misschien heel simpel: je geeft ze gewoon ‘de pil’ ( bij wijze van spreken) ..maar hoe, en waar en vooral welke dieren ?
  Maar wat nog belangrijker is: het veroorzaakt heel veel (ook sociale) stress onder de dieren en de kuddes.
  Bijvoeren: draagt bij aan een nóg sterkere groei van de aantallen…..
  Ook in de natuur ( anders dan die van de Oostvaardersplassen) zullen zwakke en zieke dieren zware tijden (honger, dorst, kou) niet overleven…..en deze dieren moeten wel degelijk het hele proces van interen en creperen ondergaan zonder dat ze uit hun lange lijden verlost worden…..tenzij ze natuurlijk worden gedood en gegeten door predatoren.
  Daarom het vroeg-reactief beheer! U noemt het de ‘ barmhartige kogel’ (wél mooi gevonden overigens!) ….. En inderdaad zou het vroeg-reactief beheer voor mij een synoniem kunnen zijn voor uw ‘barmhartige kogel’. Het voorkomt onnodig lijden.

  4e. Ik zou mijn eerdere vraag hier toch weer willen herhalen: Waarom is de discussie over de 30% afschot van ZIEKE en ZWAKKE dieren in de Oostvaardersplassen ZO heftig?….terwijl in andere natuurgebieden in Nederland 70 tot 90% van de GEZONDE dieren wordt afgeschoten?
  Is dat omdat de Oostvaardersplassen zó open gesitueerd liggen en daarmee duidelijk zichtbaar zijn…en daardoor onder een enorm nationaal vergrootglas liggen?… Of is dat omdat we het beheer in andere natuurgebieden niet met onze eigen ogen ZIEN ?

  5e. Ik zou wederom mijn ‘oproep’ willen herhalen: laten we bij de politiek aankloppen en de dames en heren politici in de Provincie Flevoland en in Den Haag ervan overtuigen dat de realisatie van de Oostvaarderswold de meest logische en de meest duurzame, diervriendelijke oplossing is.
  In plaats van het aanhoudende protest aan het adres van Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen zouden we onze gezamenlijke energie veel nuttiger kunnen gebruiken door de bron aan te pakken: de politiek!
  Het zou in mijn ogen nuttiger zijn om zowel de Haagse als de Provinciale politiek te blijven wijzen op gedane afspraken: aanleg van de Oostvaarderswold(wissel) conform de EHS doelstelling: robuuste verbindingen van Natura2000 natuurgebieden in Nederland en daarbuiten!….en dus migratiemogelijkheid voor de dieren van de Oostvaardersplassen.

  Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

 • Ad
  11 februari 2018 om 10:56

  In de OVP is mede dankzij het gebrek aan natuurlijke vijanden en migratie mogelijkheden geen ecologisch evenwicht. Omdat er geen populatiebeheer is (bijv. anticonceptie), heeft het aantal dieren de draagkracht van het gebied ver heeft overschreden met als gevolg de jaarlijkse verhongering en de “barmhartige” kogel. De Oostvaardersplassen lijken meer en meer op een oorlogsgebied met als decor de talloze kadavers en het rondrijdend materieel om de kadavers op te ruimen want “slechts” de helft van de edelherten blijft liggen en alle doodgeschoten paarden en runderen worden afgevoerd. Dit alles om het idyllische beeld van de OVP overeind te houden want in de echte natuur zal Rendac uiteraard nooit onderdeel uitmaken van het ecologisch proces.
  Als u de cijfers (januari 2018) van Staatsbosbeheer bekijkt ziet u dat slechts 11 van de 693 een natuurlijke dood zijn gestorven en 682 zijn afgeschoten in verband met het voedseltekort. De komende maanden zal het afschot dramatisch hoog zijn en ondanks in ICMO 2 staat vermeldt dat dieren niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld doet Staatsbosbeheer helemaal niets. Wellicht wordt er een proefschrift geschreven over de komende crash.
  Als er in Nederland dieren worden verwaarloosd spreekt iedereen er schande van en worden de schuldigen beboet. In de OVP wordt dit dierenleed onder de mat van natuurlijke processen geveegd. Afschot is en blijft menselijk ingrijpen, maar is het voor u wel acceptabel dat dieren eerst maanden van de honger moeten interen/creperen om alsnog de kogel te krijgen?

 • Tea
  11 februari 2018 om 00:12

  Het is een gegeven dat jaarlijks ongeveer 30% van de ZIEKE en ZWAKKE dieren in de Oostvaardersplassen wordt geschoten om onnodig lijden te voorkomen.
  Daar maken veel mensen zich, soms heel erg, kwaad over….. En dat mag, natuurlijk.
  Het is een onderwerp waar soms op heftige wijze wordt gereageerd.
  Maar wat mij dan toch wel bevreemdt is dit:
  in andere natuurgebieden in Nederland wordt ca. 70 á 90 % van de GEZONDE dieren afgeschoten.
  En dáár hoor ik nou bijna nooit iemand over!!
  Is het afschieten van zóveel gezonde dieren dan veel acceptabeler dan het voorkomen van onnodige lijden van zieke dieren.!?

 • Ad
  10 februari 2018 om 08:54

  In een officieel stuk las ik het volgende:

  Vaststaat dat Staatsbosbeheer c.s. beleid heeft ontwikkeld om te voorkomen dat de grote grazers onnodig pijn lijden en creperen. Dit beleid houdt op dit moment
  – samengevat – in dat de grote grazers die onnodig lijden en creperen in een vroeg stadium (vroeg reactief beheer) worden afgeschoten en dat zij, behoudens twee uitzonderingsgevallen, niet worden bijgevoerd. De grote grazers worden slechts bijgevoerd, als:
  – essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen) ontbreken of onbereikbaar zijn,
  – er vanwege onvoorziene (uitzonderlijke) omstandigheden (bijvoorbeeld overstroming) grote (massale) sterfte dreigt (een zogenaamde crash).

  Door de enorme regenval is alles vertrapt en is er een groot voedseltekort (essentiële voedingsstoffen ontbreken dus) en heeft SBB t/m januari 700 dieren heeft moeten afschieten. Het gras gaat nog lang niet groeien dus het wordt de komende maanden een slachtveld (crash).

  Als Staatsbosbeheer werkelijk het dierenwelzijn ter harte gaat waarom gebeurt het bijvoeren dan niet? Vinden SBB afschieten diervriendelijker en is het afvoeren naar Rendac ecologisch verantwoord? U moet zich diep schamen.

 • Tea
  9 februari 2018 om 14:32

  Een reactie op de heer Annen, die zegt: ” Laat de natuur op zijn beloop”.
  Dat is nu precies wat de bedoeling is van de Oostvaardersplassen. Maar DAT is nu ook precies hetgeen wat veel mensen in Nederland niet kunnen ‘verdragen’…en daar heftig tegen reageren.
  En dat was dan ook ook tevens de reden waarom in 2010 ICMO2 deze aanbevelingen heeft gedaan: “Ja, de natuur haar gang laten gaan, maar nee, géén onnodig lijden ! (het zgn. vroeg-reactief beheer).
  Als we naar een nog natuurlijker situatie willen streven dan zou het zinvol zijn, ook voor de heer Annen en anderen misschien, om te BLIJVEN pleiten voor de aanleg van de Oostvaarderswold, de ecologische doorgang die de verbinding zou vormen met andere Natura2000 natuurgebieden in Nederland en daarbuiten….zodat de dieren meer migratiemogelijkheid zouden krijgen.
  Het meest diervriendelijke plan, dat echter door de toenmalige nieuwe Haagse coalitie in 2012 werd afgeserveerd: Geen geld meer naar nieuwe natuur! ….het einde dus van een duurzaam en diervriendelijk plan…..terwijl Staatsbosbeheer al veel geld geïnvesteerd had in de voorbereidingen!! Dus, om de schuld dan nu naar Staatsbosbeheer te schuiven, is maar mijn mening een beetje tekort door de bocht. Ik denk dan ook dat we daarvoor veel meer bij de politiek moeten blijven aandringen!
  De voorstellen die vorig jaar bij de provincie Flevoland werden aangenomen zijn in mijn ogen onverteerbaar, men praat over van alles maar de werkeljke oplossing, de Oostvaarderswold, wordt bijna obsessief genegeerd…..men wil veel meer recreatie voor de mensen in een gebied dat voor de dieren bestemd is.
  Ik zou de heer Annen en anderen, daarom bijna willen oproepen om net als ik, te blijven pleiten om het plan Oostvaarderswold alsnog weer ‘van stal’ te halen en daar bij de verantwoordelijke politieke partijen in de provincie Flevoland op aan te blijven dringen.
  Mijn motto is dan ook:
  ” Geef de Oostvaarderswold aan de dieren ipv. de Oostvaardersplassen aan de mensen”.

 • Willem Annen
  9 februari 2018 om 13:38

  BESTE STAATSBOSBEHEER BOSWACHTERS, u bent allemaal knecht van EEN STAATSBOSWANBEHEER. Verzet u. Breek hekken, rasters en roosters weg..! Zet nooit hertenvee, paardenvee en rundvee uit..! Weiger mee te doen aan JACHTINDUSTRIE. Laat de natuur op haar beloop.

 • Famke
  9 februari 2018 om 10:48

  De slechte staat van de dieren, waarom u de dieren afschiet is het gevolg van een tekort aan voedsel. In ICMO 2 staat toch duidelijk dat de dieren niet lang aan honger mogen worden blootgesteld en dat er een populatiecrash voorkomen moet worden. Het is pas februari en hoe lang moeten de dieren dan nog aan honger worden blootgesteld volgens u? Wettelijk gezien moet een dier in nood worden geholpen geldt dat niet voor de dieren in de OVP?

 • Hans-Erik Kuypers
  9 februari 2018 om 10:18

  Een deel van het Kotterbos is als beschuttingsgebied opgesteld voor alle drie de grote grazers. Een ander deel is alleen opgesteld voor de edelherten. Beide delen zijn in de winter afgesloten voor publiek.

 • Tea
  8 februari 2018 om 13:49

  De boswachter geeft hier aan dat het Kotterbos deels gesloten is voor het publiek ! zodat de dieren daar rust en beschutting kunnen vinden.
  Bovendien vindt er momenteel vroeg-reactief beheer plaats ( hetgeen dus gevaarlijk kan zijn voor de mensen, bezoekers.).
  Dat betekent dat dieren die in slechte staat zijn en dus de winter niet zullen overleven, worden geschoten zodat onnodig lijden wordt voorkomen.
  Deze procedure voldoet volgens mij dus geheel aan hetgeen in het ICMO2rapport wordt geadviseerd.

 • Famke
  7 februari 2018 om 18:15

  Sorry, ik lees het nu pas in ICMO 2 het volgende. Bij punt 4.4 Openstelling Driehoek, Kotterbos en Oostvaardersbos Het openen van extra bosgebieden in de winterperiode biedt de grote grazers extra schuilmogelijkheden. Daarmee draagt het bij aan het verbeteren van het welzijn van de grote grazers. Moet het Kotterbos nu wel of niet open gesteld worden voor alle grote grazers? Zeker nu er geen eten is.

 • petra Hovestad
  7 februari 2018 om 17:57

  Ik vertrouw op de kennis van de boswachters om gebieden af te sluiten. Het “project” Oostvaardersplassen blijft in ontwikkeling en ik kan mij daar heel goed in vinden.!

 • Famke
  7 februari 2018 om 16:44

  Volgens het protocol dieren geschoten? Het is toch gesloten voor de rust van de dieren?
  Hopelijk kunnen de runderen daar wel eten vinden waar elders is er niets.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog