www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Kiekendieven: jagers van het rietland

6 juli 2018 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Bruine kiekendief (vrouwtje). Foto: Henk Hupkes

Als roofvogelliefhebbers kun je in de Oostvaardersplassen je hart ophalen. Bijna alle soorten van Noordwest-Europa komen hier voor. Bovendien broedt er een imposante populatie bruine kiekendieven, in de beginjaren ruim honderd paren. Bioloog Wim Schipper onderzoekt deze majestueuze vogels sinds 1968 vanuit een hoogzit aan de rand van het moeras. Ik heb hem gesproken en wil in deze blog graag zijn ervaringen met jullie delen.

“Dit jaar kwamen bruine kiekendieven nogal verspreid in de tijd op de broedplaatsen aan. Dit kan te maken hebben met de koude periodes in het voorjaar of met oponthoud tijdens de trek. Sommige broedsels zijn laat gestart. Wat me opviel is dat er in de broedtijd weinig prooien aangebracht worden door de mannetjes. Dat lijkt te komen door voedselschaarste in het moeras, maar ook gaan weinig mannetjes naar het buitengebied, omdat daar blijkbaar ook niet veel muizen zijn te halen. Op dit moment zijn de eieren van de kiekendieven allemaal uitgekomen en hebben de nesten allemaal jongen. Van een enkel nest is niets terecht gekomen. Ook nu zijn er slechts enkele mannetjes die uit het omringende gebied met een muis thuiskomen. Zoals meestal, jagen de wijfjes voornamelijk in het natte gebied”

“Er is een aantal bigame mannetjes, die dus twee wijfjes met nesten hebben. Aan de Oostvaardersdijk is een mannetje, dat een nest met jongen heeft én een wijfje dat nooit is gaan broeden, hoewel ze in het begin – op verschillende plekken een nest begon. Nog steeds paart het mannetje dagelijks met haar, in elk geval altijd als ik op dat punt een paar uur zit te kijken”

Blauwe Kiekendief vrouw jaagt over het Oostvaardersveld Lelystad. (Foto: Marjan Adema)

“Zowel mannetjes als wijfjes kunnen ver weg gaan om aan prooi te komen. Als ze terugvliegen moeten ze dan met hun prooi  over veel broedterritoria van andere kiekendieven heen vliegen. Meer dan anders zorgen ze dit jaar dat ze dan op grote hoogte vliegen, op 100 tot meer dan 200 meter. Blijven ze laag, dan lopen ze gevaar dat een andere kiekendief opvliegt en probeert de prooi uit de klauwen van de prooivanger te trekken. Ik zag dat onlangs vlak voor de hoogzit gebeuren, maar de prooieigenaar, in dit geval een wijfje, wist de prooi toch vast te houden en naar haar nest te krijgen. Overigens vliegen ze met hun prooi ook wel eens hoog, als ze bij tegenwind eerst met thermiek omhoog schroeven en dan, geholpen door de zwaartekracht langzaam maar zeker omlaag zeilen in de richting van het nest”

“Het is nog te vroeg om het precieze aantal nesten in de Oostvaardersplassen te kunnen zeggen, maar ik schat dat het ongeveer 3/4 van het aantal van vorig jaar zal zijn, iets van 50 of 55. Een groot aantal dus” .

Extra foerageergebied
Er wordt langs de Trekweg, Ibisweg en nabij de Praamweg een gevarieerd gebied aangelegd dat aantrekkelijk zal zijn voor zowel muizen als andere geschikte prooidierenom zo het verloren gegane foerageergebied van de blauwe en bruine kiekendief door de groei van Almere te compenseren. Een deel van deze gebieden is al ingericht als tijdelijk foerageergebied, waarbij stroken afwisselend zijn ingezaaid met gras, klaver, granen en luzerne. Deze gewassen trekken veel muizen aan. Hierin worden vervolgens periodiek stroken gemaaid, waardoor muizen gemakkelijk te vangen zijn in de korte begroeiing. Daarnaast worden ruigte velden en kruidenrijke graslanden aangelegd. De ruigte zal, in combinatie met de al aanwezige struwelen, ook aanwezig zijn voor kleine vogels, die vooral in muizenarme jaren een belangrijke prooi voor kiekendieven vormen.

reageren

geef een reactie

 • Corinne Polpe
  11 juli 2018 om 16:48

  Beste Poema,
  dat heel veel natuur verdwijnt, komt door menselijk handelen! De natuur is niet wreed! De mens is onnadenkend wreed!
  Dat mussen in steden verdwijnen, heeft op de 1e plaats te maken met dat deze soort géén geschikte nestelplaats meer kan vinden! Alle dakpannen zijn momenteel zo gemaakt, dat een mus niet meer een nestje onder de dakpannen kan maken!

  Zo kan ik nog wél even doorgaan. Denk aan de vogels die insecten/wormen/rupsen als voedsel nodig hebben. Dit alles is voor driekwart vergiftigd door insecticide bestrijding! Bijen, idem dito! De mens is de oorzaak!Niet de natuur! Wij maken er een zooitje van!…….
  Kijk naar de verandering van klimaat? We halen de klimaatdoelstellingen niet eens.
  Géén mens maakt zich daar druk om! We gaan met het vliegtuig gewoon eventjes op en neer om te gaan “shoppen” in New York! Krankzinnig, maar waar!
  Vandaar de opwarming van de aarde! Weet je hoeveel ijs in de Antarctica al gesmolten is? De IJsbeer verdrinkt eerdaags als het zo doorgaat, omdat er geen ijsschotsen meer zijn waarop hij kan uitrusten! Dit heeft allemaal zijn weerslag op de natuur!

  Met een natuurvriendelijk groet,

  Corinne Polpe

 • Poema
  11 juli 2018 om 15:34

  Sylv,

  Dit zul je misschien wel een beetje ‘gek’ vinden…..maar ik ben uiteraard wel vóór de Natura2000 doelstelling (vogelgebied)….. Maar ik ben het eigenlijk niet eens met de doelstellingen mbt. de aantallen.

  Want wélk natuurgebied dan ook en waar dan ook ….. natuurgebieden zijn altijd ‘afhankelijk’ van ‘de natuur’ !!!!….en zullen situaties veranderen.

  De natuur kan grillig en onvatbaar zijn…. En derhalve zullen de vogelsoorten en de aantallen altijd fluctueren…..in welk natuurgebied dan ook….ook in de OVP.

  Zelfs in de grote steden!….. Want waar zijn ineens de spreeuwen in de stad gebleven??….. En waar zijn de mussen in de stad gebleven.??….. Terwijl de mus bij de laatste landelijke tellingen in de meerderheid waren ( dat heb ik tenminste gelezen…..)

  En zoals ik al meerdere keren heb aangehaald….ook de Marker Wadden zullen straks hun invloed hebben op de vogelsoorten en vogelstanden in de OVP
  En daarom zal dat, naar mijn mening, ook in die combinatie moeten worden geëvalueerd…

  Ik bedoel alleen maar weer: wij mensen denken het allemaal weer veel beter te weten, maar wij en de natuurgebieden worden telkens weer verrast door ‘Moeder Natuur’ zelf.
  En dat is maar gelukkig ook.

  • Niek L
   11 juli 2018 om 16:51

   Én daarom wordt er veel ingegrepen op de Oostvaardersplassen, omdat de natuur zo grillig is.

   Daarom zijn er grote grazers geplaatst, die dan weer niet doen wat de bedenkers willen.

   Daarom worden er stroken gemaaid om de kiekendieven te helpen.

   Daarom wordt het waterpeil geregeld.

   Kortom, aan alles wordt gedacht, behalve dat de gg die nergens heen kunnen, al ik weet niet hoe lang te weinig te eten hebben.

   Meten met 2 maten…

   Én ten koste van landschap en gg.

  • Sylv
   11 juli 2018 om 23:13

   Beste Poema
   Dat vindt ik helemaal niet gek.
   Er is toch geen enkel gebied waar exact’ te voorspellen is welke’ soorten en wanneer?’
   Als je geen doelstelling hebt dan valt er ook nergens naar toe te werken.

   Doch hoe dan ook, zoals ik voorheen aan Niek L ook al schreef of aan Aad, aantallen en soorten fluctueren altijd en overal, dat kun je niet oneindig op hetzelfde level behouden.

   Idd de natuur is onvoorspelbaar en niet te berekeken vooraf dat zie je aan het afgelopen voorjaar wel….wie had gedacht dat dat voor de OVP zo veel nat gebied zou opleveren….

   Doch wij mensen weten… denken’ we ….overal een oplossing voor.

   Niet echt, doch er zijn zoveel invloeden van zo veel andere zijde’s welke stilletjes stiekempjes dichterbij sluipen zoals o.a. de uitbreiding van Airport Lelystad. Voor dat je het weet is het in volle bedrijf en dan is er niets meer terug te draaien . En dat is maar 1 element van vele andere bedreigingen…

   Dus in zoverre de Natuur haar krachten laat zien ten positieve van de OVP zo zal ik dat van alle kanten waarderen.
   Dat is de OVP van alle kanten waard. 😉

   Grt
   Sylv

 • Nina
  11 juli 2018 om 15:15

  Interessant blog!

 • Corinne Polpe
  11 juli 2018 om 14:43

  @Boswachters

  Beste Hans-Erik Kuypers,
  Hartelijk dank voor je berichtgeving over het drinkwater van de grote grazers in de Oostvaardersplassen!
  Je hebt het wél over botulisme, maar ik neem aan dat bij constatering van blauwalg ook het Waterschap wordt ingeschakeld?
  Met een diervriendelijke grote grazers groet,
  Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  11 juli 2018 om 13:50

  Beste mensen,
  Yes, mijn vraag over de kwaliteit van het drinkwater grote grazers (en Aad jij vroeg dit toch ook? ) wordt vandaag beantwoord (zie de reactie van Mikal) !

 • Corinne Polpe
  11 juli 2018 om 13:43

  Beste Aad,
  het klopt helemaal wat je zegt! Hier in de Eilandspolder-Oost hoeven ze geen gras, klaver, luzerne e.a. in te zaaien en vervolgens stroken te maaien! Het stikt hier van de muizen (zelfs de zwaar beschermde Noordse woelmuis is hier talrijk aanwezig )! Elk jaar, doen de bruine Kiekendieven het hier prima! Er zat zelfs een Havik te broeden! Ik denk dat in de Oostvaardersplassen alles ingetrapt is door de verhongerde grote grazers!
  Met vgg-groet, Corinne Polpe

  • Sylv
   11 juli 2018 om 13:57

   Corinne,
   Aad informeerde naar de Bl. K en dat is een geheel andere soort kiekendief.
   Havik is niet te vergelijken in deze .
   Tof voor de BR K en de Havik, dat er zo veel muizen bij jou in die mooie omgeving leven.

   Sylv

 • Aad
  11 juli 2018 om 13:36

  Beste Sylv, Het is duidelijk dat jij voor de uitbreiding bent (met een aangepast beheer) en Han Olff waardeert. Mocht je de behoefte hebben om uit te leggen dat het beheer moet worden aangepast, lees ik dat graag.

  SBB en o.a. Han Olff hebben aangegeven dat de dieren geen honger lijden en dat de dieren – om onnodig lijden te voorkomen – tijdig worden afgeschoten. De sectierapporten en afschotlijsten tonen m.i. aan dat de dieren wel honger hebben geleden en dat de dieren vaak niet tijdig worden afgeschoten, dus onnodig lijden (in strijd met ICMO 2).

  Zie citaat: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/leven-en-laten-sterven-huisdierprincipes-botsen-met-natuurbeheer~bd38bed0/
  “Olff verdedigt het beheer in de Oostvaardersplassen en ontkent dat grazers er onnodig lijden. Dieren waarvan duidelijk is dat ze het niet halen worden afgeschoten. ‘Het is niet waar dat beesten creperen, zoals vaak wordt gezegd”.

  In diverse onderzoeksrapporten o.a. van Perry Cornelissen wordt aangegeven dat de Grote Grazers een significante invloed hebben op het landschap. Voorts zijn dankzij de te grote populatie Grote Grazers het aantal vogelsoorten dramatisch gedaald. Wij spreken niet over enkele vogelsoorten die zijn verdwenen, maar rond de 30 geloof ik en dat in een relatief kort tijdsbestek.

  Het wordt spannend en laten wij hopen dat bij de keuze het welzijn van de dieren voorop staat en dat de dieren in de OVP nooit meer onder het mom van natuurlijke processen zullen verhongeren

  • Sylv
   11 juli 2018 om 14:04

   Beste Aad,
   Al vele malen heb ik genoteerd dat ik voorstander ben van uitbreiding MET aangepast beheer.

   En ook bij welke mogelijke nieuwe ontwikkelingen dan ook , zullen de soorten en aantallen van de vogels zeer zeker, sterk fluctueren

   En idd het welzijn van de dieren staat altijd voorop.

   Sylv

 • Aad
  11 juli 2018 om 13:15

  Beste Sylv, even een opmerking m.b.t. je reactie “Een fantastisch mooie roofvogelsoort die het o.a. dankzij het gebied de Oostvaardersplassen in Nederland weer goed doet”.

  Als dit zo is waarom dan al dat menselijk ingrijpen wat in bovenstaand artikel wordt vermeld en de blauwe kiekendief doet het helemaal niet goed in de Oostvaardersplassen.

  Zie het citaat uit: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22488

  Broedende Blauwe Kiekendieven in Flevoland
  Oostelijk Flevoland is in 1957 drooggelegd. Tussen 1959 en 1973 hebben er paartjes Blauwe Kiekendief gebroed in Oostelijk Flevoland, met als hoogste aantallen 8 tot 10 paren rond 1971/1972. In 1971 werden de eerste broedparen Blauwe Kiekendieven geregistreerd in Zuidelijk Flevoland, dat in 1968 was drooggelegd. Vanaf 1973 komt hij als broedvogel ook in de Oostvaardersplassen voor. Flevoland kende topjaren met in 1977 en 1980 respectievelijk 40 en 50 broedparen. In de muizenrijke jaren zouden er ook enkele paren in de akkers tot broeden zijn gekomen. Met het verdwijnen van de pioniersbegroeiing namen de aantallen na 1980 jaarlijks snel af en bleven er uiteindelijk enkele broedparen in de Oostvaardersplassen over. Sinds 2005 is het Blauwe Kiekendieven daar echter niet meer gelukt om succesvol te broeden.

  • Sylv
   11 juli 2018 om 13:48

   Beste Aad

   Blauwe Kiekendieven zijn sowieso een veel kwetsbaardere soort .

   Zoals je zelf hebt genoteerd is m.n. pioniersbegroeiing als voedselbron voor de Blauwe kiekendief van groot belang.
   Wat dat betreft is gezien de ontwikkeling van de OVP ,nog al het een en ander veranderd de afgelopen jaren

   Daarnaast als je kijkt bij de omliggende landbouwgebieden daar is middels de landbouwgewassen ook een grote verschuiving van soorten geweest.
   Landbouwers zien natuurlijk muizen in hun akkers niet met graagte tegemoet,

   Dus in dit geval ‘hopelijk’ voor de Bl K.: ‘liever de muizen die huizen’ bij Sbb , dan in de naastliggende landbouwgronden.

 • Boswachter Mikal
  11 juli 2018 om 13:09

  Beste bloggers,

  Er zijn in de honderden reacties diverse vragen gesteld. Jullie zullen begrijpen dat het voor mij en mijn collega’s niet haalbaar is om de vragen tussen deze honderden reacties uit te vissen, omdat wij niet hele werkdagen achter een computer zitten maar ook andere werkzaamheden hebben als boswachter. Hierdoor blijven vragen vaak onbeantwoord en ik snap best wel dat dit bij een aantal van jullie soms tot (grote) irritatie leidt (gezien de toon van een aantal berichten).

  Heb je vragen, stuur deze dan aan ons per mail, zodat we ze kunnen beantwoorden. Voel je vrij om die antwoorden te kopiëren en op het blog te plaatsen.

  Wat betreft de vragen m.b.t. water en waterkwaliteit komt er vandaag een blog online die hopelijk jullie vragen beantwoord.

  Verder het verzoek om nog eens naar de huisregels te kijken en deze ook in acht te nemen. Je vind je hier: https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/over-dit-weblog/.

  Vriendelijke groet,
  Mikal

 • Poema
  11 juli 2018 om 12:55

  Sylv en Ik Natuurliefhebber,

  Het enige wat ik jullie over dit mensonterende en mensonvriendelijke bloggedrag kan zeggen:
  ‘ Vreest Niet , Want Zij Weten Niet Wat Zij Doen’……

  ……Om het maar eens in bijbeltermen uit te drukken…..

  M.a.w. Je kunt het ze niet kwalijk nemen….. Zij weten inderdaad niet wat zij doen….
  Zij denken nog steeds dat dit blog over hen gaat….zij weten nog steeds niet dat dit blog en alle vorige blogs over de Oostvaardersplassen gaat.

  Prettige dag

  • Sylv
   11 juli 2018 om 13:16

   Beste Poema

   Soms doet dit blog me wel eens aan het verhaal denken van die indiaan die zijn naam wilde veranderen….

   De indiaan heette nl: Adelaar-die-uit-de-lucht-valt

   Weet je ”hoe” de indiaan voortaan verder wilde heten ?

  • Sylv
   11 juli 2018 om 13:17

   De indiaan wilde voortaan “PLOF” heetten

   gr
   Sylv

  • Sylv
   11 juli 2018 om 13:19

   Oeps…heten, dus !

  • Sylv
   11 juli 2018 om 13:22

   Zo af en toe beste Poema, lijkt/leek deze blog wel bijna uit elkaar te ploffen! Gelukkig heeft boswachter Mikal de huisregels even genoteerd.
   Prima.

   Bedankt boswachter Mikal.

   grt
   Sylv

  • Sylv
   11 juli 2018 om 13:23

   Zo af en toe beste Poema, lijkt/leek deze blog wel bijna uit elkaar te ploffen! Gelukkig heeft boswachter Mikal de huisregels even genoteerd.
   Prima.

   Bedankt boswachter Mikal.

   grt
   Sylv

  • Aad
   11 juli 2018 om 13:27

   Poema, het was “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”.

   Hopelijk weten diegenen die de verantwoording dragen over het beheer binnenkort wat ze niet niet meer mogen doen.

  • Poema
   11 juli 2018 om 13:55

   Aad,

   DAT wist ik Aad, maar ik vond deze variant beter om de positieve ‘ ‘ ‘andersdenkenden’ een hart onder de riem te steken….. Voor het geval zij ‘vrezen’ moeten voor de toorn van een paar ‘zorgzame vrinden’ op dit blog en de vorige.

   Ik wilde de positievelingen dus maar even geruststellen en zeggen: vreest niet, want het is maar veel geschreeuw en weinig wol…..het kan geen kwaad.

   Alhoewel: als ik die frustratie zo ‘aanhoor’ ……je weet eigenlijk ook maar niet wat er leeft in sommige ‘bovenkamers’…..
   Een kat in ’t nauw maakt rare sprongen.

  • Poema
   11 juli 2018 om 14:04

   Sylv,

   En hoe is het die Indiaan die nieuwe naam uiteindelijk bevallen….??:-)

   Gezien het resultaat hier op dit blog zal hij zijn naam waarschijnlijk wel wéér veranderd hebben en heet nu:

   ‘PLOFfen -maar -dan -toch-maar-gauw -weer -de-lucht-in’.
   Want het is te bizar op deze aarde.

   En Mikal,

   Ook van mijn kant bedankt voor het plaatsen van de huisregels….kan geen kwaad, lijkt mij zo.

   Groetjes

 • Corinne Polpe
  11 juli 2018 om 12:34

  Beste Sylv,
  hoe kom je daar nu bij, dat de Kiekendief o.a. door de Oostvaardersplassen het weer in Nederland goed doet?
  Ik woon al meer dan 40 jaar direct aan de Eilandspolder-Oost (= een Natura 2000 Vogel- en Habitatrichtlijngebied)!
  In voornoemd natuurgebied komen al bruine Kiekendieven voor toen de Oostvaardersplassen nog niet eens bestonden! Het is niet zo, dat dit door de Oostvaardersplassen komt!……..
  Met vgg-groet, Corinne Polpe

  • Sylv.
   11 juli 2018 om 13:03

   Corinne,

   Goed ‘lezen’ is soms wel nodig.

   Ik schreef : die het……… O. A. …… dankzij

   Als het daar ooit’ voorhene geplande industriegebied , op de bodem van de OVP was gekomen , dan zouden er echt niet veel Kiekendieven nog rond de gebouwen vliegen daar.

   grt
   Sylv

 • Sylv
  11 juli 2018 om 11:48

  Beste Ik natuurliefhebber

  Dit blog gaat wel degelijk over de Kiekendief.
  Een fantastisch mooie roofvogelsoort die het o.a. dankzij het gebied de Oostvaardersplassen in Nederland weer goed doet.

  Voor het gebied is het vandaag een belangrijke dag.
  De toekomstvisie voor het gebied is vanwege het advies van de comm. van Geel vandaag qua besluiten in handen van de Provincie Flevoland
  De voor- en tegenstanders willen uiteindelijk allemaal hetzelfde .
  Dwz men allemaal voorstander is dat het de fauna zowel als flora goed gaat.
  Helaas is er steeds verschil van mening over de beheersvisie tussen de verscheidene groeperingen .
  Daarom zijn de gemoederen op dit blog menig x hoog opgelopen vooraf.

  Excuses voor alle verwarring
  Hopelijk ziet u de Kiekendieven zelf eens ruim over/in het gebied heen vliegen.

  Sylv

 • Corinne Polpe
  11 juli 2018 om 09:06

  Ha die Niek L,
  Nou, ik wil dat testje vleeseetgedrag wél doen hoor! Ik heb het geloof ik al een keer verteld? Ik ben vanaf mijn 6e vegetariër!
  Dat was natuurlijk zeer ongebruikelijk! Het heeft heel véél strijd gekost, maar ik bleef stoïcijns weigeren! Kan je nagaan, toen was ik al een klein krengetje en dat ben ik nu nog volgens ene Poema ! Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  11 juli 2018 om 08:03

  En dan vooral over de totale verwaarlozing van de grote grazers.
  En hoe groot die is, zie je juist aan de onderwerpen, voor staatsbosbeheer doen ze er nauwelijks aan toe.
  Dat meer dat de helft van de populatie bijna allemaal in conditie 1-2 is gestorven ( de hongerdood) natuurlijk zullen zij daar geen aandacht aan besteden in hun blogs, of aan het feit dat het merendeel van de vogels van de rode lijst er niet meer zijn.

  Ze proberen nog steeds hun wanbeheer te verdoezelen, terwijl het inmiddels de wereld over gaat, regelmatig duiken er artikelen in het buitenland op, waarin het schrikbewind in de Oostvaardersplassen aan de orde is.

  Je schaamt je toch dood voor dit stukje Nederland!
  En voor de stukjes in Zeeland en Amerongen waard dit ook gebeurd.

  Maar inmiddels is de petitie tegen deze zware verwaarlozing 202.066 keer getekend.
  Tegen 794 handtekeningen in de petitie die voor dit beleid zijn.

 • Corinne Polpe
  11 juli 2018 om 07:39

  Ik natuurliefhebber,
  dit is nog steeds(al maandenlang) het blog over de perikelen van de grote grazers(Heckrunderen, Konikpaarden en de Edelherten) in de Oostvaardersplassen! Ieder blog begint steeds met een ander item, deze dus met de Kiekendieven! Maar nogmaals het gaat over voornoemde grote grazers!

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 22:28

  Lieve ? mede en tegenstanders,
  Wat heerlijk zo’n ? stilte voor de storm!
  Geniet ervan! “And we will meet again tomorrow”! Slaap wel, zoals de grote grazers in de afgelopen tijd (nu nog) daar ook het volste recht op hebben!
  Met een dvgg-groet, Corinne Polpe

  • Ik natuurliefhebber
   11 juli 2018 om 00:40

   Goed artikel over roofvogels van SBB, maar uw reactie over Grote Grazers ontgaat mij. Nergens in dit artikel lees ik iets over de grote grazers. Dus waarop baseer jij jouw uitlating. ???

  • Sylv
   11 juli 2018 om 00:26

   Zo als ook de GROTE GRAZERS……..

   dat al héééééééééél lang…….

   WETEN en DOEN !!!!

   SAMEN, ongeacht de soort,
   door het ongemak,
   en niet alleen.

  • Niek L
   11 juli 2018 om 02:11

   Alleen jammer dat ze onder het juk van de passieve agressie van SBB moeten leven.
   Heel erg jammer voor de gg, die hebben dat niet verdiend Sylv

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 21:01

  Ha die Niek L,
  dat pootje van Niek L, daar lig ik compleet dubbel van! Veel plezier vanavond én laat je niet “GEK” maken! Blijf bij jouw standpunt, zo ook de mijne, dat elk dier dat méér dan waard is! Groet, Corinne Polpe

  • Niek L
   10 juli 2018 om 21:42

   Dank je, jij ook ?
   ?

 • Niek L
  10 juli 2018 om 20:32

  Wie zegt ergens dat de bioindustrie minder erg is dan het leed op de OVP?

  Het wordt er regelmatig weer bij de haren bijgesleept…..
  Ik persoonlijk denk, het is beiden even erg.

  En verder, ik kan daarvoor naar een wakker dier pagina gaan.
  Dit is een OVP pagina.

  ( Maar Sylv, misschien kun je aan SBB vragen of ze iedereen van te voren een testje willen laten invullen over hun vleeseetgedrag om te zien “watvoorvleeszeindekuiphebben” )

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 20:22

  Sorry Niek L,
  ik denk dat landelijk of provinciaal wel degelijk uitmaakt! Maar oké hoor, even goede grote grazers vrienden!
  Hoi, en morgen komt de grote genadeslag! Waarschijnlijk ben ik de grootste gek die vertrouwen heeft in de mensheid? Maar geloof me “you never can tell”? Mag ik vast ook weer niet zeggen maar: “God zege de greep”! HALLELUJAH! Groet, Corinne Polpe

  • Niek L
   10 juli 2018 om 20:34

   Ja, ik zegen de greep mee!!!
   Wel erg spannend weer 😎

   En een pootje van Niek ( haha )

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 19:18

  Hi Niek L,
  dit staatje ken ik hoor! Al weken! Maar is dit nu een landelijk staatje, of provinciaal?
  Haha, als het provinciaal is, was dit toch te verwachten? Mag vast niet van Poema wat ik nu ga zeggen, dat is toch “ouwe jongens krentenbrood”?
  “Take it easy”, Niek, geloof me, er komt op een gegeven moment, vast en zeker: “GERECHTELIJKHEID”!…….
  Groet, Corinne Polpe

  • Niek L
   10 juli 2018 om 19:55

   Landelijk en provinciaal maakt volgens mij, in deze, niks uit.

 • Niek L
  10 juli 2018 om 18:24

  En tegen het beleid in de Oostvaardersplassen getekend:
  201.593 mensen.

  En 794 mensen die voor het Behoud de Oostvaardersplassen hebben getekend.

 • Niek L
  10 juli 2018 om 18:14

  Ik hoop dat deze te lezen is voor de facebooklozen….
  In ieder geval een foto van een sterk vergroeide hoef van een pony.

  Ik zal een link erbij zetten voor degene die het artikel niet kunnen lezen, waarin SBB aangeeft dat er geen afwijkingen aan de hoeven zijn ( tegen mij zeiden ze: ze hebben er geen last van….terwijl ieder weldenkend mens snapt dat als je zelf met ver doorgegroeide en gescheurde nagels rondloopt, dit niet lekker is en dat je er mank van gaat lopen ed )
  Maar goed het is een oud bwblog uit 2014
  https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2014/02/02/feiten-en-fabels-over-de-oostvaardersplassen/

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 17:30

  Beste Aad,
  Dank je wel, hoe jij op een eindeloos, zeer mensvriendelijke manier , andersdenkenden (dat mag van mij hoor) van nuanceringen voorziet! Daar heb ik bewondering voor. Helaas, ik heb wat minder geduld! Maar “uitgesproken” personen zoals ik, werken ook mee aan de beëindiging van het “Knekelkamp Oostvaardersplassen “!…….
  Met een diervriendelijke grote grazers groet, Corinne Polpe

 • Aad
  10 juli 2018 om 17:01

  Beste Sylv,

  In jouw “groupie” reactie mis ik een concreet antwoord op de door mijn gestelde vragen en uiteraard ben ik benieuwd naar jouw mening.

  • Heeft de populatie grote grazers een negatieve invloed (gehad) op het landschap, het aantal vogelsoorten en het behalen van de Natura 2000 doelstellingen?
  • Heb je de sectierapporten en de afschotlijsten met voornamelijk conditiescore 1-2 al bestudeerd en hebben de dieren naar jouw mening wel of niet onnodig (honger) geleden?

  Wat jouw uitnodiging betreft is dat wellicht nog niet zo’n slecht idee, maar dan niet RONDOM het gebied maar IN het gebied en bij voorkeur in de maanden januari t/m juni.

  Dan kunnen wij het ecologisch evenwicht in dit natuurgebied pur sang van dichtbij bewonderen en met een beetje geluk zijn wij misschien getuige van het absolute hoogtepunt van de natuurlijke processen in de OVP, namelijk het afvoeren van de kadavers naar Rendac.

  Wat jouw opmerking betreft dat geen enkele OVP Grote Grazer zou willen ruilen met weidedieren elders in Nederland adviseer ik jou even de afschotlijsten te controleren in welke conditie de dieren zich bevonden. Dit was op een uitzondering na score 1 (slecht) of 2 (slecht tot matig).

  Mocht je alsnog twijfelen kan je uiteraard ook nog even een blik werpen op de diep trieste onderzoeksrapporten van de ter sectie aangeboden dieren. Denk jij nu werkelijk als de dieren mochten kiezen zij zouden blijven in dit knekelpark?

  Wat betreft de diversiteit van het voedsel verwijs ik naar het rapport van vegetatierapport Jaap Slurink. De dieren hebben toch minder te kiezen dan jij suggereert of ziet deze vegetatiedeskundige het verkeerd?

  https://www.facebook.com/jaap.slurink/posts/1635579073178189

  • Sylv
   10 juli 2018 om 19:55

   Beste Aad

   Omdat je nogal wat tijd besteed hebt om zwart op wit een ja of nee van mij te krijgen voelt dat eerlijk gezegd bijzonder onaangenaam.

   Immers je weet WAAR ik voor ga/sta.
   In alle opzichten voor uitbreidingen naar grotere aansluitende natuurgebieden onderling verbonden door menig corridor of viaducten of i.d.
   En daar blijf ik bij

   Je opmerking betreffende Han Ollf kon ik bepaald niet waarderen zoals je bemerkt hebt,.
   Ondanks dat ik zijn mening erg waardeer hoef ik gelukkig niemand als volgster van achterna om mijn eigen mening middels iemands andermans deskundige beroepspersoonlijkheid te kunnen vormen.

   Er zijn mogelijkheden om je zelf te informeren zoals je wel weet

   Dus idd je onderzoekswerk wordt ook door mij gewaardeerd, maar feit is dat we essentieel verschillen van mening.

   Wat overeind blijft staan is de uitnodiging en die kan zowel RONDOM als In het gebied gerealiseerd, Tussen januari en juni,. Wel enigszins afhankelijk van de beslissing welke morgen de wereld wordt ingestuurd.
   Geldende net zo goed voor Niek L. Corinne, Corina, Tea. Poema

   Grt
   Sylv

  • Sylv
   10 juli 2018 om 19:58

   Overigens voordat daar onduidelijkheid over ontstaat: uitbreiding met aangepast beheer.

   Sylv

  • Sylv
   10 juli 2018 om 20:02

   Nog een foutje geconstateerd:
   Voor mogelijkheden ‘
   : meerdere mogelijkheden!

   Met excuus
   Sylv

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 16:33

  P. S. en verdomme is een zeer oude afleiding van het nu gangbare woord: verdoemen! Trek zelf maar je gevolgtrekking! Met een dvgg-groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 16:02

  Wereldverbeteraar Poema,
  ja, ik heb gvd gebruikt. Wat is daar mis mee? Iedereen mag gvd van mij gebruiken! Het betekent niks méér of minder “God verdomme het”! En er zijn organisaties, of het nu de Provincie Flevoland is geweest of SBB, die een beetje boel voor “God” gespeeld hebben in de Oostvaardersplassen! Met alle erbarmelijke gevolgen vandien! Vandaar het “God verdomme het”! Met een diervriendelijke grote grazers groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 14:31

  Beste Sylv,
  Nou, linksom of rechtsom, maakt wél degelijk wat uit bij mij. Alleen botweg, volslagen blind, door oogkleppen ophebbend, niet blindelings rechtdoor!……. Die weg weiger ik te nemen! Ik weet namelijk voor 100% zeker, dat géén enkel dier de hongerdood wil sterven, ongeacht welk dier! Of dit nu een dier is op een plat vierkante wei, of in een z.g. (natuur?) gebied die de Oostvaardersplassen heet!…….
  En wat de laatste betreft, zou je dat hélemaal niet mogen verwachten!…….
  Bedankt voor je reactie + een dvgg-groet,
  Corinne Polpe

 • Poema
  10 juli 2018 om 14:29

  Ja Corina,

  Maar termen als lamstralen en lamzakken en gvd. zijn toch echt niet mis te verstaan…dat heeft maar 1 betekenis.
  Daar valt niets aan ‘mis te interpreteren’……

  Ik ga de buurjongetjes van school halen…..dat is weer eens iets anders.

  Prettige dag verder.

 • Corina
  10 juli 2018 om 13:45

  Poema,
  Zo zie je maar weer hoe moeilijk het is bij schriftelijke communicatie altijd juist te interpreteren.
  Wil nog even aangeven dat ik wel degelijk iemand een keer terecht gewezen heb en ook dat ik het afkeur mensen te bedrijgen of uit te schelden.
  Maar verder is ieder hier volwassen en zelf verantwoordelijk, hoewel ik het niet kan laten soms voor mensen op te komen, net als voor de dieren ??

  Verder ga ik ook de uitspraak van morgen maar eens afwachten

 • Poema
  10 juli 2018 om 12:27

  Corina,

  En ik maakte een schrijffout.:ik bedoelde GVD !!!!!..ipv.GDV

  ( maar voor de goede orde: dat is een term die door een welbekend iemand op dit blog gebruikt wordt….en is dus geen ‘krachtterm’ aan jouw adres).
  Voor je het verkeerd begrijpt.

  Ik houd het verder voor gezien….heb nog andere dingen te doen.

 • Poema
  10 juli 2018 om 12:22

  Corina,

  Mijn reactie heeft betrekking op jouw input van 08.55uur.

 • Poema
  10 juli 2018 om 12:19

  Corina,

  Zucht, zucht…. Wat moet ik hier nou weer mee!?

  Wat wel heel duidelijk is: jouw ‘medegenoten’ kunnen echt de grofste beledigingen op dit blog gooien…. naar wie dan ook……zonder daarvoor ‘verantwoording’ af te moeten leggen….zonder daarvoor door jou bijv. teruggefloten te worden.

  NOG NOOIT heeft iemand van ‘jullie’ ..óók jij niet, bezwaar gehad tegen termen als:
  LAMZAKKEN, LAMSTRALEN, GDV etc. Etc…..richting SBB bijv.
  Is DAT volgens jou dan wél beschaafd discussiëren????
  Heb jij ze daar op aangesproken???…NEE !!!

  Maar de bijdragen van Sylv en mij en sommige andere mensen ( en SBB) worden door jullie op gouden schaaltjes gewogen en meteen ‘afgeserveerd”.
  Over ‘onbevooroordeeld zijn’ gesproken.

  Een ding wil ik nog zeggen zonder namen te noemen: er zijn er op dit blog die alle beschaving voorbij zijn, die mensen kleineren en belachelijk maken en dat zijn echt ‘ geen ‘lieve kinderen’ ( en dat is wat mij betreft een groot understatement).
  Maar jij gelooft ze en dus spreek je ze niet aan op hun overdreven en onaangepast blog gedrag richting andere bloggers.

  Maar ja, dan zijn er toch nog een paar mensen met een andere mening. Die zetten ze op het blog en ‘boem’….bliksem en donder kunnen ze over zich heen krijgen.
  Vind je het dan zó gek dat zij ook wel eens minder aardig zijn tegen die mensen die hen constant ongenuanceerd aanvallen.?

  Terwijl ik zo onderhand het idee krijg dat ‘jullie’ soms helemaal niet WILLEN begrijpen wat we zeggen….omdat het niet in jullie straatje past……en dus maak je het maar belachelijk.

  Dat van mijn kat was serieus bedoeld en helemaal niet om het met de OVP te vergelijken….ik wilde alleen maar aangeven dat wij mensen altijd maar denken het beter te weten, maar dat een dier toch zijn eigen gang gaat….volgens zijn eigen instinct etc, ….en dat we ons er daarom niet mee te bemoeien hebben.

  Maar zelfs jij trekt dit weer in het belachelijke.

  Maar goed, ik begin weer schoon genoeg te krijgen van deze zgn. ‘blogdiscussie’.

  Het is volkomen zinloos….het is ‘ordinair……en het is beter dat ik een aantal mensen ook maar gewoon weer ga negeren.

  Beter voor mijn eigen gemoedsrust.

  Prettige dag verder.

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 12:01

  Sylv,
  hoe durf je te stellen dat géén enkele grote grazer zou willen ruilen voor een weidegebied? Ik heb in geen enkel weiland uitgemergelde, zieltogende, dieren dood zien liggen! En begin alsjeblieft niet weer dat in de bio-industrie het nóg véél erger is! Dat is appels met peren vergelijken! En dat wens ik niet méér te doen! PUNT!!…….

  In de winterperiode zijn er 3226 grote grazers een hongerdood gestorven! In de maand februari zijn er nog eens 1062 grote grazers afgeschoten! En je weet dondersgoed waarom?! Niet omdat ze het zo goed hadden (nee, ook zieltogend op sterven na dood)!!! Dat is 4288 dieren die het knekelkamp Oostvaardersplassen niet hebben overleefd! Er zijn nu nog zo’n 2200 grote grazers over, hetgeen betekende dat daar, waar niets meer te eten stond : 6488 dieren liepen! 6488 dieren op 5700 ha. Ik weet niet hoeveel ha. al het water en moerasgedeelte is?
  Dit is toch méér dan krankzinnig dat mensen dit dieren aandoen??? En wat ik nog HET aller, allerergste vind is, dat daar dagelijks in het gebied boswachters rond lopen/rijden en twee wekelijks dierenartsen het gebied bezochten, én men liet het dood gewoon gebeuren!!! Hebben die “STRONT” in ogen gehad, hoe zit het??? Sorry hoor, maar dan trek je gvd toch aan de bel? Kaap je desnoods het Provinciehuis?
  Nou Sylv, denk daar dan nog maar eens heel goed overna, voordat je weer eens iets stompzinnigs zeg!!!…….
  Met een dvgg-groet, Corinne Polpe

  • Sylv
   10 juli 2018 om 13:46

   Beste Corinne,

   Linksom rechtsom het maakt allemaal niet uit bij jou
   Niet iedereen is het gegeven om wat genuanceerder met elkaar te communiceren.
   Dat geldt idem regelmatig ook voor mij.

   Je stelling is duidelijk .
   Doch de genoemde feiten, staan niet voor jouw beoogde intentie van het gebied .

   Ja ik durf te stellen dat gr gr liever leven in de OVP , met alle gevolgen daar aan verbonden, dan 1 dag in een plat 4kantig of rechthoekig weiland .

   Appels met peren vergelijken?
   Dus de grote grazers in de bioindustrie zijn het minder waard, om in meer vrijheid te leven?

   Nooit zal een grote grazer ‘ergens’ kiezen, uit vrije wil, voor een ruilverkavelingsweiland met prikkeldraad enz waar ze ook niet uit kunnen. Uiteindelijk staan de grote grazers (behalve in natuurgebieden) de meeste maanden in een stal . Nee fijn als het dan in het voorjaar weer ‘huppeldag” is.

   Grote grazers vrij door Nederland laten stiefelen, dat is nu 1maal onmogelijk.

   Dus vandaar aaneengesloten gebieden met de beroemde hard nodige corridors dat zou fantastisch zijn voor elke grote grazer.

   goede dag verder Corinne

 • Corina
  10 juli 2018 om 09:48

  Er is hier een paar keer gesuggereerd dat de actievoerders de politiek in de kaart spelen, door negatief nieuw m.b.t. de OVP.
  Draai het eens om zou ik zeggen, als er niet jaarlijks zoveel dieren van honger omkomen (Is namelijk jaren terug ook al aan de bel getrokken )zouden zijn het gebied niet totaal vervuild en kaal zou zijn had niemand wat te klagen gehad.
  Men kon dan i.p.v. een kaal en vervuild gebied een prachtig gebied laten zien, met meidoor, vlierbessen, gras en kruidenvelden met een veelvoud aan insecten en vogels.
  Dan kon men dit kenbaar maken aan de politiek en aangeven waarom het uitgebreid en doorgetrokken zou moeten worden.
  Maar zo ziet het er helaas niet uit.
  Dit heeft mijn inziens te maken met de uitvoerders en de prioriteiten die ze gesteld hebben met het maken van hun keuzes met betrekking tot ingrijpen en of soms juist niet waardoor het gebied er nu zo bijligt en de politiek in de kaart speelt.

  • Sylv
   10 juli 2018 om 13:53

   Draai het eens om beste Corina ?

   DAT had je nou juist een paar jaar geleden bij Bleker moeten doen
   Dan was er nu een gigantisch migreergebied voor de grote grazers geweest van de OVP naar het Horsterwold .

   Sylv

  • Niek L
   10 juli 2018 om 16:02

   Dan hadden we nu een grote kaalgevreten Veluwe erbij gehad.

   Dus het neveneffect van Bleeker zijn stomme besluit, is dat we nu betere beslissingen kunnen nemen.

   Dus godzijdank het is niet doorgegaan.

   Dus ik zet in op aanpakkers die alle wijsheden kunnen bundelen.

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 09:14

  Hoi Corina,
  en dat nóg niet alleen! Die Kiekendief en ook de kat van Poema, kunnen weg! Een ander plekje zoeken! Sorry hoor, zijn die mensen nou zo dom, of doen ze dat alleen maar om te “stangen”? Hallo Poema en Sylv, we komen voor dieren op die daar niet weg kunnen en vrijwel niets te eten hebben! Ja, Jacobskruiskruid, Ridderzuring en Mosterdzaad!!!…….
  Fijne dag Corina!

  • Sylv
   10 juli 2018 om 13:50

   Corinne
   Er is absoluut meer te -eten1!! dan de door jou genoemde planten ,
   Hoe denk je dat ze anders overleven?
   Doch blindeer vooral je je autoruiten of de ruiten van de trein als je nog eens langs het gebied komt.
   Sylv

 • Corina
  10 juli 2018 om 08:55

  Sylv, Poema,
  Dit begrijp ik niet, jullie hebben zoveel kritiek op mensen die lullig doen tegen SBB, maar jullie doen niets anders dan Niek afzeiken.
  Kijk Poema dat jou kat graag in het zonnetje ligt geloof ik graag, tot hij het zat is en een ander plekje zoekt.
  Maar wie vergelijkt hier nu huisdieren met verwilderde dieren.
  En Sylv, heeft een rund tegen jou ooit aangegeven dat zij het prettig vind met haar kalf tussen het jacobskruidkruid naar een grasspriet te moeten zoeken.
  Of dat ze het prettig vind haar kalf in de winter van honger te zien sterven.
  Dus ja jullie vullen net zo goed zaken in.
  En dat je alles wat daar gebeurd natuur vind, prima en het zijn gang moet laten gaan oke, laten we daar dan vanuit gaan.
  Wat vind je er dan van dat er zo ingegrepen word om te voorkomem dat de kiekendieven te weinig voedsel hebben.
  Inzaaien maaien , word de overlevingskracht van de kiekendief dan niet onderschat .

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 08:47

  Sylv,
  dan nog wat: misschien kan je voor het afschieten van de grote grazers Han Olff en Frans Vera een geweer in hun handen geven? Dan maken ze zich toch nog een beetje nuttig? Kijk maar, wat je doet?
  Groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 08:37

  Hi Niek L,
  geloof me, hier is zelfs geen kruid tegen gewassen! Ha, zelfs géén Jacobskruiskruid! Dat staat alleen in de Oostvaardersplassen! Ik geef je een raad: gewoon ? lekker laten kletsen!!!……
  Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  10 juli 2018 om 08:35

  Een vrij uitgewerkt plan:
  google even op – dierendeltaplan Oostvaardersplassen,
  Dan kun je een document downloaden, ik ben er diagonaal doorheen gegaan, heb er nog niet echt een mening over gevormd.

 • Poema
  10 juli 2018 om 08:33

  Niek,

  1e. Mag jij wél ‘grapjes’ maken over mij/ons….maar wij niet over jou.? Waar is je gevoel voor humor gebleven ?….die je altijd wel schijnt te hebben over anderen.

  2e. Ik reageer alleen inhoudelijk op inhoudelijke opmerkingen/vragen.

  3e. Je begint een beetje op iemand te lijken…..iemand die óók anderen de wet weet voor te schrijven over wat ze moeten doen of laten of wel of niet mogen zeggen op dit blog.

  Maar ja Niek, als je zo ‘overgevoelig’ bent voor ‘kritiek’ dan is het misschien voor je gemoedsrust beter om niet verder te reageren.

  Want je weet: wie kaatst moet de bal verwachten…..zo werkt dat vaak.

  Sorry dat ik je zo verdrietig heb gemaakt.

  Prettige dag verder…

 • Niek L
  10 juli 2018 om 07:42

  Jullie met je het gaat allemaal zo goed.
  Maar je kunt nu verder geen antwoord geven en kijken of je mij belachelijk kunt maken Poema.
  Of je kunt inhoudelijk mee doen.

  Je komt zelf met je kat in het zonnetje, ik vrees dat de gg wel meer problemen hebben dan geen zonnetje.

  Sylv nee ze hebben vast tegen jou gezegd dat ze graag honger lijden en achter een hek staan.

  Maar net zo goed als ik dingen invul, vullen jullie dingen in.

  • Sylv
   10 juli 2018 om 10:06

   Niek L
   Idd. Ook Poema en ik vullen in. Kwestie van communicatie. Daarnaast enige humor is ook jou niet vreemd.

   De grote gr. hebben enorm veel leefruimte en staan niet te wachten op voerploegen. Hun voedsel is veel diverser dan op dit blog word aangegeven.
   Geen enkele OVP- gr gr wil ruilen met weidedieren elders in Nederland. Dat durf ik rustig te stellen.

   Goede dag verder

 • Corinne Polpe
  10 juli 2018 om 07:42

  Beste Sylv,
  op de 1ste plaats, leuk dat je er weer bent op het blog. Op de 2e plaats een antwoord op jouw reactie van gisteren avond om 22.32: ik kan je geruststellen, ik zal nóóit, maar dan ook nóóit, in
  opdracht van de heer Bleker dieren gaan afschieten in de Oostvaardersplassen!
  Dat mag hijzelf doen, samen met SBB!
  Die laatste kan namelijk heel goed misschieten! En Bleker schat ik in dat hij niet eens in staat is om een geweer vast te houden! Dus dat komt daar helemaal goed in de Oostvaardersplassen ?!…….
  Groet, Corinne Polpe

 • Poema
  10 juli 2018 om 03:28

  Sylv,

  Ik denk dat Niek niet zozeer aan het ‘rewilden’ is ….alhoewel hij er wel voor in aanmerking komt…

  Maar ik krijg eerder het idee dat hij gewoon écht wild wordt…. En dat vind ik toch wel ‘zorgelijk’ ….
  Als onze zorgwerkers al ‘onnatuurlijk !!! gedrag ‘ gaan vertonen…..wat zal er dan van deze wereld worden?

  Nou ja….dan kunnen we hem misschien toch wel ‘rewilden’ en in de OVP plaatsen.
  En dan kan ik ondertussen met de dierenarts van de OVP een lekker kopje koffie drinken….want dat heeft hij me aangeraden….
  …..en dan verdient Flevoland er tenminste ook nog iets aan !… Want dat willen ze toch!?…uitbreiding van toerisme en recreatie.

  En nu de Oostvaarderswold er dan toch nog niet is hoeven we ook niet bang te zijn dat we Niek buiten het gebied tegen komen. :-)……want hij is toch tegen de corridor dus daar zal hij dan wel geen gebruik van maken.

  Maar ja, dan kunnen wij tenminste rustig slapen. :-).

  Welterusten.

 • Niek L
  10 juli 2018 om 01:33

  Je inleven in het dier en hem “volgen” in zijn natuurlijke behoefte.

  Dan zouden we om te beginnen de grote grazers niet in een zo klein gebied achter een hek hebben gezet.
  Én dan hadden we ze bij dreigend voedsel tekort hun eigen weg laten gaan.

  Dan hadden we de natuurlijke vijanden nooit geweerd.

  Maar aangezien dat allemaal wel is gebeurd.
  Én jouw kat, Poema, ook zijn maaltje wil, of laat je die zelf zijn vogels vangen en opeten?
  Krijgt brokjes of NRV?

  Dieren, dieren laten zijn, verhoogd dan voer je je kat natuurlijk niet!
  Mag zhij wel naar buiten?
  Én als er geen eten is dan is er gewoon geen eten…
  Hoe leg je dat uit aan mensen die zhaar zien?

  Heel boeiend Poema!

  • Niek L
   10 juli 2018 om 01:35

   Verhoogd=verhipt

  • Sylv
   10 juli 2018 om 02:12

   Je vult al WEER is Niek L

   Altijd maar weer die splinters zien ….
   M.i. zit die balk je toch onderhand ook wel enorm dwars>

   Welke grote grazer heeft je gemeld dat hij/zij mogelijk liever niet’ achter een hek in zo’n groots gebied wil leven?

   Uh ja ook gouden eierlepeltjes graag, als de gr grazers hun ganzen-eitjes uitlepelen….:)

   Poema,
   kgeloof dat Niek L aan het rewilden’ slaat 😉

  • Poema
   10 juli 2018 om 03:39

   Niek,

   Dit hoef ik toch niet echt serieus te nemen, hoop ik ?……..volgens mijn gezond verstand slaat dit namelijk kant noch wal.

   Maar ik heb er alle begrip voor dat je niet weet wat ‘identiteit’ betekent.

   Dat leg ik je een andere keer nog wel uit.

 • Poema
  10 juli 2018 om 00:55

  Aad,…en Sylv.

  Aad:
  Even jouw opmerking aan Sylv:
  1e. Denk jij dan dat Nederland zich in 30, 40, 50 jaar ontwikkeld heeft tot het land wat het nu is? Denk jij dan niet dat daar een hele lange ontwikkeling aan vooraf is gegaan?…voordat wij er maar überhaupt konden wonen en leven.

  2e. Waarom moet je nu weer zeggen of Sylv Han Olff napraat.?
  Denk je dan dat zij geen eigen mening zou kunnen hebben?

  En Sylv.

  Ik vind jouw opmerking over de identiteit van de dieren een hele goeie…..want daar gaat het nu precies om.
  De grote grazers hebben hun eigen identiteit ( zoals ieder dier zijn eigen identiteit heeft)….maar daar willen sommige mensen een ‘ééheidsworst’ van maken.
  …..en dat moet vooral voorkomen worden.

  Als ik in het donker en in de winter in het water een eendje zie zwemmen, dan denk ik ook; “Brrrrrr, wat een nattigheid en kou’…… gelukkig heb ik straks een warm bed” . Maar ja….ik ben dan ook geen eendje!

  Als ik mijn kat met die hitte pal in de zon voor het raam zie liggen, dan zeg ik ook : “Ga toch niet zo in die hete zon liggen’…… maar ja, ik ben dan ook geen kat!
  Alhoewel….. wel ‘familie van’ natuurlijk ….. 🙂

  Maar het laat je zien dat ‘de natuur’ in de vorm van mijn kat en het eendje toch gewoon zijn eigen gang gaat. Wat wij niet begrijpen is voor hen doodnormaal.

  Inderdaad: hier is duidelijk de scheiding tussen mens en dier….. Wij denken dat wij over verstand beschikken ….
  Het is echter zo dat ons verstand ons hier alleen maar in de weg zit…. ons verstand kan de dieren alleen maar tot ‘mensen’ maken…. maar kan zich niet als “dier” inleven in dieren.

  Groeten

 • Niek L
  10 juli 2018 om 00:35

  Én waarom gaan ze dan het waterpeil beïnvloeden?
  Waarom maaien ze gras voor de kiekendieven?

  Waarom hebben ze er om te beginnen dan de grote grazers neergezet?

  Waarom al dat menselijke ingrijpen?

  Maar eigenlijk ben ik benieuwd naar het antwoord van Staatsbosbeheer daarop.

  Vraag is vaker gesteld.
  Maar nog steeds onbeantwoord.

  • Niek L
   10 juli 2018 om 00:36

   Én waarom wel voor de vogels en de vissen?
   Én niet voor de grote grazers?

  • Niek L
   10 juli 2018 om 00:40

   En misschien willen jullie de antwoorden weer hier neerzetten ipv op de mail.
   Er zijn over het algemeen meer mensen in geïnteresseerd.

   Zo’n foto met antwoord is lekker overzichtelijk.

  • Sylv
   10 juli 2018 om 01:20

   Oeps
   Niek L. nog ernstig wakker geloof ik.
   Sbb geeft pas in kantoortijd antwoord.
   Trusten

 • Sylv
  10 juli 2018 om 00:13

  Beste Poe-ma 🙂

  Het idee dat de Natura 2000stelling bewijst dat een gebied op de juiste manier beheerd wordt, is natuurlijk ook wel enigszins achterhaald. Immers AL de soorten zijn tijdelijke soorten. En daar waar geen rekening of amper rekening gehouden kan worden met klimatologische omstandigheden daar krijg je wederom afwijkende soortengetallen dus…..geen enkel mens heeft de wijsheid in pacht :).
  De echte Natuur (ondanks dat dat door menigeen ontkent wordt) gaat toch haar’ eigen gang. 🙂
  Met onze verwaande menselijke beter-weet-cultuur, zet juist die Natuur ons steeds weer voor verrassingen.

  Het gebetuttel-geblog hier wat de gr grazers bijna hun eigen identiteit ontneemt is daarom steeds knagender……

  Het zal wel komen door ons diepe kerker-sapiens-bewustzijn. (uitspraak Amerikaanse schrijfster/onderzoekster?) Het schijnt dat de mens een hermetische afgesloten soortgrens heeft: Mens- en dierzijde.

  Doch Poema, zoals je zelf ervaart, beleven de meeste dieren hun leven op een totaal andere manier dan dat wij mensensoort ons ook maar enigszins in in kunnen leven.

  De veerkracht van de OVPgrote grazers wordt op de proef gesteld vanwege de (on)afhankelijkheid van de politiek (de mens).
  En daar falen we als soort, zo lang als de grote grazers niet kunnen migreren zonder de vele te adviseren corridors en gebieden (met aangepast beheer) .

  Kunnen migreren daar weet jij alles van Poema.
  Mogelijk vinden de grote grazers een snelle evolutaire wijze uit waarbij ze heeeeeeeeel snel, SUPERKLEINE-dwerggrazers worden.
  Dat zou mooi zijn !
  (oeps …dan komen de kiekendieven ze mogelijk opvreten….)

  NatuurGroet
  Sylv

 • Aad
  9 juli 2018 om 23:47

  Beste Sylv, praat je nu echt Han Olff na door te zeggen dat het gebied nog volop in ontwikkeling is?

  Dankzij de populatie grote grazers en het huidige beheer is het landschap dramatisch veranderd en zijn veel vogelsoorten verdwenen. Even voor mijn beeldvorming, is Natura 2000 nu leidend of de op los zand gebaseerde ideologie van Vera/aanhang?

  De invloed van de grote grazers op het aantal vogelsoorten en omgeving wordt bevestigd door o.a. vogelexpert Rob Blijsma, Sovon en misschien ook een goed idee om het proefschrift te lezen van Perry Cornelissen, werkzaam bij Staatsbosbeheer.

  https://www.wur.nl/nl/nieuws/Rem-op-aantalstoename-grote-herbivoren-in-de-Oostvaardersplassen-door-ganzen.htm

  Kort citaat uit dit artikel is:

  Perry Cornelissen laat met zijn onderzoek zien dat in het begraasde deel van de Oostvaardersplassen het landschap onder invloed van de toenemende aantallen grote herbivoren en ganzen is veranderd van een mozaïek met graslanden, ruigten, riet, struweel en bomen naar een landschap dat gedomineerd wordt door graslanden. Houtige gewassen zijn grotendeels verdwenen. Theoretisch zouden zich in deze graslanden nu doornstruiken of doornstruwelen moeten vestigen, gevolgd door bomen die daartussen veilig kunnen opgroeien. Zolang de aantallen grote herbivoren zo hoog blijven zal dit echter niet gebeuren. “Voor de vestiging van doornstruiken is een sterke reductie in aantallen grazers nodig,” zegt Perry Cornelissen. “Daarbij moeten de aantallen ook enkele jaren zeer laag blijven.”

  Heb je trouwens de sectierapporten en de afschotlijsten met voornamelijk conditiescore 1-2 al bestudeerd en hebben de dieren naar jouw mening wel of niet onnodig geleden?

  • Sylv
   10 juli 2018 om 00:42

   Aad,

   Ja idd hahaj …Han Olff die heeft hahaj Natura 2000 uitgedokterd en ik dacht hahaj..wat een leuke man, hahaj ik ga hem van achterna…Groupie heh ! Leuke tijden man….Te gek…Wouwwww, Luf and peacestickers ‘overal’ verspreid…..samen tinkytoypoppykauwgum geknauwd….Yeah man…..

   Natuurlijk hebben veranderingen hoe” waar” dan ook invloeden op een of meerdere soorten en gehele populatie’s , daar hoef je echt geen grootse rapporten en of lijsten voor door te nemen.
   Dat kun je gewoon waarnemen/ ZIEN !

   Dus ja precies zoals je noteert : Theoretisch !!! En dan onderschat ik zeer zeker Perry Cornelissen zijn waardevolle onderzoeken vooral niet .

   Helaas voor wat het waard is, doch morgenochtend is het werkensdag voor mij. Anders zou ik acuut met jou, Niek l, Corinne en Poema een afspraak maken om rondom het gebied te fietsen en dan zou ik de ontwikkelingen (vooral flora) in het gebied zo aan kunnen wijzen… doch helaas ….

   Grt
   Sylv

 • Poema
  9 juli 2018 om 23:25

  Hallo Sylv,

  Volgens mij heb ik ooit in de OVP een zwarte ooievaar gezien. .. 🙂

  Dat is wel heel iets anders dan:
  “Alle duiven op de Dam’ tralalali, tralalala “…… zal ik maar zeggen 🙂

  Groeten

  • Sylv
   10 juli 2018 om 00:18

   Poema,
   Nu vliegen er dagelijks de ”gewone ‘ ooievaars over en in omgeving van de OVP 🙂

   De zwarte is wss een doortrekker geweest, doch wel magisch om te zien op zo’n moment . Mooi

   grt

 • Poema
  9 juli 2018 om 23:16

  Corina,

  1e. Ik haal even je eigen woorden hier aan:

  ….”En daar komt de verantwoordelijke “wie het dan ook mogen zijn” niet meer mee weg”.

  Dat is nu juist het/mijn punt: zij , de verantwoordelijken !, komen er wél mee weg….. De politiek in Flevoland komt hier voorlopig wél mee weg, want die laat óók de economische belangen boven dierenwelzijn gaan.

  ….Meneer Bleker komt er wél mee weg…..en die wordt zelfs nog toegejuicht omdat hij zijn ‘eigen mensen’ laat vallen en mee heult met de actievoerders….om maar de popi-jopi uit te kunnen hangen op TV….en mooie ‘sier’ te maken over de rug van zijn eigen mensen, waar HIJ verantwoordelijk voor was.

  Maar dát feit wordt zo achteloos terzijde geschoven….want het is toch wel zo makkelijk om SBB maar de schuld van alles te geven…die kun je aanwijzen…die kun je zien en die kun je horen.

  De politiek verschuilt zich achter bureau’s en partijpolitiek en partijbelangen.

  De politiek heeft géén blog waar mensen ‘hun ei kwijt kunnen’…..Ja, je kunt inspreken, maar dan word je hartelijk bedankt voor de moeite en verder kun je gewoon weer naar huis….Over transparantie gesproken.

  SBB moet wél ’transparant’ zijn en stellen zich dus bijvoorbeeld middels hun blog ‘kwetsbaar’ op.
  ….en het resultaat daarvan is mij maar al te duidelijk geworden…dat soort misbruik wat ik hier voorbij heb zien komen, daar word ik in ieder geval niet vrolijk van.

  2e. Ondergeschikte belangen van de grote grazers.
  Inderdaad gaat het volgens Natura2000 om vogelsoorten en populaties.
  Maar ik zou de aanwezigheid van de grote grazers daarom niet ‘van ondergeschikt belang’ noemen.
  Voor mij zijn zij onderdeel in en van het proces!…

  En verder: Het enige wat ik nog mag hopen is, dat de Provincie VERSTANDIGE beslissingen neemt en zich niet laat ophitsen door een groep mensen die constant appels met peren vergelijken.

  Groeten

 • Niek L
  9 juli 2018 om 21:39

  Maar helaas wordt die Natura 2000 stelling niet gehaald.
  Veel vogels, die op de rode lijst stonden en in de OVP voorkwamen, zijn verdwenen.

  Het wegvreten van de vegetatie door de grote grazers heeft ervoor gezorgd dat het landschap totaal niet meer aantrekkelijk is voor hen.

  Dus uiteindelijk hebben we door deze totale populatiecrash, uiteindelijk niks meer, geen vogels, geen gezonde kuddes meer, een kaalgevreten land.

  De baby is met het waswater weggegooid…..

  • Corina
   9 juli 2018 om 21:48

   Helaas wel Niek,
   Ten koste van heel veel dierenleed.

  • Sylv
   9 juli 2018 om 21:59

   Beste Niek L
   Dus het is een optellen en aftrekken en that’s IT ?
   Een totale populatiecrash ?
   Waar heb je het over?
   Heel dit gebied is nog steeds volop in ontwikkeling !
   Het totaal aan vogelsoorten welke er 10 jaar geleden waren , zouden ‘zonder’ de grote grazers ‘ook’ veranderd zijn!!
   Met de getelde aantal soorten bewijs je alleen maar voor welke soorten het gebied nu’ geschikt is,.
   Veranderd er iets aan een gebied dan veranderen de aantallen vogelsoorten, of plantensoorten mee.
   Niets vreemds aan.
   Daar waar nu bij de OVP de grote en de kleine zilverreiger een bijna dagelijkse soort zijn daar is ook de lepelaar te bewonderen. Ooit waargenomen waar de aalscholverkolonie-broeders wederom zorgen voor fantastische jachtacties op/in de nabijgelegen wateren ? De 1000den spreeuwen , de 1000den ganzen, de 1000den eendachtigen, de kleinere vogelsoorten de …zal ik nog maar doorgaan? DE zeearend als soort , De kiekendieven als soorten….enz enz..

   Vele rode lijstsoorten verdwijnen ook elders uit andere gebieden en daar is niet altijd zomaar een schuldige voor aan te wijzen.

   Als herten-kalveren nu onzichtbaar zich doorgaans de dag kunnen verstoppen in het gegroeide gewas, noem dat maar een kaalgevreten land !

   Wie wil je nog meer om de tuin leiden?
   grt
   Sylv

  • Niek L
   9 juli 2018 om 23:02

   Syl, en ik vraag me af wie jij nog voor de gek wil houden.

   En Poema, ik was groot fan van Staatsbosbeheer, ik had groot vertrouwen in hun expertise en zienswijzen.
   En ik zie gebieden waar ze een hoop echt top doen maar helaas ook gebieden waar ze het reteslecht doen.

   Maar, zoals bij alles, als er dingen niet goed gaan, daaraan kun je de kracht of de manken van een organisatie aan aflezen.
   Ze hebben als organisatie bewezen niet flexibel te zijn in het bijstellen van beleid, als het misgaat.

   Het is deze halsstarrigheid die maakt dat ik hen geen goede organisatie vind, op dit moment, het gaat natuurlijk om de poppetjes die erin zitten.

   Ik ben helemaal niet tegen rewilding maar op deze kleine schaal blijkt dat niet te lukken, er ontbreken een aantal schakels, waardoor dit niet gaat.
   1)Ruimte, wat corridors is niet voldoende, er moet op vooruitgewerkt worden dat Europa weer openligt, en de steden en het vee beschermd buiten kan leven.
   Zodat in een rap tempo Europa helemaal gebruikt kan worden.
   Met nog wat beveiligingsdingen.
   2)Er zijn niet voldoende natuurlijke vijanden en de vraag is of die er komt, als de mens niet als schakel mee mag doen.
   3)Mensen zijn de zwakste schakel, zij willen veilig zijn en hun vee. Vooral dat laatste, het vee, is een punt wat niet te onderschatten is…..de wolf gaat ook liever naar de snackbar dan een hert te scoren.

   En of Staatsbosbeheer het goed doet, ik denk dat een paar het veld moeten ruimen.
   Misschien moeten die maar wat schapen en paarden en koeien gaan houden ergens in de rimboe en gaan uittesten hoe een aantal dingen in de rewilding wel grootschalig aangepakt kunnen worden

  • Niek L
   9 juli 2018 om 23:04

   Overigens wel hun eigen paarden, runderen en schapen….

 • Corina
  9 juli 2018 om 21:28

  Poema,
  Voor mezelf weet ik gelukkig dat ik nooit grof tegen SBB geweest ben, heb wel een aantal kritieken opmerkingen gemaakt waar ik nog steeds achter sta.
  Jij zegt het zelf vogels en vogelstand is de 2000 doelstelling.
  De grote grazers zijn een onderdeel hierin
  En denk dat daar de schoen wringt ze zijn een onderdeel maar verder van ondergeschikt belang aan de vogeldoelstelling.
  Dat blijkt helaas uit alles
  Dat zoveel gr gr hiervoor op een niet prettige manier moeten sterven is en blijft onverteerbaar.
  Maar het grootste struikelblok hierin is toch dat het min of meer ontkent word.
  En daar komt de verantwoordelijke wie het dan ook mogen zijn niet meer mee weg.
  Het zijn voor het grootste deel toch vaak de mensen die overal op de wereld direct of indirect verantwoordelijk zijn voor veel dieren leed.
  Als je in de gelegenheid bent dierenleed te voorkomen maar het bewust laat gebeuren omdat het nu maar de regels zijn vind ik dat je daar ook stelling en verantwoordelijkheid moet nemen.
  Ook al zijn mensen het dan niet met je eens, altijd beter dan je verschuilen achter het is de natuur want dat is het hier door al het menselijk regiseren, bijsturen en ontbreken van natuurlijke vijanden echt niet.

  • Sylv
   10 juli 2018 om 01:32

   Niek L,

   Ontbrekende schakel ?

   DE financiele investeringen welke door hr. Bleker werden stopgezet.

   Daar heb je de ontbrekende schakel !!!

  • Sylv
   10 juli 2018 om 01:58

   Corina,

   En AL die zoogdieren welke in andere natuurgebieden leven ,
   welke niet gezien en amper geteld worden….welke ook ziek kunnen zijn en of door welke reden dan ook dood gaan….daar hebben mensen hun verantwoordelijkheid ook niet genomen?

   Alsof die nietige mens met zijn /haar controledrift, het enige wezen is welke alle welzijns- en gezondheidselementen voor DE dieren het beste kunnen regelen.

   Wie vlinders wil …..zal veel geduld moeten hebben en vele rupsen moeten gedogen.

 • Poema
  9 juli 2018 om 20:45

  Corina,

  Vogels en de vogelstand is de Natura2000 doelstelling.
  De grote grazers zijn een onderdeel hierin.
  Maar natuur is niet te dwingen…..

  Daarbij is het natuurlijk heel logisch dat de Marker Wadden hier straks ook hun invloed op gaan hebben…..want dát is ook weer de natuur….. Er verandert iets en dus zullen de natuur, de dieren/de vogels daar op reageren…
  Er zullen misschien vogels verdwijnen en naar de Marker Wadden verhuizen….andere soorten komen er misschien weer voor in de plaats.
  Maar ik zie die bui al weer hangen en de beschuldigingen zullen weer in overvloed te horen zijn.: “Zie je wel, ze halen de Natura2000 doelstellingen mbt. de vogelstand niet”.
  Nou ja, waarschijnlijk zal men in de beoordeling over de vogelstand wel degelijk de aanwezigheid van de Marker Wadden hierin meenemen.
  Lijkt mij tenminste wel héél logisch.

  Maar ja ‘de natuur’ is een ‘verschijnsel’ waar geen 100% controle op uit te voeren is…..het blijft je steeds weer verbazen.

  Je hebt het over de ‘eigen initiatief’ van SBB.
  Stel nou dat ze dat wél gedaan zouden hebben en de boel zou dán uit de hand gelopen zijn!!???….dan krijgt SBB óók weer de schuld van alles.

  Dus: linksom of rechtsom…..SBB zal het nooit goed doen bij bepaald publiek.

  Maar de verantwoordelijke politici laat men buiten schot!
  Meneer Bleker gaat na zijn desastreuze beslissing zijn paardjes verzorgen en gaat nu staan roepen hoe fout SBB het allemaal deed en doet…..achteraf zijn eigen ‘personeel’ afkraken voor iets waar hij gewoon verantwoordelijk voor was..
  Hoogst ‘unfair’….en vals ….daar heb ik eigenlijk geen woorden voor.
  Want hij, als (ex-)politicus , had en heeft nog steeds!!! wel degelijk de verantwoordelijkheid voor de situatie rondom de OVP.

  Als jij voor een baas werkt en jij maakt er een rotzooitje van en hij/zij laat je toch maar begaan zodat uiteindelijk de hele boel in de soep loopt….
  Wie heeft dan uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid????…je baas toch?
  DIE had namelijk in moeten grijpen.

  Voor de goede orde: met dit voorbeeld wil ik dus zeker niet zeggen dat SBB er een rotzooitje van maakt….Dit is gewoon een voorbeeld omdat ik daarmee duidelijk wil maken waar de echte verantwoordelijkheid ligt.

  Degene die in het geval van de OVP de verantwoordelijkheid dragen is toch echt de politiek!..zij het nationaal danwel provinciaal.
  En als SBB dan niet zou hebben voldaan aan de opdracht dan is het aan hun ‘baas’ om hierin op te treden….. Maar nee, Blekertje hield zich verder héél stil, nadat hij de OVP op slot deed.

  Maar nu SBB in ‘zwaar weer’ terecht is gekomen, trekt hij zij handen overal van af, heeft hij er ineens van alles over te ‘huilen’…..en het liefst op TV, zodat iedereen kan zien en horen dat hij het volkomen oneens is met SBB en volkomen eens is met al die actievoerders…..
  Goedkoop scoren, noem ik dat.

  En dan nog dit: al ZOU eea. de schuld zijn van SBB…..waarom moeten de boswachters dan zo vreselijk grof aangesproken worden zoals op HUN EIGEN blog hier gebeurt….DAAR is geen enkel excuus voor.
  En daar zal ik op blijven wijzen……
  ‘Je’ bent ‘uitgenodigd’ om aan dit blog deel te nemen….dan heb je je als ‘gast’ ook te gedragen.
  Dáár mogen sommigen wel eens goed over na gaan denken.

  Een moordenaar wordt hier in Nederland met overdreven respect en empathie behandeld, maar hardwerkende mensen in de OVP kunnen ‘verbaal gestenigd’ worden ’tot de dood er op volgt’ (m.a.w. liefst weggestuurd worden als het aan een paar mensen ligt in Nederland ).
  Ook zo vreselijk kwalijk…..

  Ach weet je Corina…..ik vind de hele discussie op dit blog zó verschrikkelijk lelijk.

  Ik doe nog een beetje mee omdat ik in de, zij het ‘ irreële’, veronderstelling leef dat mensen nog tot fatsoen te manen zijn.
  Maar het valt me ZO tegen….. Dat onbegrip, dat gebrek aan empathie voor anderen, hardwerkende mensen, dat taalgebruik en dat vreselijke gedrag naar SBB en anders denkenden…en maar blijven hameren op mensen die zich niet kunnen verweren omdat ook zij afhankelijk zijn van hun ‘baas’ ofwel de politiek…..
  of ook naar andere bloggers.

  En maar kleineren, belachelijk maken en ter verantwoording !!! roepen …..
  Gelukkig zijn ze bij SBB zo verstandig om het maar over zich heen te laten gaan….maar het is ZO LAAG allemaal wat ik hier allemaal lees.
  Het is de beschaving voorbij.!!!

  Ik vind het ZO triest…..dat mensen zich ZO kunnen gedragen tov. mensen die zij niet kennen, maar wél mensen die in alle overtuiging hun werk doen.
  Maar die daarvoor afgefakkeld worden, belachelijk gemaakt worden, en ‘weggestuurd’ worden als het aan sommigen ligt.
  Ik dacht dat we in Nederland wel een beetje wisten wat fatsoen en respect is….maar deze blogs hebben mij een hele lelijke kant van de mens laten zien.

  Ik herinner me een andere blogger die ook al zei ‘ Weg met dat volk! kotsmisselijk word ik van die lui”.

  En ikzelf heb er eigenlijk maar 1 wanhopig woord voor: MINDERWAARDIG.

  Sorry, maar dat is mijn mening, die kennelijk niet strookt met een aantal mij onderhand wel bekende bloggebruikers …
  Maar ik , van mijn kant, kan me dan ook helemaal niet voorstellen dat mensen zich zo laten opjutten tegen en ten koste van goedbedoelende en hardwerkende mensen…..

  Maar ja,…..dergelijk wangedrag is blijkbaar toch ‘des mensen’.
  Jammer.

  Groeten

 • Astrid Damstra
  9 juli 2018 om 20:34

  Het is gespannen afwachten. Nog twee nachtjes slapen..

  Hierbij nog even het antwoord van SBB wat ik via de mail binnenkreeg.
  Netjes en correct.

  Hallo Astrid,

  Allereerst excuses voor het feit dat je nog geen antwoord had gekregen. Je vorige e-mail is waarschijnlijk ergens in de stroom vragen gestrand.

  Wat betreft sectierapporten: in het WOB-besluit van 20 april 2018 zitten alle sectierapporten van maart 2011 t/m maart 2016. https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/wob De rapporten vanaf eind maart 2016 zijn nog niet beschikbaar. We gaan ze opvragen, maar duurt dus nog even voor die online staan. Bovendien liggen er nog wat andere verzoeken, die we afhandelen in volgorde van binnenkomst.

  Wat betreft het Oostvaardersveld: hier lopen alleen paarden. Paarden in een natuurgebied hoeven niet te worden gechipt en van een paspoort voorzien (uitzondering op de regels van de RVO, zie hun site). Alleen als paarden het gebied uitgaan worden ze gechipt en krijgen ze een paspoort. De afgelopen jaren is dat twee keer gebeurd. Die dieren zijn toe conform de regels gechipt etc. De paarden in het Oostvaardersveld zijn gehouden dieren en vallen onder de Wet Dieren. Ze worden verzorgd op een manier passend bij de verzorging van gehouden dieren in een natuurgebied. Daarbij hanteren we de leidraad grote grazers van de minister van LNV uit 2000.

  Met vriendelijke groet,
  Antoinette van Heck
  Communicatie

  • Niek L
   9 juli 2018 om 21:42

   Spannend he, ja ik moet zeggen, ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen.

   benieuwd, wanneer het vrijkomt!

 • Niek L
  9 juli 2018 om 20:30

  Als er zoveel clienten van mij doodgingen, terwijl ik me aan het protocol hield, en niet aan de bel trok.
  Was ik al lang ontslagen.

  Zelf na blijven denken, kijken hoe een gebied erbij ligt…
  Maar er is een hoop waar SBB zich geen moer van heeft aangetrokken, terwijl ze een akte van braafheid hebben moeten ondertekenen.

  Dus selectief in wat ze wel en niet doen, zijn ze.

  Daarmee kun je zeggen dat het een bewuste keuze van ze is geweest, dieren in zo slechte conditie als van afgelopen jaar te laten komen.

  Daar zijn ze echt alleen zelf voor aansprakelijk.

  • Poema
   9 juli 2018 om 20:50

   Sorry Niek…..ik moet om je eerste zin toch even heel hard ‘lachen’.

   Weest niet bang…..als ik ooit ‘hulp’ nodig heb hoef je niet bang te zijn dat ik bij jou aanklop.

   Dus je kunt rustig gaan slapen.

   …. En ik óók…..Gelukkig..

   Hi, Hi, Hi……

  • Niek L
   9 juli 2018 om 21:30

   Och Poema, voor mij zijn alle clienten, mensen die zorg nodig hebben.
   En die heb je in alle soorten en maten.
   Dat is het leuke van mijn werk.

   Maar misschien kiest een Poema liever een dierenarts van de OVP?

  • Poema
   9 juli 2018 om 21:57

   Nou Niek…..

   Het begint er inderdaad sterk op te lijken dat ik met een dierenarts beter af ben dan met sommige zorgwerkers….
   Ik zou die sfeer van intolerantie naar mensen toe toch helemaal niet kunnen verdragen om mij heen.

   Want inderdaad, sinds ik de ‘stukkies’ van sommige zorgwerkers op dit blog gelezen heb, is mijn vertrouwen in de zorgsector wel tot het minimum gedaald.

   Ik begrijp dit schizofrene gedrag echt niet: aan de ene kant voor mensen ‘zorgen’ en aan de andere kant mensen gewoon tot op de grond toe afbranden.
   Lijkt mij toch meer iets over jou e.a. te zeggen dan over SBB medewerkers.

   Maar goed…..gelukkig wonen we ver weg van elkaar dus de kans dat ik bij mensen zou moeten aankloppen waar ik inmiddels wel bang voor geworden ben, is uiterst klein te noemen…..vrijwel onmogelijk.

   Poema kan zich maar beter terugtrekken, want er lopen ‘zorgwekkers/Jagers’ los in Nederland.

  • Niek L
   9 juli 2018 om 22:38

   Je hebt helemaal gelijk poema, gewoon lekker naar de dierenarts van de OVP gaan.

 • Niek L
  9 juli 2018 om 20:16

  Ik heb het al wel vaker gezegd.

  Maar ik denk dat het besluit van Bleeker als neveneffect heeft gehad, dat de omringende natuur gebieden bewaard zijn gebleven.

  De Veluwe heeft al grote moeite de populaties in de hand te houden.

  Op hoe het nu gaat, zouden we een kaalgevreten land, met alleen maar hongerige dieren hebben.

  Dus, mochten er ontsluitingrn gebieden komen, dan met introductie van natuurlijke vijanden.
  Voldoende om de kuddes qua aantal in toom te houden.

  Én een bevolking die niet vervolgens de wolf en lynx gaat afschieten.

  Én er moet een omslag in denken komen, zodat we ons vee en paarden tegen de natuurlijke vijanden kunnen beschermen.

  Ik zie dat allemaal nu niet gebeuren, teveel dingen moeten mensen de omslag maken in hun denken.

  Én er moet een plan gemaakt worden en uitgevoerd….
  Technisch kloppend.

  Kortom het zal nog wel een jaar of 20 duren.

  Tot die tijd is in mijn ogen ontsluiting OVP de moord voor andere gebieden.
  Tenzij met een goed beheersplan, anticonceptie en verspreiden van de dieren.

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 19:13

  Beste Bloggers,
  Ja hoor, al die jaren van creperende dieren in de Oostvaardersplassen, dat komt allemaal door Bleeker! Haha, die staat onderhand al jaren te kijk in een rariteiten museum!…….
  Kom nou, ieder mens heeft een eigen eind verantwoordelijkheid in zijn of haar handelen!…….. Ik kan het faliekant mis hebben hoor, maar volgens mij werken er mensen bij SBB?……. Groet, Corinne Polpe

  • Sylv
   9 juli 2018 om 22:32

   Ja beste Corinne
   dat komt idd allemaal door Bleker zijn machtsbejag en niets anders.
   Hr. Bleker had ALLE kaarten in handen.
   Hr Bleker begreep niets van wilde grote grazers en de benodigdheden.

   Door de beslissing van hr Bleker en achterban is de ellende voor de grote grazers , waar tegen jij en menigeen voor strijden begonnen.!

   Immers de migratieplanning werd daardoor toch volledig geblokkeerd !

   Het geld was OP !!!!

   Waarom denk je dat bijv Natuurmonumenten en vele andere natuur- en milieuorganisaties sindsdien
   fanatiek,
   leden aan het werven zijn ,
   nadat hr. Bleker alle gigantische natuurprojecten-subsidies per datum introk?
   Puur en enkel voor de poen mevr. Corinne.

   Alle mogelijke verbindingswegen/corridors-planningen waren flits -flats weg !!!!

   Eigenlijk wel slim achteraf van hr Bleker, want nu kan hij weer zeggen tegen zijn jachtmaatjes roepen: Jongens binnenkort is er genoeg te schieten daar bij de OVP. Mevr. Corinne komt ons wel helpen.
   Ben dáár maar blij mee mevr. Corinne!

   grt
   Sylv

 • Corina
  9 juli 2018 om 19:03

  Poema,
  Mbt de politiek en het stopzetten van het Oostvaarderswold heb je zeker een punt.
  Dat de politiek de opdrachtgever eas en SBB se uitvoerder ontrekt je toch niet aan een stuk versntwoordelijkheid als je ziet dat zaken misgaan.
  Natuurlijk kunje SBB niet overal de schuld van geven maar ze zien wel dgl. de gevolgen van het beleid en kunnen dan ook aan de bel trekken.
  Geloof ook niet dat de politiek op de achterste benen was gaan staan als SBB op eigen initiatief voor beschutting voor de dieren had gezorgd.
  Daarbij was hun opdracht ook dat dieren niet onnodig mochten lijden, die hebben ze ook naast zich neer gelegd.
  De opdracht kan nog zo vanuit de politiek komen hoe hij op de werkvloer word ingekleurd bepaald de uitvoerder en daarin zie je heel veel gradatie.
  Dus vind zeer zeker dat SBB hier ook mede verantwoordelijk is.
  Ook nu weer ze zien toch ook hoe het gebied overbegraast is en steeds verder vervuild met giftige planten kan me absoluut niet voorstellen dat dit wenselijk is.
  En kom me niet aan met dat is de natuur, want dan vraag ik me af waarom ze wel van alles in het werk stellen voor de kiekendief, of is dat ook in opdracht van de politiek.

 • Poema
  9 juli 2018 om 18:36

  Corinne,

  Jij spreekt mij persoonlijk aan in je stukkie van vandaag 16.56 uur….en je hebt het over ‘beste ALLEMAAL’……

  Er is soms geen touw aan vast te knopen.

  Dus wees dan in vervolg wat duidelijker in wie je precies aanspreekt.
  Want geloof me, als het even kan negeer ik je, maar als je rare dingen gaat zeggen over anderen dan moet er soms even ‘opgetreden’ worden.

  Overigens: jij trekt je jezelf er al helemaal niets van aan…. Jij bemoeit je met alles en iedereen op dit blog, want je leeft kennelijk in de veronderstelling dat dit SBB blog van jou is.

  EVEN BIJ DE LES BLIJVEN!!!! dus…

  Jouw eigen woorden.

  Neem een lekkere kop koffie….en ga breien.

 • Poema
  9 juli 2018 om 18:16

  Aad,

  Ik begrijp je standpunt …..in zoverre….ik snap wat je zegt….,
  Het enige is, zoals je ook wel begrijpt, jouw standpunt is het mijne niet…..en andersom….dát is wel duidelijk.
  Het is allemaal geen ‘zwart-wit’ verhaal….. Want ja, we hebben het hier over natuur.

  Jij legt de bal bij de uitvoerders, terwijl ik hem eerder bij de verantwoordelijk opdrachtgever neerleg….en dat was indertijd toch echt Bleker…..
  …..en dat is nu de provinciale politiek….die óók niet staat te springen om de dieren de vrijheid te geven…..althans daar heeft het niet veel van weg.
  Want ja, ik heb toch zomaar het ‘stiekeme’ idee dat geld verdienen aan meer recreatie in de OVP en het vliegveld Lelystad , toch zomaar prioriteit zullen hebben boven de OVP en de grote grazers.

  Over je opmerking dat het falen van Bleker geen vrijbrief mag zijn voor SBB om fouten te maken is natuurlijk zo.

  Maar ja……ik ben en blijf toch van mening dat Bleker ENORM en FATAAL in gebreke is gebleven ….. en dat de zwarte piet nu maar TE gemakkelijk aan SBB wordt toegeschoven.

  Ik vind ook dat ‘je’ de ‘ blunder van Bleker’ niet moet bagatelliseren om dan uiteindelijk SBB maar de schuld te kunnen geven van een beleid waarin de politiek ( en dus de verantwoordelijk opdrachtgever ) zelf gefaald heeft en NIET gehandeld heeft volgens de ICMO2 aanbevelingen.

  Bovendien: als hij toch al twijfelachtig over de situatie in de OVP was…….wáárom heeft Bleker dan toen als verantwoordelijk politicus óók niet ingegrepen.
  Nu staat hij als een ‘stuurman’ aan de wal te roepen hoe het NIET moet.
  Maar toen hij echt als politiek stuurman aan het roer stond heeft hij ook niet staan roepen hoe het dan WEL zou moeten….noch zijn verantwoordelijkheid genomen voor het ‘op slot’ houden van de OVP.

  Achteraf is het altijd makkelijk om met het beschuldigende vingertje te wijzen, zoals hij nu doet….en publique!!!
  Maar op het ‘moment suprème’ , toen hij verantwoordelijk was, hield hij zijn mond en portemonnee dicht.

  Ik vind het ‘onsportief’ en uiterst kwalijk dat hij nu achteraf de OVP en SBB
  (eigenlijk zijn eigen ‘personeel’ van toen !) laat zakken als een baksteen.
  En ook dat zijn beslissingen van toen naar mijn mening gebaseerd waren op partijbelangen en zeker niet in het belang van de OVP en de grote grazers.

  Hoe dan ook….. Het ogenblik dat wij het met elkaar eens zijn, zal nog wel even héél ver weg liggen. 🙂

  Maar wat mij betreft is en blijft de Oostvaarderswold nog steeds nummer 1 op de lijst voor dierenwelzijn.
  En daar zal ik voor BLIJVEN pleiten.

  Groeten

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 17:49

  Ha die Poema,
  je praat weer voor je beurt! Mijn reactie over Bleeker had betrekking op de reactie van Sylv! En die denigrerende opmerkingen van jou over mij, moet je voortaan maar naar die Bleeker sturen!……. Oké?……. “And take it easy”! AMEN, over en sluiten!……. Alsnog, met een diervriendelijke groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 17:31

  Beste Niek L,
  zoals ik je al eerder zei : ze hebben de “missing link” in handen!
  Groet en een fijne avond, Corinne Polpe

 • Niek L
  9 juli 2018 om 17:19

  Dag Aad,
  Het is een bevestigd “gerucht”, meer dan dat.

  Het is aangegeven bij de PS vergaderingen, omroep flevoland en op twitter.
  Degene van wie ik het heb heeft het van een insider.
  Ze wachten de stemming af maar alles is paraat om gelijk naar de rechter te stappen.

  En het gaat niet alleen over afschot maar over het hele plan van van Geel.
  Waar van ze zeggen dat het niet voldoende is voor beleidsverandering, moet door een wetenschapper worden gedaan ( nou zet dan Patrick van Veen er maar op ! )

  De vraag was of leden dit zouden accepteren maar ik begrijp dat die erop aansturen….
  Maar er zullen er toch meer zoals ik zijn die nooit meer op ze gaan stemmen, als ze zich hieraan vasthouden.

  Maar wat heeft stemming politiek voor zin, als je naar de rechtbank stapt om je zin te krijgen?
  Dat moeten die leden dan toch zelf doen?

  Rare mensen….

  • Aad
   9 juli 2018 om 17:41

   Dank je wel Niek. Ik had ook al geruchten gehoord en eerlijk gezegd ook niet anders verwacht, maar altijd gehoopt dat ze gezamenlijk met de andere partijen voor een oplossing zouden gaan.

   Gezien de wob publicaties en de verklaring van de minister gaan ze m.i. flink op hun snuit en hopelijk zien de kiezers de ware aard van de Partij vd Dieren.

   Een partij die echt gaat voor het welzijn van dieren maakt geen onderscheid als het om dierenleed gaat en of dat nu een dier in een stal is of een dier op een kaalgevreten OVP.

   Menigeen, zoals ik, zijn afgehaakt. Als er alleen aandacht is voor de dieren in de bio-industrie heeft dat wellicht met een ander punt te maken namelijk de Nederlandse boer het leven zuur maken en voor dat karretje laat ik mij niet spannen.

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 16:56

  Beste Poema,
  een waterpeil verlagen fix je volgens jouw stelling niet in een paar dagen! Het gaat niet over een paar dagen! Het gaat over JAREN, waarin de sectierapporten laten zien dat het merendeel van de grote grazers allemaal besmet waren met leverbot! Kijk, toen hadden ze dat waterpeil al naar beneden moeten doen!
  Dat is al die jaren niet gebeurd/maar de grote grazers gingen wél allemaal dood eraan! Wél even bij de “LES” blijven alsjeblieft! Dank je wel én met een diervriendelijke groet, Corinne Polpe

  • Poema
   9 juli 2018 om 17:18

   JUF Corinne….

   Lees even de laatste reactie van Poema aan jou… Daar heb je veel meer aan…. Als je tenminste nog in staat bent om te begrijpen wat daar staat.

   En verder kan ik je geruststellen: inhoudelijk zal Poema met jou niet ‘in gesprek’ gaan….. Dat is gelijk aan totale tijd-en energieverspilling ….een bodemloze put.

   Dus nogmaals: ga breien….. Veel beter voor je.

 • Aad
  9 juli 2018 om 16:54

  Beste Poema, zoals ik al eerder heb aangegeven is het wellicht wel een zegen geweest dat de doorgang er niet is gekomen.

  Met het huidige beheer was de populatie zonder natuurlijke vijanden excessief gegroeid, alle natuur kaalgevreten en de uiteindelijke sterfte door honger enorm geweest.

  Dat de doorgang er niet is gekomen betekent niet dat de door SBB gemaakte fouten door de vingers moeten worden gezien. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Zoals het zorgen van voldoende beschutting, het voorkomen van populatiecrash, het voorkomen dat dieren niet langdurig aan honger worden blootgesteld, voorkomen van onnodig lijden, onzorgvuldig afschot, onvoldoende communicatie publiek etc.

  Dit is volledig aan SBB toe te schrijven en daarom heb ik – en wellicht velen met mij – geen vertrouwen meer in SBB en het lijkt mij het beste dat SBB het beheer overdraagt.

  • Sylv
   9 juli 2018 om 17:30

   Aad
   “Weet je nog? De Provincie Flevoland is De beheerder.
   “Die crash zou onherroepelijk gekomen zijn vanaf het moment dat hr. Bleker en trawanten alles op slot gezet heeft
   “Jouw oordeel over Sbb betreft iets anders en waar je ze te pakken kunt nemen zul je dat doen. Je bent niet de enige, doch het dient niet het belang van de gr gr.

  • Aad
   9 juli 2018 om 18:03

   Beste Sylv, dit is niet juist. SBB is beheerder en de Provincie draagt de verantwoordelijkheid.

   De crash is niet ontstaan door Bleker, maar omdat SBB de dieren niet tijdig heeft bijgevoerd. Nogmaals volgens ICMO 2 mochten de dieren niet langdurig aan honger worden blootgesteld.

   Zoals vele mede-bloggers met mij geef ik aan waarin SBB naar mijn mening tekort is geschoten en het is aan de desbetreffende instanties te bepalen of dit juist is en wat hiervan de gevolgen zijn.

   Of dit het belang van de Grote Grazers niet dient? Hopelijk zal dit alles wel leiden tot een ander beheer waarbij het welzijn van de Grote Grazers wel prioriteit krijgt en deze prachtige dieren het respect krijgen wat ze verdienen.

 • Poema
  9 juli 2018 om 16:50

  Corinne,

  HOE GEK KUN JE ZIJN !!?????

  Sinds wanneer gaat UITGEREKEND iemand als jij anderen de wet voorschrijven.????
  Waar denk jij nou dat recht vandaan te kunnen halen.????
  Is dit blog soms van jou en bepaal jij daarom de regels.???
  Je moet niet zo bespottelijk doen……

  ….de grootste egotripper op dit blog zal een ander even vertellen wat ze wel of niet mogen schrijven….. Je kalkt zelf al deze blogs vol met ongenuanceerde waanzin……
  En dat gaat ons dan ‘gedragsregels’ voorschrijven !!???
  Het is te bizar voor woorden….om je te bescheuren.

  Beschik jij nou echt helemáál niet over 1 greintje fatsoen?….of ben je gewoon héél erg dom!? (‘ thick ‘. heet dat in het Engels).

  Bemoei je er niet mee als Aad en ik een kleine ‘correspondentie’ voeren…..
  Gaat je geen fluit aan.

  Ga toch breien….lijkt me een mooie therapie voor je….kom je misschien tot rust.

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 16:26

  Beste allemaal,
  ik wil het niet meer hebben over Bleker!
  Dat is voltooid verleden tijd, dus niks méér aan te doen! Van mij hadden ze hem met een touw om zijn nek, met zijn pony’s, mogen vastzetten in de Oostvaardersplassen!
  SOIT!……. Het gaat om NU, de tegenwoordige tijd! En het gaat nog steeds niet goed met het beheer in de Oostvaardersplassen!……. Kijk, én daar gaat het nu om!……. Zullen we met z’n allen bij “DIE LES” blijven?……. Hartelijk dank en vriendelijke groet, Corinne Polpe

  • Sylv
   9 juli 2018 om 17:38

   Corinne
   Van fouten kun je leren. Jij stampt liever zonder verder omkijken door de porseleinkast. Bleke en trawanten maakten de grootste fout in hun politieke carrière door de OVP geen fantastische uitbreiding voor het migreren van de grote grazers te gunnen. . Dus blijkbaar gun jij de gr gr het migreren ook niet. Waar maak je je dan nog druk over.?
   Sylv

 • Poema
  9 juli 2018 om 16:00

  Aad,

  Wij verschillen van mening…dat is wel duidelijk.

  Mijn loyaliteit ligt echter niet zozeer of alleen maar bij SBB als wel bij de meest diervriendelijke en natuurlijke oplossing: de Oostvaarderswold !
  (alhoewel, zoals je inmiddels wel hebt kunnen constateren, ik met afschuw de blogs lees waarin SBB en de boswachters door sommigen zonder enig menselijk medegevoel bijna als criminelen worden weggezet.
  Dáár heb ik zeer ernstige bezwaren tegen en ik zal die mensen daar ook op blijven attenderen….al is dat tegen beter in want ….. vul zelf maar in.)

  Men heeft het hier ergens bijv. ook over ‘het verlagen van het waterpeil’ etc.
  “Eindelijk wordt daar kennelijk naar geluisterd” zegt men dan ( iets in die trant) ….blijkbaar niet wetende dat SBB hier al mee bezig is ….het is echter logisch dat je dit soort ‘acties’ niet even in 2 dagen even kunt ‘fixen’….. maar het onderliggende verwijt moet ondertussen wel weer even op het bordje van SBB gegooid worden.
  Dat soort blog bijdragen blijf ik totaal ongepast en irreëel vinden.

  En ja, ik blijf erbij dat Bleker eerder het venijn van deze mensen zou moeten incasseren dan SBB…ben het dus geheel met Sylv eens (hallo Sylv!!:-) )
  SBB had ook het liefst al in 2014 klaar geweest met de doorgang zoals dat door Blekers voorganger werd opgedragen.
  Eeuwig zonde dat net in die tijd van het ICMO2 rapport er een ‘wisseling van de wacht’ kwam in Den Haag en Bleker ‘aan het bewind kwam’….doodzonde.
  Maar ja, het ging toen in die verkiezingstijd slecht met het CDA, dus dan ga je de boeren vooral niet tegen het hoofd stoten….DAT is namelijk volgens mij de ECHTE kern van de zaak en van Blekers desastreuze beslissingen omtrent de Oostvaarderswold : Partijbelang!
  (Ik heb overigens niets tegen boeren verder).
  EN verder krijgen we nu inderdaad , zoals Sylv aangeeft’… wéér met politieke en economische belangen van Lelystad en dus ook FLevoland te maken: het vliegveld!

  Deze Bleker moet eigenlijk gewoon zijn mond houden…HIJ ZELF is de stichter van het ‘kwaad’ door de dieren niet de ruimte te geven die door ICMO2 is aanbevolen….en niet SBB.

  Dat er mogelijk wat aanpassingen in beheer (misschien een stricter beheer dan het vroeg-reactief beheer) zullen komen is voor mij geen bezwaar….maar niet die dieronvriendelijke oplossingen zoals die hier op dit blog keer op keer worden bepleit.

  Ik herhaal hier even je eigen vraag:
  “Hoeveel natuur was er door het ontbreken van populatiebeheer niet volledig kaalgevreten en hoeveel slachtoffers had het sprookje van natuurlijke processen zonder natuurlijke vijanden dan het leven gekost?”.

  Het feit dat je er een vraagteken achter zet lijkt voor mij een bewijs dat ook jij! dat niet weet…..
  en dat kan ik heel goed begrijpen, want de natuur is niet voorspelbaar, ….want als de natuur en de dieren hun gang kunnen gaan dan is dat een ‘spel’ tussen de natuur en de dieren….en niet een gedachtenspinsel van mensen die ‘a priori’ tegen SBB en de medewerkers zijn.

  Als je je plantjes ieder dag weer goed met alle aandacht verzorgt kan het soms zo zijn dat ze niet zo bloeien zoals jij dat graag zou willen zien…..terwijl het zomaar kan gebeuren dat je ‘verwaarloosde’ planten tegen de ‘klippen’ op groeien en bloeien.

  Maar bewegingsvrijheid voor wilde dieren is een ‘must’…..en dat heeft Bleker ze bewust ( uit partijbelang!!??) ontnomen in 2011….en daar krijgt SBB nu de ‘onsmakelijke’ ( = ongepaste) rekening voor gepresenteerd.

  En omdat ik dit een verkeerde voorstelling van zaken vind zal ik er op blijven wijzen dat de ‘bron van alle kwaad’ bij de politiek van meneer Bleker te zoeken is.

  Groeten

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 15:46

  @ BOSWACHTER MIKAL
  Beste Mikal,
  op 7 juli j.l. om : 15.57 en 16.08 heb ik jou vragen gesteld omtrent het drinkwater van de grote grazers in de Oostvaardersplassen?
  Vraag 1: wordt het (drink)water in de Oostvaardersplassen gecontroleerd op mogelijke verontreinigde ziektekiemen, zoals: blauwalg-botulisme-legionella-ziekte van Weil e.d.?
  Vraag 2: welke instantie (waterschap?) heeft dit onder zijn verantwoordelijkheid?
  Vraag 3: hoe worden de bevindingen terug gekoppeld naar belanghebbenden?

  Zou ik hier antwoord op kunnen krijgen?
  Met hartelijke dank en diervriendelijke groet, Corinne Polpe

 • Sylv
  9 juli 2018 om 14:52

  Beste mensen

  Eigenlijk….wil ik op al dit kleingeestige gevit helemaal niet reageren…..doch SBb wordt nog steeds door een groepje leken , de maat gemeten met een ongelooflijke onterechte vinnigheid.

  Iedere Nederlandse burger heeft uiteindelijk hr Bleker (en achterban) zijn beslissingen laten nemen, met negatieve gevolgen voor de nu ontstane OVP-situatie en menig ander natuurproject. Iedereen was onder de indruk van wat hr. Bleker ‘LEEK’ te presteren. Een financiele rem op gigantische bedragen van velerlei natuurprojecten. Hr. Bleker en zijn achterban gingen uiteindelijk voor eigen gewin en dat neemt iedereen zo’n clownesk babyface-mannetje toch achteraf niet meer kwalijk ?

  Zo als Poema dat aangeeft en ik voorheen ook al zo vaak heb aangegeven….ALS hr. Bleker toentertijd zijn eigen charme’s niet zo belangrijk had gevonden, dan was er nu een prachtig’ aansluitend gebied van de OVP naar het Horsterwold geweest .
  En nee met een aangepast beleid dat zou niet alle natuur opgevreten worden…..

  Realiseer je dat eens i.p.v. steeds maar weer SBB de maat te nemen.

  Blijkbaar wordt door niemand van de antigroep gezien dat het St. Jacobskrkr dit jaar gigantisch is afgenomen. De gr gr laten staan het staan . Sowieso de verschillende lengte’s van de grassen al gezien? Kijk eens elders in Nederland naar alle verdroogde grasmatten en kijk dan eens naar de groene grasmat van de OVP. Ja gek heh !Ook het vele knalgeel van het koolzaad in bijna goud zien groeien? De klavers ? En vele andere plantensoorten daar tussendoor groeiende. Ja er staat nog steeds voor de dieren genoeg bereikbaar water..

  Als de Lelystadse luchthaven straks investeert in de vele corridor’s voor de Grote Grazers ter compensatie van hun eigen uitbreiding (want die komt er ), dan lijkt me dat een beter plan dan al dit gevit hier.

  Groet
  Sylv

  • Aad
   9 juli 2018 om 16:11

   Beste Sylv, welkom terug op dit blog en jammer dat jij je zo negatief uit over de andersdenkenden.

   Heb jij toevallig al de Wob besluiten gelezen, waarin de sectierapporten en de afschotlijsten met conditiescore 1 en 2 zijn gepubliceerd? Wat denk jij hebben de dieren wel of niet onnodig (honger) geleden?

   Het Jacobskruiskruid is niet afgenomen, maar alleen maar toegenomen. Begrijpelijk als je punt 4.5 en 5.1 leest van onderstaande link.

   http://www.louisbolk.org/downloads/2809.pdf . Enkele (gedeeltelijke) citaten zijn:

   4.5 Verwaarlozing van weilanden. De combinatie van hier genoemde factoren met verwaarlozing door verkeerd beheer kan in enkele jaren tot een volledige overwoekering van percelen, wegbermen en dijken leiden.

   5.1• Zorg voor een goede waterstand. Zowel tijdelijk natte als tijdelijk droge plekken kunnen tot beschadiging van de zode en open plekjes leiden waar Jacobskruiskruidzaadjes goed kunnen kiemen. • Vermijd te allen tijde beschadiging van de zode, bijv. door EEN TE HOGE VEEDICHTHEID. • De hoefjes van schapen zijn daarentegen juist goed voor de ontwikkeling van een dichte graszode. Bovendien zijn schapen resistent tegen de giftigheid en zullen ze bij gestuurde begrazing ook nog eens aanwezige Jacobskruiskruidrozetten weggrazen.

   Jouw opmerking: “aansluitend gebied van de OVP naar het Horsterwold geweest . En nee met een aangepast beleid dat zou niet alle natuur opgevreten worden…..”.

   Toch wel fijn dat jij je realiseert dat bij een evt. aansluiting en het beleid NIET wordt aangepast alle natuur wel wordt opgevreten zoals in de OVP.

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 14:01

  Hi Corina,
  dank je voor je informatie over de giftige kruiden in de Oostvaardersplassen! Nou, dat is me nogal wat? Dat weet SBB toch ook wel? Oké, of de ambtenaren van de Provincie Flevoland dit weten, dat betwijfel ik? Maar het uitvoerende orgaan SBB, behoort dit toch aan de Provincie Flevoland hiervan in kennis te stellen, vind ik?………..
  Tja, en wanneer begint SBB nu eens met inzaaien van gras, luzerne, klaver e.d.???
  Dat zullen wél “sweet dreams” blijven, vrees ik? Groetjes, Corinne Polpe

 • Aad
  9 juli 2018 om 13:56

  Beste Mikal, ik heb gisteren op 12.41 een vraag gesteld. Zou jij hier antwoord op willen geven want ik denk dat dit een groot aantal mensen bezig houdt. Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 13:46

  Niek L,
  Ja, dat weet ik dat de PvdD (GL weet ik niet) tegen afschot is! Maar ik heb het over de Provincie Flevoland, 11 juli a.s.!
  Groet, Corinne Polpe

  • Niek L
   9 juli 2018 om 16:44

   Als je het goed vind, vraag ik je emailadres aan Staatsbosbeheer.
   Dan kan ik je een staatje sturen waar het in staat.
   Daar staat trouwens ook in wie voor of tegen allerlei andere dingen staan.

 • Aad
  9 juli 2018 om 13:41

  Beste Poema, iedereen moet zelf de verantwoording dragen wat hij/zij doet/zegt.

  Ik vraag mij af of het achteraf gezien maar goed is geweest dat deze verbinding er niet is gekomen. Hoeveel natuur was er door het ontbreken van populatiebeheer niet volledig kaalgevreten en hoeveel slachtoffers had het sprookje van natuurlijke processen zonder natuurlijke vijanden dan het leven gekost?

  Jouw loyaliteit richting SBB is duidelijk. Bij mij is het vertrouwen volledig weg en dat is niet zonder redenen. Volgens ICMO 2 mochten de dieren niet langdurig aan honger worden blootgesteld, dit is wel gebeurd. De dieren mochten niet onnodig lijden, dit is wel gebeurd. Op de afschotlijsten staat vrijwel allemaal conditie 1 of 2 (slecht en matig). Deze slechte conditie was echt niet het gevolg van een korte periode van voedseltekort.

  De wettelijke zorgplicht voor de dieren in het Oostvaardersveld. Zie de quick scan van de Dierenbescherming, het verhaal van de drachtige merrie, die in de sloot is geraakt en is verdronken en bijv. de paarden met de puswonden.

  Ondanks talloze waarschuwingen van bezorgde burgers en organisaties heeft SBB gefaald om een populatiecrash te voorkomen.

  Ook wat afschot betreft worden er grove fouten gemaakt. Denk bijv. aan het hert dat vanuit een auto een kaakschot kreeg in bijzijn van publiek. Wat als de kogel was afgeketst en een bezoeker of een andere boswachter had geraakt? Ook de foto’s van de kadavers met de vele kogelgaten getuigen van onzorgvuldig afschot.

 • Corina
  9 juli 2018 om 12:36

  Voervergelijk | Supplementenvergelijk

      

  HOMEVOER ZOEKENSOORTEN VOERVERGELIJKKENNISBANKBEOORDELINGENOVER ONS

   

  Zoeken

  Home » Giftige planten » Gele mosterd/witte mosterd – Sinapis alba

  Om onze website correct te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees meer over cookies…Ik accepteer cookies.

  Paardenvoer

  Uitleg van analysewaardenWelke grondstof dient waarvoor?Giftige planten

  Kennisbank

    Bewegingsapparaat»  Spijsvertering»  Longen»  Vacht/Huid»  Van jong tot oud»  Dik of dun»  Gedrag»  Prestatie»  Rassen»  Educatie»  Rantsoenen»  Weidegang»  Ruwvoer»  Productie»  Fokkerij»  Vitaminen en mineralen»  Vet en olie voeren»

  Gele mosterd/witte mosterdSinapis alba

  Dit is een kruid wat meestal in bermen groeit. De bruine mosterdzaadjes bevatten een soort olie, welke giftig is voor paarden. Na het eten van deze zaadjes, als de plant uitgebloeid is of in hooi, kan een paard hevige koliek krijgen, veel slijm in de mond en neus ontwikkelen, stuiptrekkingen krijgen en het gif kan de hart- en ademhalingsspieren verlammen, wat dodelijk is.

  terug naar alle giftige planten

  Partners

                      

  © 2009 VoerVergelijk – Onafhankelijk platform voor paardenvoer

  Algemene voorwaarden Disclaimer Over ons Adverteren Privacy Spelregels Rss Inforvision

  Voervergelijk | Supplementenvergelijk

      

  HOMEVOER ZOEKENSOORTEN VOERVERGELIJKKENNISBANKBEOORDELINGENOVER ONS

   

  Zoeken

  Home » Giftige planten » Gele mosterd/witte mosterd – Sinapis alba

  Om onze website correct te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees meer over cookies…Ik accepteer cookies.

  Paardenvoer

  Uitleg van analysewaardenWelke grondstof dient waarvoor?Giftige planten

  Kennisbank

    Bewegingsapparaat»  Spijsvertering»  Longen»  Vacht/Huid»  Van jong tot oud»  Dik of dun»  Gedrag»  Prestatie»  Rassen»  Educatie»  Rantsoenen»  Weidegang»  Ruwvoer»  Productie»  Fokkerij»  Vitaminen en mineralen»  Vet en olie voeren»

  Gele mosterd/witte mosterdSinapis alba

  Dit is een kruid wat meestal in bermen groeit. De bruine mosterdzaadjes bevatten een soort olie, welke giftig is voor paarden. Na het eten van deze zaadjes, als de plant uitgebloeid is of in hooi, kan een paard hevige koliek krijgen, veel slijm in de mond en neus ontwikkelen, stuiptrekkingen krijgen en het gif kan de hart- en ademhalingsspieren verlammen, wat dodelijk is.

  terug naar alle giftige planten

  Partners

                      

  © 2009 VoerVergelijk – Onafhankelijk platform voor paardenvoer

  Algemene voorwaarden Disclaimer Over ons Adverteren Privacy Spelregels Rss Inforvision

  Naast Jacobskruiskruid waar de kiekedief zo prachtig overheen scheert ook hele velden vol mosterdzaad in de OVP.

  De bruine mosterdzaadjes bevatten een soort olie, welke giftig is voor paarden. Na het eten van deze zaadjes, als de plant uitgebloeid is of in hooi, kan een paard hevige koliek krijgen, veel slijm in de mond en neus ontwikkelen, stuiptrekkingen krijgen en het gif kan de hart- en ademhalingsspieren verlammen, waarna het paard overleid.
  De dieren lopen in de omgeving waar ze zijn uitgezet en het gebied duidelijk overbegraast is dus nogal wat risico op vergifftiging.

  Mischien ook wat klaver, kruiden en luzern zaaien, net als voor de voedselomstandigheden van de kiekendief

 • Niek L
  9 juli 2018 om 12:32

  Corinne, ze zijn ook tegen afschot….
  Van de pot g…..

  Aad ik zal het opzoeken!

 • Poema
  9 juli 2018 om 12:23

  Aad,

  Bleker is net zo’n klein venijnig keffertje dat je heel geniepig laag bij de grond in je benen bijt voordat je er erg in hebt.

  Dat deed hij ook met de OVP en ICMO2. En maar staan slijmen bij die commissie dat het een prachtig en nuttig rapport was….en dat dat uitgevoerd moest worden.!! Ja, ja…..

  Maar nu SBB op onterechte ( EN onbehoorlijke!) wijze wordt beschimpt vanuit diverse ‘groeperingen’ is hij wél zo ‘flink’ om ondertussen stiekem te ‘bijten’ door SBB te verwijten dat zij zich niet aan het rapport houden…..’en dat het project mislukt is ‘.

  …..terwijl hij zelf !!!! nota Bene de EERSTE was die het allerbelangrijkste !!! advies van dit ICMO2 rapport aan zijn laars lapte: vrije doorgang en verbindingen met andere natuurgebieden ( helemaal volgens de EHS doelstellingen).
  Han Olff had ook volkomen gelijk toen hij dat Bleker op TV fijntjes onder de neus wreef.

  Dus enige zelfreflectie is wel op zijn plaats bij meneer Bleker , lijkt mij, voordat hij anderen verwijt waar hij zelf in gebreke gebleven is.

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 12:20

  Beste Aad, Niek L, Astrid en Corina,
  als alles blijft zoals het is (GL en PvdD), dus zonder anticonceptie, dan hebben we binnen “no time” weer precies hetzelfde probleem! Kortom: een aantal hoeveelheid aan dieren die verreweg de draagkracht van het gebied overschrijden! Dus wederom een halvering van de populatie door hongersterfte! Dit kan toch niet? Of kiest de Provincie Flevoland voor hetzelfde maar dan vóór aanvang van de winter door afschot van het aantal dieren tot aantal draagkracht van het gebied? Ik heb een “dirty mind” ik denk dat het laatste het gaat worden??? Groet, Corinne Polpe

 • Aad
  9 juli 2018 om 11:43

  https://www.trouw.nl/groen/bleker-dwingt-natuurclub-te-gehoorzamen~aa9521e9/

  Een interessant fragment uit dit artikel is:

  Om te voorkomen dat de adviescommissie een waakhond zonder tanden wordt, heeft Bleker Staatsbosbeheer voor de keuze gesteld: óf er komt met een wetswijziging een einde aan de onafhankelijkheid van de natuurbeheerder, of er wordt in een contract vastgelegd dat Staatsbosbeheer alle adviezen over de Oostvaardersplassen zonder discussie uitvoert.

  ICMO 2 heeft aangegeven dat dieren niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld en dit is wel gebeurd. Wat zijn de gevolgen?

  Niek: waar staat het dat GL en PvdD naar de rechter gaan?

  • Niek L
   9 juli 2018 om 13:02

   Aad ik moet het antwoord schuldig blijven, via Twitter maar ik kan de route terug niet vinden.
   Ik denk het te weten maar ga even navraag doen.

 • Niek L
  9 juli 2018 om 10:10

  Ja, ze willen dat de dieren daar blijven, geen anticonceptie….
  Kortom, ja, dit is volgens hen het beste voor de dieren….

 • Corinne Polpe
  9 juli 2018 om 10:04

  Goede morgen Niek L,
  Wat bedoelen ze met dat er niets gebeurd? Bedoelen ze daarmee dat het zo moet blijven zoals het is? Als dat het is met hetgeen ze bedoelen: ja, dan zijn het echt kneuzen! Groet, Corinne

 • Niek L
  9 juli 2018 om 09:37

  Goedemorgen Corinne,
  Ik lees net dat Groen Links en Partij van de Dieren naar de rechter stappen omdat ze niet willen dat er iets gebeurd.
  Met dank aan deze groene vrienden….kneuzen.

 • Niek L
  8 juli 2018 om 23:00

  Nou Corinne, op de bijeenkomst van 25 juni, waren GL en PvdD 1 pot nat, voor mzover ik het heb gezien.
  Dus, ik zou mijn geld niet op hen zetten….

  PvdA weet ik niet inhoudelijk maar ze waren qua toon goed te pruimen.

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 19:51

  Karpertje,
  ik mag toch hopen dat SBB weet waar ze de karpers het beste uit kunnen zetten? Als je dit betwijfeld, stel je dan in verbinding met de Dierenbescherming! Zij weten hiervoor vast wel een adequate oplossing! Ook zou je inlichtingen kunnen inwinnen bij plaatselijke visverenigingen!
  Groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 19:22

  Je hebt voor rechtzetten “medestanders”
  nodig! Die hebben ze op dit moment niet! PvdA, GroenLinks, laten het afweten. Die gaan geheid stemmen verliezen! Dat wachten ze af en dan slaan ze toe!
  Dag hoor! CP

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 19:01

  Natuurlijk heb je gelijk! Ik vind ook dat ze hun “SMOEL” hadden moeten laten zien! Haha, maar wie ben ik? O ja, ik heb me als lid wél uit laten schrijven! PUNT! Maar het is een strategische zet van ze: op dit moment vinden ze géén medestanders! Groen Links en ook de PvdA laten het afweten! Heus, ik vind hun stellingname, drie keer niks…… maar ergens begrijp ik het wel! Ze laten nu zien aan de partijen die dit hebben laten gebeuren van “Zoek het nu verder maar lekker uit, je was erzelf bij en er mede verantwoordelijk voor!En nu neem je nog géén standpunt in, dus doeiiiii”! Heus, ze wachten het ingrijpen af, tot een doeltreffender moment! Fijne avond, Corinne Polpe

  • Niek L
   8 juli 2018 om 23:17

   Marianne Thieme heeft echt klip en klaar gezegd dat de manier van beheer, volgens haar de juiste manier van beheer is…..als ze er dan toch zijn….
   Dus het wachten op een juist moment?

   Sorry hoor maar dat geloof ik niet.

   Maar goed, 1x op hen gestemd en dat was gelijk de laatste keer.

 • Karpertje
  8 juli 2018 om 18:39

  Beste bloggers

  Afgelopen winter/voorjaar was het te nat. Nu is het weer te droog.
  Iedereen schijnt hier in de regio van de OVP wel een oplossing voor klimaats-invloeden te weten .
  Is het niet de provincie, dan is het Sbb, of een enkele pro-blogger of anti-OVPers of noem maar op-bloggers.
  Doch voor alle arme reuze-OVP-karpers die nu straks niet’ weten waar ze allemaal uitgezet gaan worden is er mijn volgende vraag.
  Wie weet waar voor hen het zwemklimaat goed genoeg is en welke richting moeten ze op zwemmen?
  ’t Markermeer is opeens wel heel groot hoor.
  Karpertje

  Handig als dat ook werkelijk zo is/was.

 • Niek L
  8 juli 2018 om 18:25

  Dat is het niet helemaal Corinne.
  Als ze toen in het parlement gezeten hadden, hadden ze het tegengehouden, of in ieder geval tegengestemd.

  Maar nu ze er zijn!!!!!
  Is dit volgens hen de enige manier van beheren!!!!!

  Ook als je naar de PvdD luistert, zoals ze zich profileren in de PS, dragen ze dat ook uit.

  Maar zelfs, als je jou stelling neemt: we zaten er toen niet in, dus we doen nu niks.
  Dat is toch je reinste kul!

  Ze zaten ook niet in de politiek toen de vleesindustrie ontplofte!!!
  Maar gelukkig maken ze zich daar nu heel hard voor!

  Dat zou het mooie moeten zijn, dat je recht kunt zetten wat er eens mis is gegaan.

  Anders hadden we nu nog steeds slaven verhandeld….doen we trouwens nog steeds….slecht voorbeeld….

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 18:08

  Niek L,
  ik weet van de PvdD dat zij zich met het doen en laten van de grote grazers, zich er niet mee willen bemoeien!
  De reden is: dat de PvdD ten tijde van de uitzetting grote grazers in de Oostvaardersplassen, nóg niet in de politiek zaten als een gevestigde partij!
  Het gebeurde namelijk allemaal vóór hun intrede in het parlement!……
  Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  8 juli 2018 om 17:56

  Ja…. en juist van wie je zou verwachten dat ze dit niet tolereren, hebben de grootste oogkleppen op.

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 17:49

  Hoi Niek L,
  en de inzet plus bijdrage van de politieke partijen, is werkelijk om te HUILEN ?! Sorry, ik ben helemaal klaar met dat pluchen zooitje! Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  8 juli 2018 om 17:22

  Nou, ze zijn al net zo traag in het behalen van alle andere doelstellingen, als het leefbaar houden voor de grote grazers.
  Ik denk op de bijeenkomst van 25 juni was een spreker die de wapenfeiten had bijgehouden.

  SBB behaalt geen één doelstelling….
  De link moet ik schuldig blijven in dit informatie tijdperk maar kom hem vast weer tegen vandaag of morgen en zal hem dan plaatsen.

  En reset van het gebied, als het totale reset is, dus het weghalen van alle grote grazers en als nieuwtje, seizoenbegrazing door bv schapen of geiten.

  Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren, tenzij de druk nog veel meer op de ketel wordt gezet en dat in combinatie met een halfhartig besluit 11 juli.

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 16:50

  Beste Aad, Niek L, Astrid en Corina,
  wat een heuglijke berichten dat er gewerkt gaat worden aan het reset van het moerasgebied! Zoals ik al eerder zei (zie de werkzaamheden m.b.t herstel van foerageerterreinen van de Kiekendieven) is hetNatura 2000-gebied Oostvaardersplassen een Vogelrichtlijngebied! Ja, én die doelstellingen zullen gehaald moeten worden!
  Het andere heuglijke nieuws is de verlaging van de waterstand met 80 cm. voor een periode van 3 a 4 jaar! Hierdoor wordt er in ieder geval rekening gehouden met de leverbot problematiek!
  Ik vraag me wél af of er voldoende veilig drinkwater aanwezig blijft voor de grote grazers? Wel zal de verlaging van de waterstand vertraging opleveren m.b.t. het herstel van het begrazende gedeelte van de grote grazers! Daar maak ik me ook wél ernstig zorgen over? Er staat al weinig tot niets eetbaars en dat zal nog slechter worden, vrees ik? Hoe denken jullie hierover? Ik hoor het graag van jullie? Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  8 juli 2018 om 16:50

  Staatbosbeheer
  En wat gaan jullie trouwens doen, nu het Johanneskruiskruid zo de overhand aan het nemen is?

  Het weinige gras wat er voor de gg was verdwijnt in rap tempo.
  Het jonge struikdeel zal (vermoed ik ) ook snel weg zijn.

  Wordt het gras wat weggemaaid is aan de gg gegeven?

  Of was de reset voor jullie nog niet klaar?

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 14:30

  Beste mensen,
  ik heb het altijd een krankzinnige gedachte gevonden om de Oostvaardersplassen te vergelijken met de Serengeti in Afrika!
  Daar is Nederland véél te klein en véél te over bevolkt voor! Totaal onmogelijk!
  Die grootheidswaanzin van een Vera en Olff is nu wél bewaarheid geworden!…….
  Ik heb vanaf het begin van de Oostvaardersplassen nóóit in deze constructie geloofd? Ergo, ik voelde dat het op een erbarmelijke catastrofe uit zou draaien! Met als gevolg dat duizenden dieren een ellendige dood gestorven zijn!
  Bepaald niet iets waar Nederland trots op zou moeten zijn!!!…….

 • Niek L
  8 juli 2018 om 13:56

  Goed beschreven waarom Afrika en Oostvaardersplassen niet met elkaar te vergelijken zijn.
  En waarom de vergelijkingen die graag gemaakt worden mank gaan.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137930807096397&set=a.125119371710874.1073741828.100026384354769&type=3&theater

  En Aad, ja ik wacht eigenlijk ook nog steeds op een antwoord van een stukje terug, toen ik de Veluwe aanhaalde.
  De verwachting is in ieder geval nog 2 weken vergelijkbaar weer, waar zelfs de besproeide weiden al moeite genoeg hebben.
  Bij ons staan de paarden alweer op winterrantsoen hooi.

 • Aad
  8 juli 2018 om 12:41

  Beste Mikal, even naar aanleiding van jouw berichtje van 7 juli j.l. (even geknipt en geplakt voor mijn medebloggers) een vraag.

  Gezien de droogte en de zorgplicht (wat de dieren in het Oostvaardersveld betreft) vraag ik mij af welke acties Staatsbosbeheer onderneemt zodat de dieren toegang hebben/krijgen tot genoeg water van een goede kwaliteit.

  Ook op de Veluwe worden waterpoelen aangevuld en volgens de berichten maken de dieren daar dankbaar gebruik van.

  7 juli 2018 om 08:05
  Beste allemaal,
  Op mijn vraag waarom paarden in het Oostvaardersveld wel medische zorg krijgen en in de Oostplassen niet kreeg ik per mail van Mikal (boswachter) onderstaand antwoord.
  Dag Aad,
  Dat heeft te maken met de status van de dieren. Het kerngebied zijn wettelijk gezien wilde dieren, kudde in het ovv gehouden dieren.
  Maar nogmaals: we laten dieren niet aan hun lot over. Als daar dieren zijn die dusdanig gewond zijn dat het niet zelfstandig kan herstellen, dan grijpen we in. Dit geldt voor zowel paarden, runderen als herten.
  Groet
  Mikal

 • Poema
  8 juli 2018 om 12:01

  Aan ‘Ik Natuurliefhebber’,
  ( en overige positieve bloglezers).

  Ik ben het geheel met u eens. Dit blog ( en alle vorige) gaat niet over de OVP maar over de ego’s van slechts een paar blog deelnemers.

  Ook ikzelf ben gestopt met ‘discussiëren’ met deze mensen want het is gewoon onmogelijk om een redelijke discussie over de OVP met ze te voeren.

  Het blog is duidelijk gekaapt door (een paar !!) mensen die ervan overtuigd zijn dat alleen zij gelijk hebben …..en derhalve menen andersdenkenden en SBB te moeten en mogen afkraken op die respectloze manier zoals zij dat nu al maandenlang doen.

  Ik heb getracht om deze mensen in ‘de eigen taal’ aan te spreken , met dat botte taalgebruik dat zijzelf hanteren…..dan begrijpen ze het misschien……
  Maar die hoop heb ik toch eigenlijk ook al wel opgegeven…..het onfatsoen zit er blijkbaar bij hen ingebakken.

  Ik heb SBB ook gevraagd om dit blog te veranderen….Dit blog is om de OVP te laten zien aan de mensen….. Om opmerkingen te maken…om ook kritiek te kunnen leveren …… Om een echte !!! discussie aan te gaan.
  Maar niet om de persoonlijke ‘vete’ uit te vechten van een paar mensen die zich slechts en alléén máár in negatieve zin kunnen uitlaten over de OVP, SBB, Boswachters en bloglezers die een andere mening zijn toegedaan.

  Ik hoop dan ook dat SBB hier maatregelen in gaat nemen.

  Laten die mensen maar hun emailadres aan elkaar geven…..dan kunnen ze onderling lekker verder ‘ griepen’….zonder anderen daarbij lastig te vallen.

  Ik zal dit zeker blijven aankaarten zolang deze SBB blogs door slechts een paar negatievelingen worden misbruikt.

  Prettige Dag.

 • Poema
  8 juli 2018 om 11:31

  Corinne,

  Nog even dit…..over vals beschuldigen.

  Zoals je weet heb ik Aad, abusievelijk, ‘beschuldigd’ van niet zo aardige uitlatingen jegens een paar deelnemers op een vorig blog ….( die overigens inmiddels ook gestopt zijn vanwege al het ‘vuil’ dat zij en SBB mochten incasseren….en het dus blijkbaar totaal zinloos vinden om verder nog deel te nemen aan deze ‘discussies’ ).

  Echter , ik had me daar inderdaad in vergist ..,,, het was niet Aad maar iemand anders die ‘rare’ dingen zei over blog deelnemers en daar door SBB op de vingers getikt werd.

  Maar zoals je ook weet heb ik Aad daar publiekelijk !!! mijn excuses voor aangeboden.
  En nogmaals, ik had net zo goed kunnen doen of mijn neus bloedde door niet te reageren richting Aad….en dus NIET mijn excuses aan te bieden….en publique !!!!

  Maar dáár hoor ik je dan weer niet over.

  Maar dat verbaast mij dan ook weer niet: Jij ziet alleen het kwade in anderen , die niet naar jouw straatje praten, maar niet het goede.
  Dáár heb je dan weer geen oog voor en geen enkel begrip voor.

  Jij ziet wél dat anderen een fout maken….en dan blaas je hoog van de toren….maar je ziet niet dat iemand die fout toegeeft en dan zijn/haar excuses daarvoor aanbiedt….. En dan blijft het heel erg stil van jouw kant.
  DAT typeert jou wel.

  Maar, lieve Corinne., het zou je sieren als ook jij en je handlangers publiekelijk, via dit blog, je excuses zou aanbieden aan SBB en andersdenkende bloggebruikers, voor je taalgebruik , je respectloosheid en je onfatsoen.
  Het zou je sieren als je je excuses aanbiedt voor alle ‘ongein en sh.t’ die je inmiddels al maandenlang op deze blogs gooit.

  Maar ja, Poema twijfelt er toch wel héél erg aan of je dát lef durft op te brengen.
  Ik denk zomaar van niet…… DAT LEF heb jij namelijk niet.

  Prettige Zondag verder (Christelijke Rustdag…..een mooie dag voor zelfreflectie)

 • Niek L
  8 juli 2018 om 11:18

  Dank je wel Aad!

 • Aad
  8 juli 2018 om 10:59

  Wederom een prachtig voorbeeld van de “natuurlijke processen” in de Oostvaardersplassen

  https://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@28056/visproef-ter/

  Kan iemand mij uitleggen waarom de grote grazers onder het mom van natuurlijke processen mogen verhongeren en voor de vogels en vissen in de OVP kosten noch moeite worden gespaard om te overleven?

 • Poema
  8 juli 2018 om 10:52

  Corinne,

  Dat weet ik, lieve schat, maar het was een herhaling van Niek’s woorden, die erg op jou van toepassing zijn….. Ook op hemzelf trouwens…..en je andere ‘getrouwen’.

  Ik wilde je daar nog even extra op wijzen!!!…..

  Ik ben blij dat je het dus gelezen hebt…..als je er nou nog eens goed over na ging denken , dat zou helemaal mooi zijn.

  Tja….. En over vals beschuldigen!!!!…dáár kunnen we ook nog eens een hele boom over opzetten…….
  Dat gevoel bekruipt mij al sinds jullie cluppie deze SBB blogs vervuilen met je aantijgingen en beschuldigingen richting SBB en andersdenkenden.

  Dus ga maar rustig slapen, Corinne….. Dit was ech een boodschap aan jou met NIek’s eigen woorden.

  Ik hoop dat je het begrijpt en vooral dat je je er ook wat van aantrekt.!!

  Prettige zondag verder ( Christelijke Rustdag !)

 • Niek L
  8 juli 2018 om 10:08

  En dan wordt er voor de dieren, die ook nog eens zelf gemakkelijk kilometers vliegen, ook nog eens een vliegend buffet aangelegd….

  Dat is toch wel bizar te noemen….
  Of niet dan?

  En ik snap wel dat ze de vogels daar willen houden…
  Daar is het tenslotte allemaal om begonnen….

  Maar waarom niet beter voor de herten, runderen en ponies zorgen?

 • Corinne Polpe
  8 juli 2018 om 10:04

  Beste natuurliefhebber,
  ongeacht welk dier moet wat mij betreft een goed leven kunnen leiden!Of dit nu een Kiekendief, heckrund, Konikpaard of Edelhert is? Er is één opmerkelijk verschil:
  De Kiekendief kan wegvliegen als de Oostvaardersplassen hem/haar niet bevalt! En dat konden de laatste drie andere dieren namelijk niet! Vele moesten het met de hongerdood bekopen! Kijk, en daar val ik nu over! Opgesloten dieren van de honger laten sterven, vind ik een misdaad! Dat zou Artis moeten doen, nou dan staat de hele wereld op zijn kop!
  Met een diervriendelijke groet, Corinne Polpe

 • Ik natuurliefhebber
  7 juli 2018 om 23:56

  Goed artikel, maar de reacties hieronder, daar snap ik niets van. Deze hebben totaal niets te maken met de roofvogels en kiekendief. Waarom verwijderen jullie deze onzin niet. Dit is heel verwarrend voor de lezers van jullie artikelen.

  • Ik ook natuurliefhebber
   8 juli 2018 om 09:03

   Ja, het is zeker verwarrend ! De hele winter horen we “de natuurlijke processen zijn leidend”, “we moeten de natuur haar gang laten gaan”. De menselijke inbreng moet zo klein mogelijk zijn etc.
   Voor de Konik paarden, de Heckrunderen en de herten kan niets gedaan worden, zij moesten massaal de hongersnood meemaken, en een groot deel is zelfs van de honger om gekomen.

   Tja, dat is de natuur hè ?

   Maar nu, voor de kiekendief, kunnen alle eerdere principes terzijde worden geschoven. Natuurlijk kunnen we voor de kiekendief, wel de planten en de bosschages veranderen, zodat er meer voedsel zal zijn. Dat is te prijzen, zeker.

   Maar waarom die enorme tweespalt ?
   Waarom alsmaar hameren op natuurlijke processen, om nìet in te grijpen ? En nu weer wel, voor een vogel ?
   Vandaar de reacties, van mensen die graag voor alle dieren een waardig leven gunnen.

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 23:08

  Poema,
  je valt in herhalingen! Je beschuldigde eerst Aad van iets dat hij niet gezegd heeft en dat doe je nu weer met mij!
  7 juli 2018 om 15.38
  Even herhalen:…..
  …. “het was alleen jammer dat je het dan
  gelijk met alles eens moest zijn”…!!

  Dit heb ik helemaal niet gezegd en/of geschreven! Lees iets eerst eens goed, voordat je weer iemand met je opgestoken vingertje de les probeert te lezen!…….
  Dit is de tweede keer dat je iemand van iets, vals beschuldigd!!!
  Over hypocrisie gesproken????

  • Corinne Polpe
   7 juli 2018 om 23:19

   Niek L,
   misschien heb je hier iets aan: het filmpje heet:
   Extraordinary Art Of Parallel Universe
   “Succesful Flow”
   Barbara Daniels Art

  • Niek L
   8 juli 2018 om 00:32

   Corinne, morgen ff opsnorren!

   Én een heerlijke koele nacht toegewenst!

 • Niek L
  7 juli 2018 om 22:33

  Ach, met wat kopieren en plakken, lukt het wel hoor 🙂

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 21:54

  P. S. ik ben géén lid van Facebook! Ik kreeg de link (wél lid van Facebook) opgestuurd van mijn zoon! Dus zullen jullie zelf die reeks cijfers moeten intikken? Sorry!

 • Niek L
  7 juli 2018 om 21:53

  Owww dat ziet er wel heel raar uit zeg 😎

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 21:06

  Beste allemaal,
  zoals ik genoten heb van het interview met Frans de Waal en Midas Dekker, zo heb ik me bescheurd om het filmpje in de onderstaande link!
  “Yes, de feiten op een rijtje”!!!……

  https://www.facebook.com/
  100001275942426/posts/1970013586384487/

  Véél plezier en een diervriendelijke groet,
  Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 16:08

  @ Boswachters Mikal!
  P. S. of ligt die controle bij het Waterschap Flevoland? Zo ja, hoe gaat het dan tussen de wederzijdse communicatie? Ik hoor het graag van je? Groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 15:57

  @ boswachter Mikal
  Beste Mikal,
  zou jij mij kunnen vertellen of het water in de Oostvaardersplassen, waaruit de grote grazers moeten drinken, door SBB opgestuurd wordt ter controle op allerlei verontreinigde aanwezige ziektekiemen, zoals blauwalg e.d.? Met vriendelijke groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 14:04

  Niek L,
  inderdaad, een leuk interview! Ik moet altijd ? heel erg lachen om die Midas Dekker! Jammer, dat er zo weinig gezegd werd over de Oostvaardersplassen! Het leek me het meest gaan om de gerookte paling voor Frans en de jonge jenever voor Midas! Maar die laatste heeft het natuurlijk met de paplepel ingegoten gekregen?!……. Groet, Corinne Polpe

  • Niek L
   7 juli 2018 om 17:48

   Haha, ja ik zag het helemaal voor me, dit stelletje bij elkaar.

 • Niek L
  7 juli 2018 om 13:57

  Haha, het ligt er aan, als het interessant is, lees ik het.
  Anders scroll ik door.
  Daardoor heb ik er geen last van.

  • Poema
   7 juli 2018 om 15:31

   Ha, ha….. die Niek ……geloof ik niks van ,,.

   Maar toch een prettig weekend…..het is weer mooi geweest.

 • Poema
  7 juli 2018 om 13:57

  Niek en zijn cluppie.

  HOE ‘THICK’ kan iemand zijn????..het gaat er niet om wat IK vind van de OVP (alhoewel mijn visie veel genuanceerder en onderbouwd is dan die van je cluppie)…..
  Het gaat mij er om hoe je omgaat met andere mensen en hún meningen !!!!
  Zie maar weer op dit laatste blog…..andere mensen die blij zijn met het blog, met de OVP en hun zegje even willen doen, wat echter niet in jullie straatje past….en hopsakee……alwéér dat tenenkrommende aso-gedrag naar deze mensen toe die toevallig een eigen, ander mening hebben en jullie deuntje niet meejanken.

  Ik zei het al eerder: jullie gedrag is de beschaving voorbij….. Jullie (zorgwerkers!!!) creëren hier je eigen einde van een wereld met fatsoens- en omgangsnormen en -vormen tov. je medemens.
  Fatsoen en respect zijn toch begrippen die jullie als zorgwerkers meekrijgen bij je opleiding!!!???? …mag ik tenminste wel hopen !…of is dat opleidingsniveau óók al tot onder nul gedaald?

  En over lange stukken schrijven ‘lieve ‘ Corinne’…..je moet eens voor de lol AL JOUW stukkies eens aan elkaar ‘lijmen’….. Je kletst wat af.
  Het resultaat zou je enorm verbazen. ….Genoeg voor een dikke pocket uitgave.
  Evenals de inhoud ervan… zou je óók enorm verbazen …..die is namelijk nihil.
  Veel geschreeuw maar totaal geen wol.
  Resultaat: een dik boek met blanco bladzijden.

  Het ontbreekt jullie gewoon aan gezond verstand en vooral aan respect voor je medemens….

  Nou ja, laat ik dan nu toch de uitspraak van mijn vader maar aanhalen:
  ” Je kunt beter met een lui mens te maken hebben, dan met een dom mens”….

  Die is wel leuk toch ????

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 13:43

  O ja, Sylv en Tea! Ja sorry, ik ben niet zo dol op ellenlange uiteenzettingen! Ik ga dan net als een paard ? ongeduldig worden en een beetje steigeren! Tja, en die inhoudelijke bijdrage van een meester, daar is kennelijk niet zoveel van bijgebleven in mijn diskette! Een prettige dag verder, also to everyone! Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  7 juli 2018 om 12:53

  Haha Corinne,
  Ja!

  Maar die hadden ook een inhoudelijke bijdrage.

  En ik vond Sylv als ze echt ging werven voor de corridors, bij tijd en wijlen erg goed.
  Het was alleen jammer dat je het dan gelijk met alles eens moest zijn 🙂

  • Poema
   7 juli 2018 om 15:38

   Corinne:

   Even herhalen:….

   …..’ het was alleen jammer dat je het dan gelijk met alles eens moest zijn.’ ..!!!

   Om je slap te lachen….. Dit is de hypocrisie ten top….. Wat dacht je namelijk van jezelf..????? Zoiets van ‘pot en ketel’. komt bij me op……

   Sorry…dit moest ik nog even kwijt vóór de zondag….rustdag!

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 12:24

  Hi Niek L,
  wie schreven er nog meer van die ellenlange epistels op dit blog? Waar ik altijd heel moe van werd. Ik ben hun namen even kwijt? Ken je het gevoel: je zit op school in het klaslokaal en de meester draait een wel een eeuwig durend langdradig oersaai verhaal af, wat je eigenlijk geen enkele moer interesseert!
  Dat gevoel? Een tegenstrijdig gevoel ook: moe en ongeduldig! Ja, dat is het!……. Groet, Corinne Polpe

  • Poema
   7 juli 2018 om 21:33

   Ik bedoel maar….. Precies zoals ik je al vaker duidelijk probeer te maken….. Je levert constant je eigen bewijzen aan door maar door te bazelen.

   Corinne, je WILDE het nooit snappen , je WILT het niet snappen en je ZULT het ook nooit snappen…..
   Maar ja, waar geen wil is, is ook geen weg !!!

   Vraag me af of je wel weet wat dat betekent: NUANCE .

   Nou ja, zoek maar op in het woordenboek

   En FATSOEN en RESPECT…..kijk daar dan ook meteen even naar en leg het dan uit aan je handlangers.

 • Niek L
  7 juli 2018 om 11:53

  Lieve schat, diagonaal ergens doorheen gaan is geen lezen en het is voldoende om woorden en zinnen op te pikken.

  Maar natuurlijk vind je mijn adviezen waardeloos, het zou je ook helemaal niet staan om er anders over te denken.

  Maar wen er maar aan, deze bui waait pas over, als er op een mens en dierwaardige dieren in OVP ( en Zeeland en bij Amerongen ) wordt omgesprongen.

  Slecht advies ik weet het 😉

  Maar ik heb gelukkig geen last van jouw taalgebruik, omdat je de meest fatsoenlijke mens met een andere mening bent 😎

 • Poema
  7 juli 2018 om 11:34

  Niek,

  Ik geloof er helemaal niets van dat jij doorscrolt bij mijn ‘blog bijdragen’.

  Anders weet je namelijk niet wat ik zou hebben geschreven…… En zou je er dus ook niet op reageren….zoals je nu toch wél wéér doet.

  Dus doe nou maar niet net of je het allemaal niet leest…… Ik weet wel beter…..je reacties verraden het al.

  Bovendien is je advies waardeloos …..want als andere, redelijke mensen dát zouden moeten doen ( doorscrollen) dan kunnen ze beter deze blogs helemáál niet meer lezen want het is één grote jankpartij geworden van een cluppie mensen dat denkt de wijsheid in pacht te hebben…. En meent dit blog te kunnen gijzelen met die onsmakelijke teksten waar andere mensen totaal niet van gediend zijn.

  Maar de clou is nou net, ‘lieve’ Niek, dat deze blogs er voor IEDEREEN zijn om te lezen,,..en te reageren…..maar die worden kotsmisselijk van jullie en je wild geraas.

  Maar DAT interesseert jullie geen ene moer……als jij/jullie maar je gal kunnen spuwen….wat een ander wil of vindt, interesseert je geen bal. …dus rekening houden met!!????……natuurlijk niet….dát is teveel gevraagd van jullie….
  stel je eens voor: je zou toch eens normaal doen tegen andere normale mensen/bloglezers.

  En oh wee als die het toch wagen om hun mening te geven en een ander geluid laat horen…..

  Overigens is het weer typerend dat je wél reageert op het feit DAT ik schrijf, maar niet op WAT ik schrijf.

  Heeft dat soms iets te maken met: wegkijken voor de realiteit of begrijp je het gewoon niet????

  Ik heb ook nog een mooie uitspraak van mijn vader, maar laat ik die maar even
  achterwege laten, want daar zou je niet zo mooi mee uit de verf komen.
  Maar ja, misschien iets voor later.

  Maar het is en blijft curieus: niet lezen maar wel reageren op iets wat je niet hebt gelezen……

 • Patricia
  7 juli 2018 om 11:13

  Mikal
  Mooi dat de Kiekendieven het zo goed doen.
  Vraag: Gaan die ingezaaide graslanden over een tijd ook voor de grote grazers gebruikt worden?
  vr gr

 • Patricia
  7 juli 2018 om 11:06

  Corrinne Polpe
  Een grote vuist maken door alleen je handtekening te zetten. Dat is veel waard als je voor de waarheid gaat.
  Huur een helikopter en zorg dat die een bak met water uitstort !
  Praatjes vullen’ geen gaatjes.

  • Niek L
   7 juli 2018 om 11:23

   Je hebt zeker niet gelezen waar het voorstel uit voorkomt?

   De boeren op de Veluwe brengen water erheen voor de dieren en vullen poelen.
   Nu waren we aan het brainstormen hoe dat op de OVP konden doen.

   Maar als jij een helicopter met water kunt vullen voor op de OVP, en het zodanig plannen met waar het moet komen, houdt ik je niet tegen 😉
   En dan wil ik heel graag je recept.

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 10:39

  Beste allemaal,
  fantastisch, als mensen met elkaar een enorm grote “VUIST” maken! “POWER”, daar gaat het uiteindelijk om!………..
  En dat hebben we met z’n ALLEN!
  HARTELIJK DANK MENSEN TOT NU TOE!……. Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  7 juli 2018 om 09:37

  Nog even over de petitie tegen het beleid OVP, deze is verlengd tot Carola Schouten in actie komt!
  Goede zaak om deze regelmatig te blijven delen!

  Ja Poema, bijna 200.000 mensen tegen het beleid 😉
  Zal ik de link nog even voor je delen, schrik en huiver en misschien moet je de minister ook een mailtje sturen dat ze zich niet moet laten gijzelen….maar vooral zelf de GG moet blijven gijzelen.

  https://www.thepetitionsite.com/nl-nl/203/661/696/stop-animal-cruelty-amp-neglect-oostvaardersplassen-netherlands/?_sp=c0e1d396-e708-4589-98c7-d3082860d0f3.1530897335045

  • Poema
   7 juli 2018 om 11:54

   Jij (Niek) hebt mijn blog bijdrage(n) toch niet gelezen???….jij scrolt toch door bij mijn input ??.???
   …..DUS: waarom spreek je mij dan nog aan?????

   Nogmaals, het is en blijft curieus: niet lezen wat er geschreven wordt, maar er toch op reageren.!!!!
   Ben jij helderziend oid.?

 • Corinne Polpe
  7 juli 2018 om 09:32

  Niek L,
  als je poelen zou graven met vijver ei, dan denk ik dat de grote grazers, in iedergeval de heckrunderen, erin gaan staan ter afkoeling. Dat zeil gaat dan binnen no time kapot! Ze moeten er dus niet in kunnen staan. Maar ja, hoe krijgen we SBB zover? Dan is/zijn er nog een boer(en) nodig die een giertank hebben en die bereid zijn om die drinkbakken te vullen? Haha Niek L, hoe krijgen we ze zover? We kunnen het in ieder geval voorleggen aan SBB? Misschien kent Mikal wel zo’n boer in de omgeving van de Oostvaardersplassen? Groet, Corinne Polpe

  • Niek L
   7 juli 2018 om 09:40

   Ik denk dat de boeren erg bereidwillig zijn, die waren degene die het hardste tegen het krepeerbeleid streden.
   Dat zal het probleem niet zijn.

  • Niek L
   7 juli 2018 om 09:42

   Ja, dat vijverzeil is niet handig, ik was out of the box aan het denken 😉

 • Niek L
  7 juli 2018 om 09:13

  Ja Corinne, ik denk dat het voor dit moment ook de beste oplossing is, van die GROTE waterbakken!
  En dan kunnen de boeren ze volstorten!
  Geweldig idee, daar op de Veluwe ( waar ze uiteindelijk een doorgang naar toe willen hebben dus waarom niet al wat goede ideeen implementeren? )

  Dank je Aad…

  Mikal, laat ik over de zorg die ze volgens jou krijgen, nou de grootste twijfels hebben.
  Veel dieren die op sterven na dood waren, die jullie afschoten, afgelopen winter.
  Ook veel dieren die de hongerdood ZIJN gestorven.

  Dan de herhaaldelijke vragen, aandringen, de bevallende merrie, de gwonde paarden van de afgelopen weken.
  Als we jullie je kop niet gek hadden gezeurd, hadden jullie gewoon geen ene moer gedaan.

 • Aad
  7 juli 2018 om 08:05

  Beste allemaal,

  Op mijn vraag waarom paarden in het Oostvaardersveld wel medische zorg krijgen en in de Oostplassen niet kreeg ik per mail van Mikal (boswachter) onderstaand antwoord.

  Dag Aad,

  Dat heeft te maken met de status van de dieren. Het kerngebied zijn wettelijk gezien wilde dieren, kudde in het ovv gehouden dieren.
  Maar nogmaals: we laten dieren niet aan hun lot over. Als daar dieren zijn die dusdanig gewond zijn dat het niet zelfstandig kan herstellen, dan grijpen we in. Dit geldt voor zowel paarden, runderen als herten.

  Groet
  Mikal

 • Ciska
  7 juli 2018 om 07:42

  Interessant artikel Mikal! Dank je wel.

 • Poema
  7 juli 2018 om 01:00

  Mikal en andere boswachters,

  Ik verwijs nog even naar mijn blogbijdrage van 6 juli 2018 – 14.30 uur aan u gericht.
  Onderwerp: Intimiderende Blog Querulanten.

  Zoals u ziet hebben een paar mensen hier op gereageerd en geven ook aan van een dergelijk blog gedrag totaal niet gediend te zijn….en ook zij zijn dat onzinnige gedram meer dan spuugzat.

  Dus daarom nogmaals mijn serieuze verzoek: laat dit groepje querulanten uw mooie blogs niet langer gijzelen door ze te laten misbruiken voor hun persoonlijke actievoering, zoals zij dit al maandenlang doen.

  Laat u niet langer beledigen……laat niet langer andersdenkende bloglezers beledigen en intimideren.
  Laat goedgezinde/andersgezinde bloggers niet de dupe worden van deze onaardige ’types’.

  Laat deze mensen duidelijk weten dat dit blog niet bedoeld is om verbaal-agressief actie te voeren. DAAR is dit blog niet voor.
  Laat deze mensen duidelijk weten dat OOK ZIJ zich dienen te gedragen volgens de gedragscode…..en dat zij de mensen en uzelf met fatsoen moeten benaderen.
  En anders doen ze gewoon niet mee……heel simpel….dat lijkt mij geheel legaal en er is naar mijn mening nu voldoende reden en bewijs om dit soort wangeluiden de kop in te drukken….en te stoppen.
  Zij hebben nu maandenlang kunnen roeptoeteren over wie en wat er allemaal niet deugt…. Het is nu wel genoeg geweest.

  Openheid en transparantie OK….maar de honderden bijdragen op dit blog hebben toch veel weg van opdringerige dwingelandij van zo’n groepje van 4 of 5 á 6 blogkapers.
  Kritiek is OK…..maar DIT is ontaard in een soort hetzevoering tegen SBB en de boswachters….ONACCEPTABEL !!

  Dit hoeft u niet te tolereren….. Want , DIT IS ALLE BESCHAVING VOORBIJ!!!!

  Daar zou u niet alleen mij maar ook andere bloglezers een heel groot plezier mee doen.

  Ook ik dank u voor de dappere en mooie bijdrage die u telkens weer levert met het plaatsen van steeds weer nieuwe blogs.

  En ik wens u wederom alle sterkte…..maar ik hoop écht dat nu ook aardige mensen, anders denkende mensen van uw blogs gebruik kunnen maken zonder meteen uitgemaakt te worden voor dierenbeulen omdat zij een andere mening zijn toegedaan.

  Ik vraag u dit ook namens deze mensen!!!
  Mensen die zich maar niet laten horen omdat ze weten dat ze daarvoor ‘als dank’ meteen ‘afgefakkeld’ worden door een een paar bloggers , die menen dat zij de enigen zijn die gelijk hebben en daarbij ook nog denken dat zij het recht hebben om uw blogs te mogen misbruiken voor hun ‘anti-campagne’.
  Wat, nogmaals, naar mijn idee totaal NIETS te maken heeft met uw aanbod van de mogelijkheid voor ‘OPENHEID’ en ‘TRANSPARANTIE’…..

  DIT is NIET de bedoeling van UW blog!!!

  Hartelijke Groeten.

  • Niek L
   7 juli 2018 om 09:29

   Poema,
   Mensen kunnen gewoon doorscrollen, dat doe ik bij jou meestal ook.

   En dan over je term gijzelen:
   In mijn mening is er maar 1 groep gegijzeld en dat zijn de grote grazers.

   In de winter stierven ze massaal de hongerdood door een krepeerbeleid.
   Nu steven ze van de hitte door datzelfde beleid.

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 23:57

  Niek L,
  1. Natuurlijk heb ik getekend!
  2. Waterbassins lijken mij de beste
  oplossing!

  Groet, Corinne Polpe

 • Erica Hennekes
  6 juli 2018 om 21:52

  Beste Mikal, wat een fraai staaltje typische OVP propaganda is dit blog over de roofvogels weer. in de aanhef wordt gesproken over maar liefst 70 broedparen bruine kiekendief, als je het artikel leest blijkt dat die aantallen ook flink teruglopen en er 3/4 van het aantal van vorig jaar broedt. Ook de zin “bijna alle roofvogelsoorten van Noordwest-Europa komen hier voor” wishful thinking. Volgens SOVON broedvogelrapport kwamen de volgende soorten voor in 1997 en zijn inmiddels allang verdwenen. Havik, Torenvalk, Boomvalk, Ransuil, Velduil en de Blauwe Kiekendief. Kunnen jullie nou nooit eens ophouden met die leugenachtige propaganda?
  Joke Bijl had via twitter aangekondigd dat er een uitgebreid rapport in de maak was over de situatie van de grote grazers, n.a.v. vragen van mijn kant waarom er geen voorjaarstelling wordt gehouden, zoals ook aanbevolen door Van Geel. Deze tweet dateert van 7 mei, dus inmiddels zou het rapport, met nauwkeurige gegevens over samenstelling kuddes, sexe en leeftijd, zoals in oudere jaarverslagen gebruikelijk was, wel klaar kunnen zijn. Het is toch niet zo dat dit stiekem achtergehouden wordt tot na de beslissende vergadering van de Provinciale Staten?

 • Niek L
  6 juli 2018 om 21:49

  Astrid, ik heb je op het vorige blog nog een antwoord onder jou geschreven.
  Geloof 3de post van boven.

 • Niek L
  6 juli 2018 om 21:41

  misschien er een soort vijvers van maken met vijverzeil.
  Want dan loopt het in ieder geval geleidelijk af en hou je wat van de vervuiling tegen.
  Voordeel: dit is redelijk snel te realiseren….
  En dat is wat er nu nodig is.

  Maar er kunnen natuurlijk ook grote waterbakken neergezet worden, zo kan verspreid over het terrein gedronken worden.
  Dit kan ik principe nog sneller.

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 20:38

  Hoi Niek L, effe sparren! Ik denk dat het land zo vervuild is, dat je geen poel kunt vinden/graven, die niet ernstig vervuild is! Kijk, die boer laat zijn tank daar niet achter! Hij/zij kijkt wél uit! Misschien zijn er waterdichte zeecontainers te huur, waarmee dit mogelijk is? Géén idee, hoewel er is vast wel iets waarmee dit mogelijk is! Daar ben ik van overtuigd!
  Fijne voortzetting van de avond/nacht!

 • Niek L
  6 juli 2018 om 20:21

  Goeie vraag!
  Ik weet het ook niet, ik ken het gebied alleen van foto’s.

  Maar het lijkt me als je zoveel apparaten hebt om kadavers te verplaatsen dat je zonodig wel wat mooie poelen kunt maken, waar geen blauwalg zit!

  Mooi karwei voor Mikal, ipv stroken maaien voor de kiekendieven.

  Trouwens ik las dat er andere dierenartsen zijn mee geweest en dat er veel dieren met wonden zijn geholpen.
  (Nou moet ik er alleen nog achter komen of dat op veld of plas was )

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 20:13

  Oké Niek L, zo’n tank achter een tractor + schoongemaakt en met water gevuld, lijkt mij een uitstekend idee! Ik heb nog één dingetje: waar moet dat water dan in /in de Oostvaardersplassen???…….. Weet jij dit? Ik niet? Mazzel en nog een fijne avond, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 19:50

  Niek L,
  wat het laatste betreft, zo’n giertank waar drijfmest inzit en uitgereden wordt op het land: schoongemaakt en met water gevuld, lijkt mij een uitstekend idee voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen! Staatsbosbeheer, doe je best! Groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 19:42

  P. S. waar gaat het nu over? Zo’n gierkelder onder de grond naast een veestal? Of zo’n ding achter een ? tractor, waar de gier opgezogen wordt uit die gierkelder en met allerlei slangen, uitgereden wordt op het land?
  Jesus, ik lijk wél gek? Dag hoor, Corinne Polpe

  • Niek L
   6 juli 2018 om 19:59

   Het laatste denk ik, anders kunnen ze niet de droge poelen op de Veluwe vullen.

 • Niek L
  6 juli 2018 om 19:13

  Dat lijkt me toch wel Corinne 😉

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 18:59

  Niek L,
  ik hoop toch dat die giertanks leeg waren?
  Ik heb géén idee hoe dit werkt? Zo’n ding zit toch vol met gier? Oké, dat is dan al over het land uitgereden. En dan? Met (sloot) water gevuld? Wordt zo’n giertank dan eerst niet goed schoongemaakt? Anders lijkt het mij ontzettend smerig? Groet, Corinne Polpe

 • Poema
  6 juli 2018 om 18:04

  Corinne,

  Ik moest hier heel hard om lachen!!!….

  Poema had AL LANG door dat hier ‘geen kruid tegen gewassen is’.
  …..om nog maar even in die beeldspraak te blijven.

  Maar een dominee ben en blijf je …ondanks je antipathie tegen de Christelijke overtuiging…..Dát Calvinistische juk zul je nooit van je af kunnen gooien……hoezeer je het ook zou willen.

  In ieder geval heb je mij weer een lachsalvo bezorgd.

  Want je weet vast nog wel de uitspraak van mijn moeder:
  ‘Wie lacht er niet die de mens beziet’.

  En dat doe ik dus van ganser harte…..

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 17:44

  Beste allemaal,
  yes, we’re going strong! Het dierenleed in de Oostvaardersplassen moet en zal stoppen! En het kan me géén reet schelen dat ik volgens ene Poema op een dominee lijk! Ik heb juist een hartgrondige pest aan die zogenaamde heilzame predikers! Een liefdevolle grote grazers groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  6 juli 2018 om 17:05

  Pech dat je er niet tegen kunt Poema.
  Want dit stopt pas als het dierenleed in de OVP (Zeeland en bij Amerongen) stopt.
  En reken maar dat de het alleen maar luider wordt.

  Ik heb nu al plaatsvervangende medelij met jou, voor de komende periode.

 • Poema
  6 juli 2018 om 16:50

  Lieve Corinne,

  Dit hele blog en vorige blogs draaien ALLEEN MAAR om jou…..en je handlangers.
  Je hoort jezelf zó graag ‘praten’ …… Je wéét het allemaal zó goed.

  Je hebt dan wel iets tegen de Christelijke overtuiging, maar het Calvinisme zit er bij jou wel degelijk goed ingebakken.
  Het opgeheven vingertje richting SBB en andersdenkenden is daar wel het duidelijkste bewijs van…..de dominee in top.

  En nee, ik ben niet vergeten dat ik Aad foutief benaderd heb.
  Maar ik heb wél het fatsoen opgebracht om hem publiekelijk mijn excuses aan te bieden.!!!!!

  Dus daar was wel degelijk sprake van zelfreflectie!!!

  Ik had ook net kunnen doen of mijn neus bloedde door gewoon niet te reageren.
  Maar DAT fatsoen heb ik tenminste nog:
  Toegeven dat ik fout zat en daarvoor mijn excuses aanbieden

  DAAR zou jij ( en overigens ook anderen….maar dan vooral richting SBB )
  nog eens een voorbeeld aan kunnen nemen.

  En mijn mond spoelen die ik met Parodontax……

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 16:36

  P. S. Poema,
  ik ben geen dodelijk onkruid en wens ook niet door jou daar mee vergeleken te worden! Ga je mond spoelen!…….

  Zelfreflectie? : vergeten dat je de meest vriendelijke en uiterst vakbekwame van deze blog, vals beschuldigd hebt?

  Met wederom een diervriendelijke groet,
  Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 16:02

  Beste allemaal,
  laat maar! Poema heeft zeker een zeer pootje en gezien zijn uitlatingen last van de hitte! Veel water drinken, and take it easy!……. Nogmaals Poema, het gaat niet om jou en het gaat niet om mij, het gaat ook niet om alle andere bloggers, maar om de uithongering van de grote grazers in de Oostvaardersplassen! Duidelijk zo?
  Hoi, met een diervriendelijke groet, Corinne Polpe

 • Corina
  6 juli 2018 om 15:30

  Poema,
  Geen woorden voor ????.

 • Aad
  6 juli 2018 om 15:23

  Beste Poema, even wat betreft de opmerking
  “DIT is dodelijk onkruid !!!! …..dan kun je nog beter jakobskruid hebben”.
  het heet Jacobskruiskruid en is ook dodelijk

  Wat fijn dat u zich in ieder geval altijd keurig aan de regels houdt en zich nooit denigrerend of beledigend uitlaat over de mede-bloggers.

 • Poema
  6 juli 2018 om 14:30

  Verzoek aan SBB.

  Onderwerp: Intimiderende Blog Querulanten

  Geachte SBB,

  SBB, PLEASE, PLEASE. …laat de dieren in de OVP met rust, maar verwijder deze figuranten van dit blog podium…..
  Dit is ondoenlijk voor fatsoenlijke mensen om nog langer aan te moeten ‘horen’.
  Deze intimiderende ongein van een paar zielige onaangepaste betweters duurt nu al maandenlang.
  ..DIT is dodelijk onkruid !!!! …..dan kun je nog beter jakobskruid hebben.

  Ja, ze zijn inderdaad zielig, maar tevens onverteerbaar…en niet te pruimen.

  Ik weet dat u het publiek de gelegenheid moet geven om commentaar te leveren, meningen te ventileren, in ‘discussie’ te kunnen gaan etc. etc.
  We hebben recht van meningsuiting etc….
  …….maar dat alles is iets GEHEEL anders dan deze litanie van publiekelijke beledigingen aan het adres van fatsoenlijke bloggers en uzelf/ambtenaren.

  Het betekent ÓÓK niet dat u zich moet laten beledigen, dat andere bloggers zich moeten laten beledigen en dermate intimiderend ’toegesproken’ mogen worden dat ze verder maar hun mond houden,….
  Daar moet écht ingegrepen worden.!!!!

  U hoeft niet te accepteren dat de meest onfatsoenlijke en denigrerende opmerkingen gemaakt worden richting uzelf ( nu ook weer richting Mikal een zgn. grapje…) en andere mensen met een veel genuanceerdere mening.
  DAT alles heeft namelijk NIETS met recht van meningsuiting noch transparantie te maken.

  Dit alles is goedkoop scoren over de ruggen van de dieren en hun ‘zorg’ over dierenwelzijn.

  Het is óók niet eerlijk t.o.v. de groep mensen met andere genuanceerde meningen, die door dit wangedrag uiteindelijk maar de mond gesnoerd wordt…mensen die uiteindelijk maar zwijgen omdat ze onmiddellijk beledigd worden vanwege hun eigen, andere mening! ….en geen zin hebben in dit soort intimidatie.

  Voor U en deze groep mensen vraag ik u: weiger deze opdringerig mensen nog langer aan het woord te laten, zolang ze zich niet fatsoenlijk kunnen gedragen.

  Er bestaat toch zeker nog zoiets als een ‘gedragscode’!!!

  Hoeveel blogs van u zijn nu al verpest en
  overgeleverd aan deze vuilspuiterij, deze verbale terreur ??? …..Dit moet gewoon gestopt worden.
  Dit is niet te verteren…..en nogmaals: héél oneerlijk tov. bloggers die een ander geluid willen laten horen.

  SBB, u hoeft niet te reageren via het blog…..want dan is het gevolg daarvan al weer heel voorspelbaar.
  Maar dit zegt tegelijkertijd wel iets over deze situatie….zover zijn we al ‘gezonken’:
  ‘ zeg maar niets meer! want anders …!!!!! …..krijg je de toorn van deze querulanten over je heen’.

  Ik wens u weer veel sterkte en hoop van ganser harte dat er ingegrepen kan/gaat worden.

  Als laatst nog even mijn advies:
  Als er iets verplaatst moet worden dan zijn dat niet de dieren van de OVP ….
  maar dit zielige groepje querulanten.

  Hartelijke Groeten.

  • Wim
   6 juli 2018 om 18:53

   Helemaal mee eens weg met die lui, ik wordt kotsmisselijk van dat volk

  • Bianca
   6 juli 2018 om 22:18

   Helemaal eens met het betoog van Poema! De reageerders verpesten al maandnlang het leven van de boswachters en allen die wél kunnen en willen genieten van het prachtige gebied. De blogs van de boswachters zijn waardevol en leerzaam en verdienen de aandacht, een klein groepje dwingende, irritante en agressieve betweters denkt hun mening echter op te kunnen dringen aan anderen. Anderen die inderdaad vaak hun mond houden omdat ze geen zin hebben in het gescheld en de intimidaties. Een paar (waaronder ik) blijft echter wél opstaan tegen het grote onrecht dat dit gebied én de bowachters wordt aangedaan. Dank Mikal voor deze leuke blog! Dank!

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 13:41

  Ja Corina,
  een prachtig verhaal, prachtige foto’s van de bruine Kiekendief, maar de troosteloze aanblik van het leefgebied van de grote grazers, is helaas een “ver van mijn bed show” bij de SBB-medewerkers! Ik word hier moedeloos en zo intens verdrietig van! Waarom gaan de boswachters delen van het leefgebied van de grote grazers niet inzaaien met gras, klaver, luzerne, granen etcetera? Dat lijkt me een stuk zinvoller! In mijn moedeloosheid Corina, probeer ik er maar wat grapjes over te maken! B.v. dat ik niet gestudeerd heb aan de “Schone Schijn” academie, dus zal ik het inzaaien van gras, klaver, luzerne en granen voor de bruine Kiekendief wél niet begrijpen? In ieder geval, zou ik nu die prioriteit juist verleggen naar het gebied van de grote grazers! Maar ja, ik ben natuurlijk oliedom!…….. De grote grazers zijn gewoon wegwerp artikelen geworden! Voddebalen! De “natte droom” van Vera is immers verleden tijd! Nu moeten ze van die krengen af! Waarom laat je ze dan eerst geboren worden, vraag ik me dan af? Nou gewoon, om ze vervolgens dan weer te laten verhongeren? Ik zei het al, ik ben dom, ik heb niet gestudeerd aan de “Schone Schijn” academie! Ja, dan denk je natuurlijk véél te simpel?! Wat krijgen we na de bruine Kiekendieven, vraag ik me dan weer af? Zie je wél, dat ik het niet begrijp????……. Groet, Corinne Polpe

 • Corina
  6 juli 2018 om 12:41

  Mikai,
  Prachtige foto, s en een mooi verhaal.
  Wat goed dat jullie je zo inzetten voor de natuur en allerlei maatregelen nemen voor de kiekendief.
  Gaat van inzaaien van verschillende grassen en kruiden tot het maaien van stroken.
  Dit alles om de diertjes kans op voedsel en dus overleven te bieden.
  Daarnaast concludeer ik uit je opmerkingen dat je dgl tijd hebt de nesten en het gedrag te observeren.
  Ik mag er toch van uit gaan dat kiekendieven ook wild zijn en geen gehouden dieren.
  En daar komt nu weer die tegenstelling, voor deze wilde diertjes worden kosten nog moeite gespaard om ze mede door menselijk ingrijpen betere overlevingskansen te bieden.
  Maar gaat het om de grote grazers, zijn jullie wat dat bestreft niet thuis en laat je ze van honger omkomen.
  Die hebben ook liever smakelijk gras en kruiden i.p.v. steeds meer giftige planten in hun leefgebied.
  Maar ja voor hun hoeven jullie het niet aantrekkelijk te maken, ze kunnen toch niet weg, zoals de kiekendief dat wel kan als het hem niet aanstaat.
  Over met verschillende maten meten.
  Toont duidelijk aan dat het jullie absoluut niet om dierenwelzijn gaat, maar enkel om wat interessant is voor het gebied, een gr gr meer of minder doet er dan niet toe.
  Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die dat wel interesseert, dus die schone schijn heeft zijn langste tijd wel gehad.

 • CARLA
  6 juli 2018 om 12:35

  jammer dat er zoveel dierenleed wordt geofferd aan een vogeltjesland.
  En ja vogelaars ik woon zelf ook in zo’n gebied en zonder grote grazers behoord dit tot een van de uniekste gebieden…dus het kan wel zonder dierenleed!!!

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 12:27

  Niek L,
  als de muisjes op zijn, gaan ze stukjes grote grazersvlees voeren aan de Kiekendiefjes! Er vallen toch zat grote grazers in de Oostvaardersplassen om van de honger! M.a.w. “de één zijn dood, is de ander zijn brood”! Kiekendievenvoer is er dus in overvloed!……..

  • Niek L
   6 juli 2018 om 12:56

   Ohhh daarom houden ze de grote grazers zo schraal dan kunnen ze er hoger mee vliegen, als ze hoog kver ander territorium heen moeten vliegen.

 • Niek L
  6 juli 2018 om 11:57

  Aan de Schone Schijn Academie leren ze vast ook hoe het verder moet met de kiekendiefjes als ze alle muisjes opgesmikkeld hebben.

  Ohhhh jaa dan is de vogel gevlogen…..
  Fijn zo’n vogelparadijs.

  • Wim
   6 juli 2018 om 12:59

   Het is altijd zo jammer dat er op zo’n interressante blog door sommigen zo stom gelult wordt

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 11:34

  Niek L en Aad,
  en willen jullie die ingewikkelde materie
  goed kunnen begrijpen, dan moet je gestudeerd hebben aan de “schone schijn” academie!Nou, dat hebben jullie niet, dus het wordt drie keer niks met jullie!………

 • Niek L
  6 juli 2018 om 10:35

  Acherm, arme muisjes, die zijn er ook vééééls te weinig ( door de gg ) en nu zijn ze (de muisjes) kiekendievenvoer

 • Niek L
  6 juli 2018 om 10:32

  Ohhhjaaaa, dat komt omdat Han Olff roomser dan de paus is…
  Geen condooms aan hengsten geven- stom dat ik daar niet aan gedacht had-

  (die kunnen ze natuurlijk niet om krijgen met die veel te ver doorgegroeide hoeven)

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 10:17

  Beste Aad en Niek L,
  sorry hoor, jullie begrijpen er hélemaal géén barst van! Van grote grazers zijn er veel te veel en van bruine Kiekendieven zijn er véél te weinig!……. Snap dat dan!……
  Dag hoor, Corinne Polpe

  • Niek L
   6 juli 2018 om 10:36

   haha, jij ook, dag Niek

   ( zal nooit meer zeuren, mam)

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 10:03

  Een hele goedemorgen Niek L,
  je moet nou niet zeuren Niek L, Mikal is stroken aan het maaien bij de Trekweg/Ibisweg! Dan kunnen de Kiekendieven beter de muisjes daar rond zien scharrelen! Het is etenstijd voor de kleine Kiekendiefjes! Dat is dus keihard werken voor Mikal en pa en ma Kiekendief! “Do you know”???……..
  Groet, Corinne Polpe

  • Niek L
   6 juli 2018 om 10:57

   Kuikenkiekendiefjes

 • Niek L
  6 juli 2018 om 09:47

  En Mikal,
  Vertel het maar, waarom wel de kiekendieven aan voedsel helpen?
  Terwijl jullie de grote grazers laten verhongeren.

 • Niek L
  6 juli 2018 om 09:39

  Ahhh, jullie zijn me voor!

  SBB=
  Schoneschijn, Boze Buurman

 • Corinne Polpe
  6 juli 2018 om 09:25

  Dag Aad,
  Ik vrees van “NIKS”? Op hun bordje ligt nóg wél Jacobskruiskruid, Ridderzuring en Mosterdzaad! “BON APPETIT”!…….
  Groet, Corinne Polpe

  • Aad
   6 juli 2018 om 09:53

   Blijft vreemd dat onder het mom van natuurlijke processen voor het ene diersoort alles uit de kast wordt getrokken(menselijk ingrijpen dus) om voor voedsel te zorgen en voor het andere dier niets wordt ondernomen omdat dit de natuurlijke processen verstoort, terwijl de kadavers wel worden afgevoerd naar de vuilverbranding. Je zal wel gestudeerd moeten hebben om deze logica te begrijpen …….

 • Aad
  6 juli 2018 om 09:02

  en wat gaat Staatsbosbeheer allemaal ondernemen dat de grote grazers geschikt en voldoende voedsel krijgen?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog