www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Werk aan water in het grazige gebied hervat

19 augustus 2021 Boswachters in Oostvaardersplassen

Vanaf maandag 23 augustus zijn er weer graafmachines te zien in het grazige gebied van de Oostvaardersplassen tussen de spoorlijn en de kade rond het moeras. Dit in het kader van meer water(verbindingen) in het gebied.

Er wordt gewerkt aan de verbinding van de wateren in het kerngebied met het water in de omgeving van de Oostvaardersplassen, de visslenk en aan het maken van meer poelen in de Beemdlanden. Hierdoor komt er meer voedsel beschikbaar voor de visetende vogels zoals de lepelaar en andere reigerachtigen. We schreven eerder al een blog over waterverbindingen en vispassages. 

Natura 2000

De werkzaamheden voor meer water(verbindingen) in het kerngebied vormen een belangrijke maatregel uit het Natura 2000 beheerplan. Doel is het oplossen van een knelpunt in de voedselketen van de visetende vogels. Het positieve effect van de maatregelen beperkt zich dus niet alleen tot de vogels in het kerngebied van de Oostvaardersplassen, maar is van belang voor het hele Nationaal Park Nieuw Land, waar de Oostvaardersplassen onderdeel van vormt. Provincie Flevoland subsidieert de maatregelen en Staatsbosbeheer voert deze uit.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden starten maandag 23 augustus en zullen tot en met januari 2022 duren. In de twee daarop volgende jaren zal in dezelfde periode worden gewerkt.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog