www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Project Ruimte voor de rivier IJsseldelta open voor publiek

26 mei 2016 Communicatieadviseur Gerard van Breemen in Overijssel

Op zaterdag 4 juni a.s. hebt u op de landelijke Dag van de Bouw de gelegenheid met eigen ogen te zien wat de stand van zaken is rond het Reevediep, ook wel bekend onder de naam Bypass Kampen. Het is een complex project waarbij naast hele mooie riviernatuur ook ingewikkelde technische hoogstandjes worden gerealiseerd. In de toekomst zal het deel tussen de nieuw aan te leggen dijken door Staatsbosbeheer worden beheerd.

De damwanden voor de toekomstige sluis zijn geplaatst
De damwanden voor de toekomstige sluis zijn geplaatst.

Isala Delta stelt het bouwterrein deze dag open voor publiek. Tussen 10 en 16 uur kunt u een kijkje komen nemen binnen de bouwhekken van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Er worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud en middels pendelbussen kunt u diverse bouwlocaties bezoeken.

Locatie: projectkantoor Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, Engelenbergplantsoen 5 te Kampen.

Voorproefje                                                                                                                    Op 24 maart kregen collega-boswachter Jeroen Oosterbroek en ik als afvaardiging van één van de zeven eindbeheerders onder begeleiding van aannemerscombinatie Isala Delta een voorproefje tijdens een projectbezoek aan het projectgebied. Het Reevediep is een belangrijk gebied voor ons want we krijgen in 2019 300 hectare nieuwe natuur overgedragen.

Samen met afgevaardigden van de gemeente Kampen, Rijkswaterstaat Midden Nederland, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Waterschap Zuiderzeeland brachten we met een bus een bezoek aan diverse locaties in het projectgebied ten westen van de N50. Vanaf de klimaatdijk had de groep een mooi uitzicht over het toekomstige Reevediep en was het indrukwekkend om te zien hoe groot het gebied is en hoe fors de hoogwatergeul wordt.

Op de voorbouwlocatie van de schanscaissons. Nadat de caissons gereed zijn, worden ze over de IJssel gevaren, alwaar ze worden gemonteerd als nieuwe aanvaarbeveiliging voor de Stadsbrug in Kampen.
Op de voorbouwlocatie van de schanscaissons. Nadat de caissons gereed zijn, worden ze over de IJssel gevaren, alwaar ze worden gemonteerd als nieuwe aanvaarbeveiliging voor de Stadsbrug in Kampen.

Iedereen was zeer enthousiast en erg onder de indruk van hoeveel werk Isala Delta al heeft verzet en waar Isala Delta nu overal mee bezig is. Over een half jaar wordt de groep opnieuw uitgenodigd om de vorderingen van de bouw te bekijken.

Achtergrond project                                                                                                    Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit 2 maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. Ten eerste de zomerbedverlaging van de IJssel bij Kampen, waarbij de rivier over een lengte van 7 kilometer wordt verdiept. Ten tweede de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer. Naast het verbeteren van de waterveiligheid, wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. Tevens worden in vijf uiterwaarden de natuurwaarden versterkt.

Corné Balemans                                                                                                                     Boswachter beheer IJsselvallei

 

reageren

geef een reactie

  • Roelof Heringa
    26 mei 2016 om 19:19

    Mooi dat dit project, waar jaren op gestudeerd en over gesteggeld is, nu eindelijk zijn voltooiing nadert! Weer een puzzelstukje in de Ruimte voor Rivieren gereed.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog