www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Laatste der Mohikanen?

10 augustus 2016 Boswachter Denny Kroeze in Overijssel

Grote vuurvlinder. Foto: Egbert Beens

De grote vuurvlinder, een icoon van het moeras, één van de meest zeldzame vlindersoort in Nederland.

Wereldwijd gezien komt hij alleen nog voor in De Weerribben en de Rottige Meente in Friesland. Een bijzondere vlinder met veel aantrekkingskracht voor de vlinderspotters. Jaarlijks zie ik ze gaan “de vlinderspotters” gewapend met verrekijker en dure camera trekken ze De Weerribben in. Op zoek naar die prachtige gekleurde vlinder, oranje vurige kleur aan de bovenzijde van de vleugels en aan de onderzijde grijs blauw. Een prachtige verschijning waar ik en mijn collega’s ieder jaar weer ongelofelijk blij van worden als de eerste grote vuurvlinders weer worden waargenomen.

Om te voorkomen dat deze soort uitsterft heeft de vlinderstichtging samen met staatbosbeheer een plan opgesteld om de soort optimaal te beschermen. Beheermaatregelen worden aangepast om het gebied zo vlinder vriendelijk te houden. Dit betekend in de praktijk dat er trekgaten worden graven, bos wordt verwijderd, verzuurde rietlanden worden geplagd en het maaibeheer wordt aangepast. Voorafgaande aan deze maatregelingen wordt er jaarlijks door een grote groep vrijwilligers geïnventariseerd waar de waardplant, de waterzuring zich bevinden en worden de afgezette eitjes op de bladeren geteld. De locaties worden nauwkeurig in kaart gebracht.

Met de rietlandbeheerders wordt afgesproken dat er later gemaaid wordt en daar waar de planten gemarkeerd zijn wordt er om heen gemaaid. Op deze manier kunnen de vlinders hun eitjes blijven afzetten, de rupsen hun voedsel vinden en veilig overwinteren, waarna ze in mei–juni verpoppen en in juli-aug weer fladdert door het moeras aan een nieuwe cyclus kunnen beginnen.

Egbert Beens,
Boswachter Nationaal Park Weerribben-Wieden
Noordwest Overijssel

Wil je meer weten over de grote vuurvlinder bezoek dan de expositie van de grote vuurvlinder in het buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog