www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Een veelzijdig en dynamisch project

23 september 2016 Boswachter Anja Nijssen in Overijssel
Ton Strien en Ep Dijkhof

Burgemeester Ton Strien (l) en Fortmondbewoner Ep Dijkhof waren al die jaren nauw betrokken bij het project

Met deze titel opent Projectleider IJsseluiterwaarden Olst Jaring van Rooijen in zijn voorwoord de speciale editie van de nieuwsbrief bij de feestelijke afronding IJsseluiterwaarden Olst project.

Ruimte voor de Rivier

Wat is er veel water door de IJssel gestroomd alvorens we komende week de feestelijke afronding kunnen vieren. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 en de voorspellingen van de klimaatsverandering, kwam er vanuit de overheid steeds meer het besef dat de rivieren meer ruimte moesten krijgen voor de opvang van hoge waterstanden. Ruimte voor de Rivier. De uiterwaarden langs de gehele IJssel zijn daardoor ingrijpend veranderd. Ook langs de andere grote rivieren in ons land. Er zijn bijvoorbeeld geulen gegraven, dijken verlegd of dijken verhoogd. Het belangrijkste doel van al die ingrepen is het zorgen voor een grotere veiligheid bij hoog water. En daarbij krijgen tevens natuur en recreatie overal zo goed mogelijk de ruimte.

Nevengeulen

Zestien jaar lang is er voor het deelproject IJsseluiterwaarden Olst project overlegd, zijn plannen en ideeën gewikt en gewogen en aangepast, zijn er huiskamergesprekken gevoerd en zijn er informatieavonden geweest, en uiteindelijk zijn de werkzaamheden buiten daadwerkelijk gestart.
In de Fortmonderwaard en in de Welsumerwaard zijn nevengeulen gegraven voor het opvangen van extra water. De recreatie kreeg een impuls door de realisatie van een prachtige fietsbrug en de bouw van het Infocentrum.  Met de aanleg van de nevengeulen  krijgt tevens de natuur meer ruimte waardoor er zich hier riviergebonden planten en dieren zullen gaan vestigen.

Feestelijke afronding

De grote graafmachines zijn weer weg op Fortmond. De rust is weergekeerd. De natuur ontwikkeld zich en volgende week is het feest. Donderdagavond 29 september is iedereen uitgenodigd in de gratis openluchtbioscoop voor de toepasselijke film: “Holland: Natuur in de delta”. Op zaterdag 1 oktober is er een fietstocht met uitleg onderweg georganiseerd. Voor het volledige programma kijkt u op www.infocentrumijssel.nl.
Vier het feest met ons mee! Wees welkom.

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog