www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

1e experiment natuurinclusieve landbouw in Overijssel een feit

27 september 2019 Boswachter Nico Arkes in Overijssel

Erve Vechtdal uit Varsen is de eerste in Overijssel van de 40 boerenbedrijven waarmee Staatsbosbeheer in heel Nederland een samenwerking aangaat om business cases te ontwikkelen voor natuurinclusieve landbouw. Vandaag was de officiële start van de unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer en agrarisch ondernemer Simone Koggel uit Varsen.

Op de bijzondere plek waar Vecht en Regge bij elkaar komen start het pilotproject waar natuur en landbouw heel goed samengaan. Een agrarische bedrijf met volop ruimte voor natuurbeleving en recreatie, bijvoorbeeld in de vorm van ‘koesafari’s’. Het wordt een experiment om zowel economisch als ecologisch winst te boeken.

Volop belangstelling bij de start van de samenwerking. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde voor landbouw & natuur van de provincie Overijssel (links) naast agrarisch ondernemer Simone Koggel.

Natuur en landbouw

“Wij zullen ook de komende jaren intensief samenwerken om natuurbeheer en agrarisch ondernemen op deze plek tot een succes te brengen”, aldus Herman Brink van Staatsbosbeheer. Mede dankzij de inbreng van 22 hectare van de natuurgronden van Staatsbosbeheer krijgt het bedrijf van Simone vorm. De wederdienst van Simone is dat zij op haar volledige bedrijf de natuur een prominente plek geeft en daar al haar bezoekers van laat genieten. “Hier langs de Vecht is er ruimte voor de kudde Brandrode koeien, biodiversiteit, klimaatadaptatie en recreatie. Dat is belangrijk voor de koeien, natuur en milieu en voor iedereen”, zegt Simone met trots. Ook gedeputeerde voor landbouw en natuur van de provincie Overijssel Gert Harm ten Bolscher weet de samenwerking te waarderen: “Prachtig initiatief: agrarisch ondernemerschap samen met de natuur!”

Natuurbeheer bij Erve Vechtdal met onder andere Brandrode runderen die grazen op de terreinen van Staatsbosbeheer

Natuurboer

Dit ‘experiment’ maakt deel uit van het landelijk programma natuurinclusieve landbouw dat Staatsbosbeheer uitvoert in opdracht van minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten. Het programma heeft als doel samen met boeren te onderzoeken hoe natuurinclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een beter beheer van onze natuurgebieden. Het is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen.

Meer weten en ook natuurboer worden? Lees hier de uitgebreide informatie over natuurinclusieve landbouw op onze website.

reageren

geef een reactie

  • JanB
    27 september 2019 om 21:02

    Eerste experiment natuurinclusieve landbouw in Overijssel? Dat lijkt vooral een leuk etiket. Kijk voor al langer bestaand gemengd boerenbedrijf bijvoorbeeld eens naar de ‘Natuurderij’ bij Diepenveen. Dat schijnt zo ‘natuurinclusief’ te zijn dat zelfs Willem-Alexander er belangstelling voor had.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog