www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

De Zwarte Dennen staat droog

29 oktober 2019 Boswachter Nico Arkes in Overijssel

De zwemvijver van het dagrecreatieterrein De Zwarte Dennen in de boswachterij Staphorst wordt leeggepompt. Het woekerende aarvederkruid dat deze zomer voor verstrikkingsgevaar zorgde, mag in deze periode
worden verwijderd. Door het opschonen van de vijver ontstaat er meer ruimte om veilig te zwemmen.

Na uitvoerig overleg met de provincie Overijssel hebben we toestemming gekregen om deze woekerende waterplant nu te verwijderen. Eind oktober zijn de werkzaamheden afgerond.

Zo’n 200.000 kuub water wordt met groot materiaal uit de zwemvijver gepompt.

Beschermen, beleven en benutten

Niet alleen recreanten maken gebruik van deze zwemvijver. Diverse soorten amfibieën vinden de Zwarte Dennen een geschikte locatie om hun kroost groot te brengen. De aanwezigheid van waterplanten als aarvederkruid, is voor amfibieën erg belangrijk. En ook voor alle zwemmers onder ons. Door het zuurstof leverend vermogen dragen de planten bij aan de hygiëne van het zwemwater. We zoeken nu naar de juiste balans tussen de hoeveelheid waterplanten, de zwemveiligheid en het leefgebied van amfibieën. Een lastig evenwicht tussen beschermen, beleven en benutten.

In de zwemvijver leven verschillende amfibieën zoals deze poelkikker maar ook de beschermde knoflookpad zet hier zijn eiersnoeren af om zich voort te planten.

Leegpompen

Het aarvederkruid verankert zich met wortelstokken in de bodem en de groene plantendelen groeien met lange, dunne stengels ondergedoken in het water. Door de lange warme periodes van de afgelopen zomer groeide de plant snel en er ontstond een brei van groene slierten. Deze brei wordt na het wegpompen van het water met een kraan verwijderd. Samen met vrijwilligers wordt het vrijgekomen materiaal nauwkeurig afgezocht op aanwezigheid van amfibieën. Deze worden opgevangen en overgezet naar de nabij gelegen Oude Vijver, aan de oostzijde van de Vijverweg. Daar vinden ze geschikte plekken om te overwinteren. Vervolgens kunnen ze in het voorjaar zelf bepalen naar welk voortplantingswater ze gaan. Er zijn amfibieëntunnels onder de Vijverweg door zodat ze veilig naar de andere kant kunnen komen. De zwemfunctie blijft zo in balans met de natuurwaarden.

Boswachters en vrijwilligers speuren de zwemvijver na op amfibieën die netjes worden overgezet naar de nabij gelegen oude vijver. In het voorjaar kunnen ze kiezen om te blijven of terug te keren via de amfibietunnels

Nieuw zwemwater

Vanaf het moment dat de werkzaamheden klaar zijn, vult de vijver zich op natuurlijke wijze met nieuw en fris grondwater, aangevuld met regenwater. Zo kunnen we in het komende zwemseizoen al spetterend, spelend en zwemmend weer volop genieten van de zwemvijver omringd door natuur. Lees ook het artikel  hierover in de Stentor van 29 oktober: Gevaarlijke onderwaterplant is verwijderd: in de zomer kun je weer zwemmen in de Zwarte Dennen.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog