www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Boer & Boswachter : liefde groeit tussen natuur en landbouw

14 februari 2020 Boswachters in Overijssel

- Wijhe, 14 februari - Karin Van der Toorn (boerin en CDA Statenlid provincie Overijssel) en Herman Brink (boswachter en hoofd Staatsbosbeheer Overijssel) tikken vandaag samen een eitje tijdens het Valentijnontbijt. Op tafel staan producten van boeren uit de buurt. Het gezamenlijke ontbijt is bedoeld om in gesprek te gaan over verdienmodellen in de agrarische sector, onderhoud in natuurgebieden, natuur-inclusief-boeren, stikstof en biodiversiteit. Samen willen ze de “kloof” tussen natuur en landbouw dichten.

Boer & Boswachter

De onderwerpen van gesprek zijn veelal dezelfde maar de invalshoeken van boer en boswachter verschillen. Karin neemt een slok van haar koffie: “Het is goed om open te staan voor elkaar. Daarvoor is deze #makeadate2020 actie van Boeren van Nederland bedoeld. We doen dit nu voor het derde jaar en in gesprek gaan met iemand van buiten de eigen boerenbubbel is een succes. Vandaag ontbijten we met mensen uit groene organisaties en praten we ook over projecten die natuur en landbouw dichter bij elkaar kunnen brengen, zoals Land van Waarde. De realiteit is dat omschakelen naar meer natuur-inclusieve landbouw wel gepaard moet gaan met goede verdienmodellen en opbrengsten vanuit de markt en dat dit dus niet alleen bij de boer op het bordje moet liggen, maar dat iedereen hiervoor verantwoordelijk is, ook de consument.“

Boerenstoete

Herman en Karin zitten niet alleen aan de ontbijttafel. Ook Adriaan Hollander, boswachter bij Staatsbosbeheer in Twente, eet mee en hij gelooft in het dichten van de kloof tussen natuur en landbouw. “Als we oprecht naar elkaar willen luisteren, krijgen we begrip voor elkaar. Dat geeft ruimte om de samenwerking te zoeken.” Op de boerderij van Karin is het gezellig druk. De tafel is gedekt voor zo’n 30 boeren, boswachters van verschillende organisaties en enkele politici. Gedeputeerde van de provincie Overijssel Gert Harm ten Bolscher met landbouw en natuur in zijn portefeuille is ook aangeschoven om van de boerenstoete mee te eten.

Natuur inclusief landbouw

Herman Brink vindt het belangrijk dat boeren en boswachters juist nu in deze tijd met elkaar in gesprek zijn: “Er zijn boeren die willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Staatsbosbeheer wil pachters ondersteunen die op hun bedrijf meer samen met natuur willen boeren. Boeren moeten een gezonde boterham kunnen verdienen. Natuurorganisaties willen samen met boeren onderzoeken hoe natuur-inclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een beter beheer van onze natuurgebieden. We hebben elkaar nodig.”

Natura 2000

Herman en Karin willen met deze Valentijnactie het gesprek stimuleren over natuur en landbouw. Dat lijkt goed gelukt want de harten gaan er in elk geval vandaag sneller van kloppen. Wanneer iedereen is uitgegeten is menigeen nog lang niet uitgepraat. Het gesprek wordt voortgezet tijdens de rondleiding op de boerderij met melkvee en vleesvarkens gevolgd door een informatiewandeling in het nabij gelegen Natura 2000 gebied het Boetelerveld.

Foto’s: Nathalie Drenth en Adriaan Hollander

reageren

geef een reactie

 • JanB
  14 februari 2020 om 18:07

  SBB samen met SHELL en CDA naar een zorgeloze toekomst….

  • Boswachters
   14 februari 2020 om 18:54

   Alle kleine beetjes helpen. Natuur in Nederland zal altijd jouw, mijn en van iedereen alle zorg nodig hebben. En alle hulp is welkom. Samen werkt beter en leuker! Meer weten over natuur-inclusieve landbouw? Kijk hier op onze website.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog