www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Werkzaamheden aan bronvijvers in het Springendal

13 juli 2023 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel
De grote bronvijver in het Springendal (foto: Milou Rijnders, 2022)

De grote bronvijver in het Springendal (foto: Milou Rijnders, 2022)

In juli, augustus en september vinden werkzaamheden plaats aan de drie bronvijvers die het Springendal rijk is. De constructies worden verstevigd zodat de beken straks weer optimaal worden gevoed. Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte voert de werkzaamheden uit.

De beschoeiing wordt aangepast en er komen diepere damwanden in de grond. De nieuwe constructies worden passend in het landschap vormgegeven en zorgen ervoor dat het water weer netjes kan doorstromen. In de kleinste van de drie bronvijvers moet bovendien een lekkage worden dichtgezet, zodat het water weer over de afvoergoot gaat lopen. Daarnaast wordt bagger uit de kleinste bronvijver verwijderd.

Over de bronvijvers

Het Springendal telt drie onnatuurlijke bronvijvers. Ze zijn in de twintiger jaren van de vorige eeuw gegraven door de familie Jannink, de oorspronkelijke eigenaren van het Springendal. De bronvijvers worden gevoed door kwelwater. Kwelwater dat in de vorm van regenwater in de bodem van de stuwwal is geïnfiltreerd en lokaal weer aan de oppervlakte komt. De vijvers vormen de basis van het bijzondere watersysteem in het gebied. Als de bronvijvers vol water staan, lopen ze over en voeden ze de Springendalse beek.

Uitvoering

De werkzaamheden worden op zo’n manier uitgevoerd dat ze geen invloed hebben op de waterkwaliteit. Er wordt, net zoals bij alle andere werkzaamheden in het gebied, rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Bewoners gaan er weinig van merken, wandelaars moeten op bepaalde momenten uit veiligheidsoverwegingen een kleine omleiding volgen. De route wordt duidelijk aangegeven. Tijdens de bouwvak wordt er niet gewerkt en zijn de vijvers toegankelijk.

Veldbezoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseerde Project Springendal i.s.m. de vereniging Focus op Leefbaarheid (FOL) een veldbezoek bij de bronvijvers. Hierbij waren zo’n 20 genodigden aanwezig om mee te denken over de uitvoering van de werkzaamheden. Aannemer Gerwers gaf een toelichting op de precieze plannen en de planning, de toehoorders stelden vragen en kwamen met goede suggesties. Een aantal van deze suggesties wordt mogelijk nog in de uitvoering verwerkt.

Waarom zijn we in dit natuurgebied aan het werk?

In het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek komen veel bijzondere plant- en diersoorten voor. Er groeien bijvoorbeeld struiken met jeneverbessen, drijvende waterweegbree en goudveil. Er leven kamsalamanders, beekprikken en vliegende herten. Deze en andere dier- en plantensoorten zijn in gevaar. Onder andere doordat er te veel stikstof uit de lucht in de bodem terechtkomt en doordat er te veel bemest wordt. Het gebied is bovendien te droog. Om de bijzondere soorten hier een kans te geven om te overleven, zijn betere omstandigheden nodig. Het Europese Natura 2000-programma is hier volledig op gericht. Het is bedoeld om de biodiversiteit die er nog is in Europa, in stand te houden.

Meer informatie over het Natura 2000-project Springendal en de werkzaamheden aan de bronvijvers is te vinden op projectspringendal.nl.

reageren

geef een reactie

 • Janneke
  23 februari 2024 om 12:56

  Een pad te westen van de vijvers is afgesloten i.v.m. het inklinken van de dam.
  Wanneer gaat dit weer open?

  • Boswachter Kees Jan Westra
   24 februari 2024 om 09:16

   Dag Janneke,

   Vanwege de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden heeft het pad nog niet goed in kunnen klinken. Uiteraard is onze bedoeling dat het wandelpad wel weer open gaat, een termijn waarop het pad weer geopend zal worden, vind ik nu lastig aan te geven. Ik houd je op de hoogte!

 • Anna Duym
  8 februari 2024 om 19:13

  Zwarte ree gespot. Samen met een bruine ree.

  In de buurt van Mosbeekweg.

  Zo mooi

  • Boswachter Kees Jan Westra
   9 februari 2024 om 11:40

   Hoi Anna,

   Dank voor het doorgeven van je waarneming. Het zijn altijd mooie momenten om oog in oog te staan met reeën. En dan nog wel een zwart ree! Eind december van het afgelopen jaar zag ik bij de kleinste bronvijver nog een zwarte reegeit. Zwarte reeën worden vaker gezien in het Springendal, mijn collega Irene zag in 2016 een zwart ree, zie haar blog.

   Zo’n 0 tot 15% van de in Nederland voorkomende reeën is zwart. Zwarte reeën vormen dus een bijzonderheid in de natuur. Deze dieren verschillen qua uiterlijk en fysieke kenmerken niet van hun soortgenoten met normale kleuring. Witte reeën komen ook voor in Nederland, deze zijn echter heel zeldzaam.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog