www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Berichten met de tag:
Tureluur

Overijssel

Bekroning

De herstelde natuur rondom Rijssen is een groot succes! Vele vogels weten het gebied te vinden om te broeden of te fourageren. Een paar nieuwkomers zorgen voor de bekroning!

lees meer
Aan Zee

Meer rust in de baai van de Schelphoek (Schouwen-Duiveland)

Nu het strandje bij de Schelphoek beter is afgesloten, zien we dat de rust in de baai is teruggekeerd: kustbroedvogels profiteren hier maximaal van. Helaas wisten sommige mensen toch nog de dieren in de baai te verstoren waardoor er in opdracht van de Provincie Zeeland rasters geplaatst zullen gaan worden zodat mensen bij laag water niet het slik op kunnen lopen. Het stukje Waddenzee in de baai van de Schelphoek wordt er hierdoor alleen maar mooier op. Vogels die hier foerageren, die overtijen bij hoogwater en die broeden op de vogeleilanden: het is allemaal te bekijken vanaf de diverse uitkijkpunten langs de Schelphoek.

lees meer
Texel

Dotterbloemen kunnen maar op een deel van Texel groeien

Dotterbloemen (Cáltha palústris) zijn kenmerkende planten van oevers en vochtige terreinen. Ze bloeien gedurende een opvallend lange periode in de lente en soms in de herfst voor een tweede keer. Ze zijn lid van de ranonkelfamilie, die zeer vormenrijk is. De bloemen van de dotterbloem lijken veel op boterbloemen een ander geslacht uit de ranonkelfamilie […]

lees meer
Texel

Wilde hyacinten op Texel

De wilde hyacinten zijn opvallende bloeiende planten aan het eind van het voorjaar op Texel. Vooral in de vochtige stukken loofbos in De Dennen zijn ze in grote aantallen te vinden. Maar overal over Texel, ook buiten de loofbossen kun je ze tegen komen. Het is niet helemaal duidelijk hoe deze soort op Texel terecht […]

lees meer
Texel

Stevige bodem voor wandelpad langs de Tureluur in De Dennen op Texel

Het wandelpad langs de bovenstroom van de duinrel de Tureluur wordt voorzien voor een stevigere onderlaag zodat wandelaars er het hele jaar door zonder veel problemen gebruik van kunnen maken. De aannemer Dros BV heeft dit werk uitgevoerd. Het wandelpad maakt deel uit van het Natuurpad De Mient en wordt daardoor intensief gebruikt. Het pad […]

lees meer
Zuid-Holland

Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

In het Oudeland van Strijen is sprake van een te laag waterpeil wat leidt tot te droge leefomstandigheden voor weidevogels. Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken samen aan het verbeteren van de waterhuishouding in het natuurgebied Oudeland van Strijen.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog