www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Bijzondere paddenstoelen in de Waarden.

15 april 2013 rivierengebied in Rivierengebied

Afgelopen winterperiode heeft de paddenstoelenwerkgroep Neerijnen enkele opmerkelijke vondsten gedaan. Deze groep enthousiaste vrijwilligers inventariseren diverse terreinen van Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap. De gegevens worden doorgegeven en uiteindelijk opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
In een drietal terreinen van Staatsbosbeheer is de zeldzame rode bekerzwam aangetroffen. Dit is een soort die op rottend wilgenhout groeit. Het voorkomen van deze soort was al bekend uit een terrein bij Buren maar nu is hij ook aangetroffen in het komgronden reservaat Tielerwaard (“het Broek”) en in de Lieskampen in de Bommelerwaard.rode kelkzwam

Op het moment dat men deze zwam ontdekte, was een andere groep vrijwilligers bezig met het afzetten van knotwilgen nabij de vindplaats. Zij werden gewezen op deze bijzondere zwam zodat zij hem konden sparen tijdens hun werkzaamheden. De vrijwilligers waren zeer geïmponeerd door de felrode kleur in dit grauwe seizoen!

Een nog veel zeldzamer soort betreft de hazelaar schijfzwam welke werd aangetroffen op snoeihout van els in een bosje nabij Heesselt, in de Betuwe. Deze soort wordt gemiddeld maar 3 keer per jaar binnen Nederland gevonden. Het zoveelste bewijs dat dood hout leeft!Hazelaarschijfzwam-Encoelia furfuracea (3)Joke Bos

Op de foto is goed te zien dat je wel kennis van zaken moet hebben om een dergelijke zwam als iets bijzonders te herkennen. Dank aan de Paddenstoelenwerkgroep.

foto verantwoording  hazelaarschijfzwam; Joke Bos

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog