www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Berichten met de tag:
Rivierengebied

Rivierengebied

Millingerwaard genomineerd voor European Natura 2000 Award

De Millingerwaard is genomineerd voor de European Natura 2000 Award 2024. De Millingerwaard is een project waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid en grondstoffenwining gecombineerd zijn. En waar rijke biodiversiteit in de riviernatuur hand in hand gaat met recreatie. Stemmen kan tot 25 april!

lees meer
Rivierengebied

Al 5.000 verschillende soorten in de Gelderse Poort waargenomen

Dit jaar zijn in het kader van Soortenjaar Gelderse Poort al meer dan 5.000 verschillende flora- en faunasoorten waargenomen in de Gelderse Poort. Het aantal is slechts een tussenstand. Onder de waargenomen soorten zitten talloze algemene soorten, maar ook veel zeldzaamheden en zelfs soorten die voor het eerst in Nederland werden gezien.

lees meer
Rivierengebied

Week van de boswachter; Tips voor in de herfstvakantie

In deze blog lees je het laatste nieuws uit het Rivierengebied Oost. Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Deze week tips en ideeën voor in de herfstvakantie.

lees meer
Rivierengebied

Hoogwater zakt; hoe nu verder?

Het Rivierengebied heeft gelukkig de hoogste waterstand achter de rug. De uiterwaarden vallen steeds verder droog. We inventariseren momenteel samen met diverse partners wat de schade is aan natuur en infrastructuur.

lees meer
Rivierengebied

Riviernatuur op veel plekken dicht voor publiek. Hoogwater in de zomer!

Het is meer dan veertig jaar geleden dat er in de maand juli zoveel water door onze rivieren stroomde! Dat is het gevolg van extreem zware regenval. Daardoor krijgen we te maken met hoogwater in onze uiterwaarden. En dat heeft allerlei positieve – en negatieve effecten op de natuur.

lees meer
Rivierengebied

Broedvlotjes redding zwarte stern

Het natuurlijke broedgebied van de zwarte stern is bijna verdwenen. Wij helpen de stern een handje door broedvlotjes neer te leggen.

lees meer
Rivierengebied

Nieuw bos voor de Rampert, hoera!

Vandaag zijn we gestart met planten van nieuw bos in de Rampert; goed nieuws! Dit helpt in de strijd tegen klimaatverandering doordat bomen koolstof uit de lucht opslaan. Hiermee kunnen zij CO2 in de atmosfeer verminderen.

lees meer
Rivierengebied

Meerjarenoverzicht brengt bijzondere natuur Gelderse Poort in beeld

Op vrijdag 15 mei werd het Meerjarenoverzicht 2017-2019 door Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort overhandigd aan Staatsbosbeheer en ARK natuurontwikkeling. Deze uitgave geeft heeft een overzicht van de stand van zaken van bijzondere planten en dieren in het gebied. Opvallend in de afgelopen jaren was de terugkeer en komst van soorten die profiteren van klimaatverandering zoals grauwe klauwier, kiezelsprinkhaan en teunisbloempijlstaart.

lees meer
Rivierengebied

Uiterwaarden opnieuw afgesloten

Al weken zijn veel uiterwaarden overstroomd. Dit weekend passeert een hoogwaterpiek die er voor zorgt dat er weinig ruimte overblijft in de uiterwaarden. Op de laatste droge delen wachten veel dieren op een kleine ruimte het hoogwater af. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort wordt daarom voor publiek. In dit blog tips waar je het hoogwater wel kunt beleven.

lees meer
Rivierengebied

Tijdelijke afsluiting uiterwaarden

De komende dagen overstromen de uiterwaarden langs Waal en Rijn. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort wordt afgesloten. In dit blog geeft de boswachter tips waar je het hoogwater wel kunt beleven.

lees meer
Rivierengebied

51e Lingebos seizoen van start

Het Lingebos bestaat 50 jaar! Dit werd gevierd met taart op het gemeentehuis van West Betuwe. Verder praten we je in dit blog bij over de ontwikkelingen in het Lingebos, zoals de zwemplas, de recreatieve voorzieningen en de herplant van bomen n.a.v. essentaksterfte.

lees meer
Rivierengebied

Daar is de Sleedoorn!

Bij de eerste zonnige dagen in maart zullen de knoppen van de Sleedoorn massaal open knappen! Inmiddels is dat volop aan de gang. Over grote delen van De Gelderse poort is een prachtig witte bloemendeken gevallen. De bloemen van de Sleedoorn zijn de eerste die aan het einde van de winter op grote schaal bloeien. Na de bloei komen pas de bladeren. De bloemen aan de bladloze struiken komen daardoor nog meer tot hun recht

lees meer
Rivierengebied

Even voorstellen: Daphne Flierman

Nieuwe leerling Bos- en Natuurbeheer gestart bij Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort. In dit blog stelt Daphne zich graag aan jou voor.

lees meer
Rivierengebied

Bijzondere vangst in de Ooijpolder

In de Ooijse Graaf, een gebiedje met riet en wilgenbos in de Ooijpolder bij Nijmegen, wordt al 20 jaar wetenschappelijk vogelringonderzoek uitgevoerd. Voor het Constant Effort Site project (CES) wordt volgens een vaste methodiek twaalf keer per broedseizoen een ringsessie gehouden. De hierin gevangen vogels worden gemeten, gewogen en geringd. Door de vogels een klein […]

lees meer
Rivierengebied

Bescherm de zwarte stern #2

Over een paar dagen keren de eerste zwarte sterns terug in de Gelderse Poort vanuit hun overwinteringsgebied. Staatsbosbeheer maakt samen met vrijwilligers de nestvlotjes klaar om ze uit te leggen. Veel van deze vlotjes worden dit jaar voor de laatste keer gebruikt omdat de kwaliteit hard achteruit gaat. Daarom willen we dit seizoen 150 nieuwe duurzame nestvlotjes […]

lees meer
Rivierengebied

Bescherm de zwarte stern

Boswachters starten crowdfunding voor nestvlotjes. Begin mei keert de zwarte stern terug naar de Gelderse Poort. Maar is er nog wel voldoende broedgelegenheid? De zwarte stern Elk jaar keert begin mei de zwarte sterns terug naar de Gelderse Poort. Zwarte sterns zijn vogels van ondiepe, zoete tot brakke moerassen en wateren. De vogel overwintert aan […]

lees meer
Rivierengebied

‘Geopaden op de stuwwal’ verkozen tot Wandelroute van het Jaar 2016

‘Geopaden op de stuwwal’ is uitgeroepen tot ‘Wandelroute van het Jaar 2016’. De auteurs van deze wandelgids voeren je in twaalf landschappelijk fraaie wandelingen door het gebied tussen Kleve, Mook, Groesbeek, Beek-Ubbergen en Nijmegen. De jury reikte de Wandeltrofee, die aan de uitverkiezing is verbonden, vandaag uit aan de auteurs Henk Blaauw, Lex Kempers, Jo […]

lees meer
Rivierengebied

Aftrap nieuw seizoen Actie Schone Waal

Vrijdag 1 mei was niet alleen de Dag van de Arbeid, maar ook een dag waarbij de eerste arbeid werd verricht voor het nieuwe seizoen van Actie Schone Waal. Staatsbosbeheer en FREE Nature waren uiteraard ook anwezig bij deze goede actie. Vanaf wandelbrug de Ooijpoort ruimden een groep van ongeveer 15 mensen het afval op van […]

lees meer
Rivierengebied

575 kinderen poetsen uiterwaarden Gelderse Poort schoon!

Op 7, 8 en 9 april gaan 7 basisscholen uit de omgeving met Staatsbosbeheer, FREE Nature en Stichting Lingewaard Natuurlijk vuil opruimen in de uiterwaarden van de Gelderse Poort. Staatsbosbeheer organiseert deze grootste vuilruimactie in de uiterwaarden langs de Waal. Dit jaar is al de 12e editie. De actie is elke keer weer een groot […]

lees meer
Rivierengebied

Avonturenbos Groesbeek : speelbos voor én door de buurt!

Staatsbosbeheer wil meer tegemoet komen aan de lokale vraag naar speelbossen voor kinderen. Daarbij ondersteunt Staatsbosbeheer initiatieven van vrijwilligers en lokale organisaties op voorwaarde dat ze zich als groep organiseren. Samen met de boswachter worden afspraken gemaakt over beheer en gebruik van het speelbos en over ieders rol en verantwoordelijkheid hierin. Een mooi voorbeeld is […]

lees meer
Rivierengebied

70 jaar Market Garden op de Duivelsberg

Op zaterdag 13 september en zondag 14 september wordt 70 jaar Market Garden georganiseerd op de Duivelsberg door de Werkgroep Archeologie Nijmegen (AWN). Beide dagen bent u welkom vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur op de Duivelsberg bij Nijmegen. In september 2014 is het 70 jaar geleden dat Amerikaanse parachutisten van de 82e Airborne ten […]

lees meer
Rivierengebied

Blauwalg waarschuwing Bisonbaai ingetrokken.

De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor blauwalg in recreatieplas de Bisonbaai te Ooij (gemeente Ubbergen) ingetrokken. Uit de laatste metingen zijn geen blauwalgen meer aangetroffen in het water. Er is dan ook geen verhoogd risico meer op gezondheidsklachten. De waarschuwing voor blauwalg was ingesteld omdat uit metingen bleek dat er te hoge concentraties giftige […]

lees meer
Rivierengebied

Bijzondere akkerplanten in het Vennengebied

Op zondag 29 juni organiseert Staatsbosbeheer samen met het IVN een wandeltocht. Deze wandeling leidt u langs de mooiste natuurakkers in het Vennengebied. Daar vertelt een ervaren gids u uitgebreid over de bijzondere  soorten planten die het gebied rijk is. Een absolute must voor de echte plantenliefhebbers onder ons. De wandeling duurt van 10 tot 12 uur. Aansluitend kan genoten […]

lees meer
Rivierengebied

Beleef de ontwikkelingen en veranderingen varend op de Waal

Waar anders kun je de Waal het beste beleven dan op het water? In 2014 bereiken enkele WaalWeelde-projecten een mijlpaal. Zo is er de start van de Stadswaard, de opening van de wandelbrug over ’t Meertje, de samenwerkingsovereenkomst over een nevengeul in de uiterwaarden rond Beuningen is een feit. En in het tweede halfjaar van […]

lees meer
Rivierengebied

Belangstelling voor insecten?

De insecten werkgroep, onderdeel van de Flora en Faunawrkgroep Gelderse Poort, is een actieve groep enthousiaste mensen die o.a. naast het inventariseren ook excursies verzorgen in de verschillende gebieden van de Gelderse Poort. Wellicht heeft u belangstelling of bent u nieuwsgierig lees dan vooral verder. Het Programma van de Insectenwerkgroep 2014. Zaterdag 14 juni – Libellenexcursie […]

lees meer
Rivierengebied

Bevertelling in de Millingerwaard

Graag willen wij jullie wijzen op de jaarlijkse simultaantelling in de Millingerwaard en Kekerdomse Waard! Deze keer extra vroeg in het jaar zodat we geen last hebben van de begroeiing. Mocht je tijd en zin hebben, alle hulp is welkom! Voor degene die niet weten wat een simultaantelling is: hierbij ga je bij een beverburcht […]

lees meer
Rivierengebied

Bisonbaai is weer open.

De Bisonbaai is weer toegankelijk voor bezoekers nu het water is gezakt. Staatsbosbeheer had voorzorgsmaatregelen getroffen voor zowel de wilde dieren die hier leven als de grote grazers. Dierenwelzijn stond daarbij voorop. Daarom waren enkele uiterwaarden tijdelijk niet toegankelijk voor publiek. Staatsbosbeheer verzocht haar bezoekers hun verantwoordelijkheid te nemen en de Bisonbaai tijdelijk te mijden. […]

lees meer
Rivierengebied

Aanleg Natuurbeleefpad Vennengebied

Staatsbosbeheer start eind april met de aanleg van een Natuurbeleefpad in de Overasseltse en Hatertse Vennen. Het pad is bedoeld om kinderen spelenderwijs met de natuur te verbinden. Er worden vier natuurlijke speelaanleidingen parallel aan de huidige rode wandelroute gerealiseerd die bezoekers uitnodigen tot een grotere beleving van het Vennengebied. Kinderen worden geprikkeld om spelenderwijs […]

lees meer
Rivierengebied

Bijzondere paddenstoelen in de Waarden.

Afgelopen winterperiode heeft de paddenstoelenwerkgroep Neerijnen enkele opmerkelijke vondsten gedaan. Deze groep enthousiaste vrijwilligers inventariseren diverse terreinen van Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap. De gegevens worden doorgegeven en uiteindelijk opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In een drietal terreinen van Staatsbosbeheer is de zeldzame rode bekerzwam aangetroffen. Dit is een soort die […]

lees meer
Rivierengebied

Avonturenbos Groesbeek gewaardeerd

Eerste bezoekers reageren enthousiast op speelbos Woningcorporatie Oosterpoort, de Gemeente Groesbeek en Staatsbosbeheer hebben onlangs in het Groesbeekse Bos een Avonturenbos voor kinderen gerealiseerd. Bewoners van de wijk Stekkenberg zijn niet alleen nauw betrokken geweest bij de inrichting, maar zorgen ook zelf voor toezicht en onderhoud. Vrijwillige boswachter Henk Klaassen is onlangs als coördinator van […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog