www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Bescherm de zwarte stern

24 maart 2016 rivierengebied in Rivierengebied

Boswachters starten crowdfunding voor nestvlotjes.

Begin mei keert de zwarte stern terug naar de Gelderse Poort. Maar is er nog wel voldoende broedgelegenheid?

image
Foto: Franz-Jozef Killewald

De zwarte stern
Elk jaar keert begin mei de zwarte sterns terug naar de Gelderse Poort. Zwarte sterns zijn vogels van ondiepe, zoete tot brakke moerassen en wateren. De vogel overwintert aan de kust van West-Afrika, ongeveer 5.000 km hier vandaan.

De zwarte stern komt naar de Gelderse Poort, omdat dit een van de laatste rustige zoetwater moerassen is van Noordwest Europa. Hier is, naast rust ook voldoende voedsel te vinden.

Nestvlotjes
Broeden deed de zwarte stern oorspronkelijk op drijvende planten zoals krabbenscheer. Deze plantensoort verdwijnt echter steeds meer door watervervuiling. Door afname van drijvende planten is de zwarte stern nu een bedreigde vogelsoort. Daarom plaatst Staatsbosbeheer ieder jaar, samen met vrijwilligers, handgemaakte nestvlotjes in de Gelderse Poort. Ook werken we aan de terugkeer van natuurlijk broedmateriaal, zoals krabbenscheer. Dit proces kost veel tijd, omdat de waterplant hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het water.

Crowdfunding
De huidige nestvlotjes zijn aan vervanging toe en Staatsbosbeheer wil graag nieuwe duurzame vlotjes aanschaffen. Hier is veel geld nodig. Geld dat we niet hebben in ons reguliere beheerbudget.

Daarom zijn de boswachters van Staatsbosbeheer met het Buitenfonds* een crowdfunding gestart. Bij voldoende opbrengst kunnen we de zwarte stern de komende tien jaar voldoende broedgelegenheid bieden in de Gelderse Poort.

Om de vogels te monitoren wil Staatsbosbeheer camera’s plaatsen, om verstoring te voorkomen. Rust is namelijk heel belangrijk voor broedsucces. Beelden van de broedende sterns leveren belangrijke informatie op zoals: wie is de natuurlijke vijand? hoeveel eieren worden er gelegd en hoeveel komen er uit? welk voedsel krijgen de jongen?

Help jij mee?
Wanneer je als bedrijf meer dan 500 euro doneert, als particulier meer dan 100 euro, krijg je een unieke excursie met de boswachter!

Klik om te doneren op:
Bescherm de zwarte stern

image
Foto: Franz-Jozef Killewald

Zijn er nog vragen?
Staatsbosbeheer Gelderse Poort, Ooijse bandijk 36b, 5676 JE Ooij, T: 06 51207166
E: t.heerde@staatsbosbeheer.nl

Ervaar onze prachtige natuur en ga mee naar buiten!
Tot ziens in de Gelderse Poort,

Thijmen van Heerde
Boswachter Gelderse Poort

 

*Buitenfonds
Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Projecten waarvoor geen financiering meer beschikbaar is.
Met donaties aan het Buitenfonds kan Staatsbosbeheer die specifieke projecten realiseren. Het Buitenfonds wil met bedrijven en particulieren samenwerken om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren.
Buitenfonds is volledig transparant, je weet precies naar welk project je donatie gaat. Iedere euro telt, elke donatie is welkom op buitenfonds.nl.

reageren

geef een reactie

  • Black terns and grasshopper warblers | Dear Kitty. Some blog
    24 maart 2016 om 20:07

    […] a common tern flying. Also some black terns. A bit further, there is a black tern nesting colony on small artificial islands. Parents feed […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog