www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Werkzaamheden in de Klompenwaard

28 april 2016 rivierengebied in Rivierengebied

Omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente Lingewaard voor de uitvoer van werkzaamheden.

image
Werkzaamheden in de Klompenwaard

Meestromende nevengeul
In de Klompenwaard werkt Staatsbosbeheer, in opdracht van Rijkswaterstaat, aan het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs een meestromende nevengeul. De bestaande drempel in de geul wordt verlaagd en vervangen door een waterinlaatkunstwerk. De geul stroomt hierdoor in de toekomst vaker met de Waal mee, gemiddeld 300 dagen/jaar. Nu gebeurt dat alleen bij hoog water.

Uit te voeren werkzaamheden
De volgende werkzaamheden worden in het najaar van 2016 uitgevoerd:
– bouwen van een waterinlaatkunstwerk met brug;
– aanpassen van talud en oeverbescherming bij inlaatkunstwerk;
– verdiepen van het kribvak;
– aanbrengen van rivierhout in de nevengeul;
– baggeren van de nevengeul.

Rivierhout
Onder de waterspiegel van de geul worden dode bomen vastgelegd. Dit zogeheten ‘rivierhout’ zorgt voor meer variatie in de stroomsnelheid van het water. De geul wordt op deze manier nog aantrekkelijker voor waterdieren en planten. Dieren kunnen zich hier voortplanten en vinden er naast voedsel ook schuilmogelijkheden. Rivierhout is een goede voedselbron voor kleine waterdieren, zoals kokerjuffers en libellenlarven, die weer als voedsel dienen voor andere soorten.

image
Rivierhout

Omgevingsvergunning
Voor de realisatie van het nieuwe waterinlaatkunst met brug en de aanpassingen aan het talud heeft de gemeente Lingewaard een omgevingsvergunning afgegeven. Deze vergunning ligt daar momenteel ter inzage.

Gebiedsexcursie
Wil je meer weten over de maatregelen die uitgevoerd gaan worden en/of de huidige natuur in de Klompenwaard?
In juni 2016 wordt er aan het begin van de avond een veldexcursie georganiseerd vanuit Fort Pannerden.
De exacte datum tijd wordt begin juni 2016 geplaatst op deze weblog.

Meer weten?
Meer weten over de uit te voeren werkzaamheden? of over de omgevingsvergunning voor het te realiseren waterinlaatkunstwerk?
De omgevingsmanager van het project is: Miriam Leferink, e-mail: rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

 • Excursie Klompenwaard dinsdag 28 juni 2016 – 19.30 uur | Staatsbosbeheer Rivierengebied
  20 juni 2016 om 12:32

  […] Waterinlaatkunstwerk Medio augustus 2016 wil Staatsbosbeheer, in opdracht van Rijkswaterstaat, een nieuw waterinlaatkunstwerk maken. Hiervoor wordt de nevengeul uitgebaggerd en wordt er rivierhout geplaatst in de nevengeul. Om te zorgen dat het rivierwater ook echt de nevengeul instroomt, wordt het kribvak bij het inlaatkunstwerk uitgediept. Zie voor meer details ook onze eerdere weblog: werkzaamheden in de Klompenwaard […]

 • Hans Kreuwel
  9 mei 2016 om 11:56

  Goed dat deze maatregel na een lange voorbereiding en veel rekenwerk nu vergunbaar is gebleken! Een plus voor de natuur(beleving) in de klompenwaard.

 • Gerrit van Scherrenburg
  29 april 2016 om 11:46

  Mooi dat de nevengeul meer mee gaat stromen verwacht daardoor interessanter onderwaterleven. Erg enthousiast ben ik over deel van het plan over het plaatsen rivierhout! Want dat zal zeker groot effect hebben op het onderwaterleven. Moeten we op meer plaatsen doen!!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog