www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Start groot natuurgebied ‘Het Munnikenland’

9 juni 2016 rivierengebied in Rivierengebied

Beheer en onderhoud van het derde grote aaneengesloten natuurgebied langs de Waal in goede handen na afronding ‘Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland.

image
Het Munnikenland – Foto: Rijkswaterstaat

Overeenkomst
Op 9 juni 2016 hebben Staatsbosbeheer en de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ een overeenkomst getekend. Op de dag dat het Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland is opgeleverd in bijzijn van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu).

Vanaf 1 januari 2017 gaat Staatsbosbeheer samen met De Capreton het dagelijks beheer en onderhoud van dit meest westelijke stukje Gelderland uitvoeren. Daarmee is het Munnikenland in goede handen. Veiligheid en natuur gaan hand in hand.

Munnikenland
Daar waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen ligt het Munnikenland. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. Het is een groot uitgestrekt moerasgebied met laag dynamische riviernatuurdoelen. Hier kan zich spectaculaire natuur ontwikkelen.

Robuuste natuur langs de Waal
Het gebied is na de Biesbosch en de Gelderse Poort het derde robuuste aaneengesloten natuurgebied langs de Waal, waar het zal barsten van het leven. Straks hoor je hier de roerdomp of de karekiet. De wilde Koniks en Rode geuzen van FREE Nature, die nu ook al rondstappen in de huidige gebieden van Staatsbosbeheer in Munnikenland, maken het plaatje compleet van natuur langs de Waal.

Samenwerking
De samenwerking met De Capreton betreft de uiterwaard Brakelse Benedenwaarden en het daaraan grenzende noordelijke deel van de voormalige Deltadijk. Naast begrazing en maaibeheer is er ook voorzien in landschapsbeheer. Gemeente Zaltbommel en Staatsbosbeheer vinden het belangrijk dat de uitvoerend beheerders een sterke betrokkenheid bij het gebied hebben.

Verdeling van taken
Dit prachtige natuurgebied kan, door de manier waarop Staatsbosbeheer samen met ‘De Capreton’ het beheer gaan regelen, een boegbeeld worden in Rivierenland. In de beheersovereenkomst die nu is ondertekend staat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Dit betekent dat lokale ondernemers en andere inwoners van de Bommelerwaard worden ingeschakeld bij het gebruik en het beheer van het Munnikenland. Op deze wijze wordt het beheerwerk verankerd in de regio en dit vergroot het draagvlak. Samen wordt gewerkt aan het realiseren van de natuurdoelen van het Munnikenland.

Eigendom en beheer
Al in 2012 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, De Capreton en LTO Zaltbommel over de organisatie van het toekomstige beheer en onderhoud van het Munnikenland. Begin april 2016 is bekend geworden dat Staatsbosbeheer de gronden die in eigendom zijn van het Rijk definitief aankoopt en daarmee beheerder wordt van de grond in het Munnikenland (550 hectare). Dat betekent dat aannemerscombinatie Van Oord-GMB per 1 januari 2017 alle taken met betrekking tot beheer en onderhoud overdraagt aan Staatsbosbeheer.

Het project
Met het Ruimte voor de rivierproject Munnikenland krijgt de Waal meer ruimte en ontstaat er nieuwe natuur. Riviernatuur en waterveiligheid gaan hier hand in hand. Zo beschermen we de bewoners van het rivierengebied in de toekomst nog beter tegen hoogwater en maken we het gebied aantrekkelijk voor recreanten. De nieuw aangelegde Wakkere Dijk is gereed, de ´oude´ dijk en ook de Munnikenlandse Kom zijn afgegraven. Vanaf nu gaat het buitendijkse gebied bij hoogwater meestromen met de rivier, waardoor de natuur in het komgebied zich kan gaan ontwikkelen. Tot het einde van het jaar vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats.

Meer informatie: www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl>Projecten > Munnikenland of www.ruimtevoorderivier.nl.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog