www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Excursie Klompenwaard dinsdag 28 juni 2016 – 19.30 uur

20 juni 2016 rivierengebied in Rivierengebied

Laarzen aan! Dan gaan we op excursie in de Klompenwaard. We gaan het veld in om de nieuwe natuurvriendelijke oevers langs een meestromende nevengeul te bekijken. Dus laarzen aan, want in de Klompenwaard zijn ze nodig!

Klompenwaard
Daar, waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal, ligt de Klompenwaard. Het gebied maakt deel uit van de Gelderse Poort. Twintig jaar geleden graasden hier nog koeien. Na het hoogwater van ’93 en ’95 zijn afrasteringen verwijderd en heeft Staatsbosbeheer wind, water en dieren vrij spel gegeven. Nu is het een prachtig rivierlandschap, bestaande uit natuurlijk gevormde rivierduinen, waterplassen en graslanden vol stroomdalplanten. Wilde Konik paarden en Rode geuzen lopen er vrij rond.

Nevengeul
Langs de gegraven nevengeul leven veel vogels en zelfs bevers. De sporen én de burcht zijn goed zichtbaar vanaf de oevers. De geul stroomt nu alleen nog bij hoogwater mee met de Waal, gemiddeld 40 dagen per jaar. Door de drempel in de geul te verlagen en te vervangen door een waterinlaatkunstwerk met een brug, stroomt de geul in de toekomst gemiddeld 300 dagen per jaar mee. Op deze manier wordt de geul niet alleen aantrekkelijker voor waterdieren, vissen en planten; ook voor vogels.

Waterinlaatkunstwerk
Medio augustus 2016 wil Staatsbosbeheer, in opdracht van Rijkswaterstaat, een nieuw waterinlaatkunstwerk maken. Hiervoor wordt de nevengeul uitgebaggerd en wordt er rivierhout geplaatst in de nevengeul. Om te zorgen dat het rivierwater ook echt de nevengeul instroomt, wordt het kribvak bij het inlaatkunstwerk uitgediept. Zie voor meer details onze eerdere weblog: werkzaamheden in de Klompenwaard

Excursie
Op 17 februari 2016 was er een informatiebijeenkomst van de gemeente Lingewaal voor bewoners van Sterrenschans en omgeving. Staatsbosbeheer heeft hier uitleg gegeven over de uit te voeren maatregelen. De geplande excursie is een vervolg hierop. De uit te voeren maatregelen worden in het veld verder toegelicht. Ook kunt u zien hoe wind, water en (wilde) dieren het gebied in de afgelopen 20 jaar hebben gevormd.

Praktische informatie
Start locatie: Hotel/restaurant Rijnzicht, Sterreschans 15 te Doornenburg
Datum: 28 juni 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
We starten met koffie/thee en een korte uitleg. We sluiten de avond rond 21.30 af in het gebied met een drankje.

Wilt u mee?
Stuur dan een mail met daarin uw naam, aantal deelnemers en ‘Excursie Klompenwaard’ naar: rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl.

Tips
Neem je verrekijker en fototoestel mee. Vergeet niet om waterdicht en stevig schoeisel aan te trekken!

Graag tot ziens op 28 juni!

Miriam Leferink
Omgevingsmanager afdeling projecten Staatsbosbeheer

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog