www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Zwarte stern broedt weer in de Ooijse Graaf!

21 juni 2016 Boswachter Thijmen van Heerde in Rivierengebied

Jongen van de zwarte stern

Natuurherstel werpt haar vruchten af.

Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland, en Waterschap Rivierenland zijn blij met de terugkeer van de zwarte stern in de Ooijse Graaf, een gebied dat ligt ingeklemd tussen de dorpen Ooij en Leuth.
De afgelopen jaren is in dit gebied hard gewerkt aan natuurherstel. Het resultaat mag er zijn. Op dit moment broeden er maar liefst 20 paartjes van de zwarte stern op vlotjes,  waarvan 1 paartje zelfs op natuurlijke wijze! Komende jaren is het wachten op de terugkeer van bruine kiekendief, roerdomp en grote karekiet.

Rivierarm
Vroeger was de Ooijse Graaf een onderdeel van de Waal. Nu is het een afgesloten rivierarm. Op meer plaatsen in de Gelderse Poort zijn oude rivierarmen te vinden. Deze waterrijke locaties vormen een belangrijk broedgebied voor riet- en moerasvogels in Noordwest Europa. Veel oude rivierarmen groeiden steeds verder dicht met bomen en struiken omdat de ruige rivierdynamiek hier is verdwenen. Dit betekent dat soorten als roerdomp, grote karekiet en de zwarte stern langzaam in aantal achteruit ging. Daarom is een natuurherstelplan uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.

Natuurherstel
De Ooijse Graaf heeft van 2009 tot 2015 een metamorfose ondergaan. Bomen en struiken zijn verwijderd en op zijn rietpercelen afgeplagd. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd om verstoring in het gebied te voorkomen. Nu kijkt Staatsbosbeheer samen met het waterschap en de Provincie Gelderland terug op een geslaagd project. Op diverse locaties groeit weer nieuw riet, potentieel broedgebied voor grote karekiet en roerdomp en misschien zelfs de bruine kiekendief.

Zwarte stern
De zwarte stern profiteert nu al van het herstelproject en broedt met maar liefst 21 paartjes in de Ooijse Graaf. Alle broedvlotjes die dit jaar door vrijwilligers zijn uitgelegd zijn bezet. De zwarte stern is een trekvogel en komt uit West-Afrika om hier in de rivierdelta van de Gelderse Poort te broeden. Het is nu alleen nog afwachten hoeveel jongen hier groot gaan worden.

Samenwerken
In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Staatsbosbeheer samen met het waterschap de maatregelen uitgevoerd in kader van het biotoopherstelplan. We verwachten de komende jaren nog meer successen, als met de zwarte stern, te mogen delen. De Ooijse Graaf zal weer een belangrijk broedgebied voor moeras- en rietvogels worden in de Gelderse Poort.

Help mee en bescherm de zwarte stern!
Om de zwarte stern te helpen bij het vinden van goede broedgelegenheid plaatst Staatsbosbeheer jaarlijks broedvlotjes. Deze zijn echter aan vervanging toe.
Hoe mooi is het als we door jouw steun de zwarte stern de komende 10 jaar kunnen laten broeden in de Gelderse Poort?

Doneren kan via het Buitenfonds. Alvast hartelijk dank voor de bijdrage!

image
Zwarte stern met jongen – Foto: Franz-Jozef Killewald

Zijn er nog vragen?
Stel ze aan de boswachter! Bel 06 51207166 of stuur een email naar t.heerde@staatsbosbeheer.nl

Tot ziens in de Gelderse Poort!

Thijmen van Heerde
boswachter

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog