www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Staatsbosbeheer start met houtoogst in Groesbeekse Bos

29 september 2016 Boswachter Corien Koreman in Rivierengebied
Groesbeekse Bos

Medio oktober start Staatsbosbeheer met de jaarlijkse houtoogst in een deel van het Groesbeekse Bos. Dit keer wordt er gewerkt in het Kraaijendal. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Naar verwachting is het werk eind 2016 afgerond en worden de paden weer opgeknapt.

Wat u straks ziet in het bos, is dat we naast het dunnen van bomen, ook een aantal verjongingsplekken in het bos maken. Op deze plekken komt een nieuwe generatie bos, en dus bomen voor de toekomst. Bos blijft bos!

Dunnen en verjongen

Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden open plekken gemaakt. We gaan op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren. Op deze open plekken in het bos gaan dus nieuwe jonge bomen groeien. Door regelmatig te dunnen en verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. En er ontstaat bovendien een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.

Planten en dieren

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor aanvang van de werkzaamheden is nauwkeurig bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Meer weten over Hollands Hout? Bekijk onderstaand filmpje eens of ga naar de website!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog