www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Fort Beneden Lent krijgt nieuwe toegangsbrug

3 november 2016 Boswachter Thijmen van Heerde in Rivierengebied
brug Fort Beneden Lent

toegangsbrug naar Fort Beneden Lent

Deze winter wordt de brug op het Fort Beneden Lent vernieuwd. De huidige brug is onveilig en gaat er per december uit. Het maken van een veilige toegangsbrug tot het fort is de eerste stap in herontwikkeling naar een groene ontmoetingsplek met waarde voor de nieuwe wijk Hof van Holland. Een openbare functie passend in het bestemmingsplan Hof van Holland van de gemeente Nijmegen. Aangezien het fort meedoet in de kunstroute HolLandArt moet in maart 2017 de veilige toegang tot het fort klaar zijn, passend bij de nieuwe functie.

Groen rustpunt en ontmoetingsplek
Fort Beneden Lent is en blijft een groen rustpunt dichtbij de Waal. Het fort krijgt een nieuwe functie met behoud en restauratie van het rijksmonument. Een openbare ontmoetingsplek met waarde voor de nieuwe wijk Hof van Holland. De functie zal het groene oase gevoel combineren met horeca- en een maatschappelijke rol, vrij toegankelijk voor publiek. Deze functie wordt uitgewerkt binnen de bestemmingsplanprocedure van de gemeente Nijmegen. De gemeente en Staatsbosbeheer werken de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het fort samen uit. In april 2017 gaat Staatsbosbeheer een uitvraag organiseren naar ondernemersplannen voor het fort die passen binnen de randvoorwaarden en het groene oase gevoel. Een uitvraag dus naar een ondernemer die de nieuwe functie van het fort wil uitbaten.

De bouwvergunning voor de nieuwe brug is aangevraagd. De vastgoedbescherming via Camelot is stopgezet. Het betekent voor de tijdelijke bewoners van het huis dat ze er per 1 december 2016 uit moeten. Vanaf december gaat een aannemer aan het werk en in maart 2017 zal de nieuwe brug klaar zijn.

Thijmen van Heerde
Boswachter Staatsbosbeheer

reageren

geef een reactie

  • David (Dave)
    12 augustus 2017 om 18:44

    Wat is de uitvraag naar de ondernemer inz. de nieuwe functie van het Fort en de mogelijkheid tot uitbaten. Bekend met dat terrein en heb gesproken met de personen Jasper en Marlijn (momenteel bewoning Anti Kraak ?). Zou daar graag samen iets mooi’s van maken en onderhouden ten gunste voor het behoud van Historische Monumentale karakter.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog