www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Edelherten in Gelderse Poort?

14 december 2016 Boswachter Thijmen van Heerde in Rivierengebied

Edelherten

Gemeente Berg en Dal, Staatsbosbeheer en provincie Gelderland wilden graag weten of het edelhert welkom is in de gemeente. Een lokale  draagvlakverkenning maakt duidelijk welke voorwaarden gesteld worden aan de komst van edelherten uit het Reichswald.

Groter leefgebied
De edelherten krijgen dan een groter leefgebied, tot in de natuurgebieden langs de Waal in de de Gelderse Poort. De komst van deze dieren naar de uiterwaarden kunnen een meerwaarde zijn voor de natuurontwikkeling en de natuurbeleving. Maar niet zonder consensus in het gebied.

Is het edelhert welkom in de Gelderse Poort?
Is het edelhert welkom in de Gelderse Poort?

Draagvlakverkenning
Afgelopen jaar is daarom, in opdracht van de provincie Gelderland, een draagvlakverkenning onder inwoners en agrariërs gedaan door de gemeente Berg en Dal en Staatsbosbeheer. Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners positief zijn over de eventuele komst van het edelhert. Agrariërs zien alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor het edelhert.

Duidelijkheid, controle en veiligheid
Niet alleen draagvlak bepaalt de komst van het edelhert. Er is ook duidelijkheid nodig over het beheer en de schadevergoeding, één van de voorwaarden van de agrariërs in het gebied. Provincie Gelderland moet besluiten of ze haar schaderegeling wil aanpassen. Agrariërs willen namelijk niet alleen opdraaien voor eventuele schade door de komst van het dier. Bovendien moet de provincie Limburg ook nog nadrukkelijk betrokken worden. De Fauna Beheer Eenheid Gelderland moet met de lokale wildbeheereenheden vaststellen hoe het aantal edelherten te monitoren en onder controle te houden is. Tenslotte is de veiligheid van de weggebruiker op verschillende wegen in het gebied een belangrijk aandachtspunt. Staatsbosbeheer, gemeente en provincie komen begin 2017 weer bijeen om de voortgang op deze punten te bespreken.

Rol provincie Gelderland
Het draagvlakonderzoek was een van de activiteiten uit de Kadernota Fauna van de provincie Gelderland. De provincie maakt de komende tijd nieuw faunabeleid als gevolg van de nieuwe Wet Natuurbescherming, die op 1 januari 2017 in werking treedt. In dat kader bepaalt de provincie opnieuw haar standpunt rond de leefgebieden van het edelhert. Deze herijking is volgens de provincie nodig voor een vervolg op dit draagvlakonderzoek. En of het edelhert de mogelijkheid krijgt het gebied van de gemeente Berg en Dal geleidelijk en begeleid te gaan verkennen vanuit het Reichswald.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog