www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Tijdelijke afsluiting Lingebos in verband met essentaksterfte

10 december 2018 Boswachter Dianne Renders in Rivierengebied

Vanaf deze week sluiten we het Lingebos in Vuren tijdelijk af voor de veiligheid van de bezoekers. Verspreid door het hele bos staan heel veel essen die lijden aan de schimmelziekte essentaksterfte. De essen zijn ziek en gaan dood. Er kunnen takken uitvallen of bomen vallen in het geheel om. Direct na de Kerstvakantie starten we met de kap van de essen. Tot alle essen weg zijn, ongeveer begin maart, blijft het bos, met uitzondering van de ligweide bij de zwemplas, gesloten voor publiek. In het Lingebos staan informatieborden over de tijdelijke afsluiting.

Risico’s
Enkele maanden geleden zijn we begonnen met het markeren, tellen en opmeten van alle zieke essen. De aantastingen met de schimmelziekte bleken ernstiger dan gedacht. Het is geen gemakkelijke keuze om het Lingebos af te sluiten. Maar voor de veiligheid van bezoekers is het nodig. Langs vrijwel ieder wandelpad staan essen die zodanig zwak zijn, dat ze een gevaar kunnen vormen voor de mensen die er wandelen, spelen of sporten. Zeker als het zo hard waait als afgelopen weekend, is het gevaar groot dat takken afbreken of zelfs bomen omgaan. Dit risico kunnen we niet nemen. Het is niet leuk om een goed bezocht bos tijdelijk af te sluiten, maar we willen echt dat er geen ongelukken gebeuren.

Bij zieke essen zijn de wortels sterk aangetast. Daardoor wordt de boom erg instabiel en kan zomaar omvallen.

Alternatief voor hondenbezitters
Ook het hondenlosloopgebied wordt afgesloten. Om de hondenbezitters een alternatief te bieden, wordt een deel van de ligweide bij de zwemplas als tijdelijk hondenlosloopgebied aangewezen. De Haarweg en de grote parkeerplaats in het Lingebos blijven daarvoor bereikbaar en er wordt geen parkeertarief gehanteerd.

Gefaseerd openstellen
Vanaf 7 januari start een aannemer met de kap van de essen en ondertussen blijft het bos gesloten. Alleen de essen die in de buurt van wegen en paden staan, worden gekapt. Maar door de hoogte van de bomen, is dat toch nog een brede zone. Als de essen gekapt zijn, gaat het bos weer open voor bezoekers. We onderzoeken of het bos in fasen steeds verder opengesteld kan worden. Of dat lukt, is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere de weersomstandigheden bepalen de werkplanning. Dat kan betekenen dat de werkzaamheden verspreid in het hele bos uitgevoerd worden en dan wordt gefaseerd openstellen lastig.

De verwachting is dat het Lingebos uiterlijk half maart 2019 weer helemaal opengesteld wordt voor bezoekers.

Een omgevallen es in het Lingebos.

Landelijk probleem en vervolg
Essentaksterfte komt in heel Nederland voor. Ook op andere locaties haalt Staatsbosbeheer de zieke bomen weg en worden plannen voor herplant gemaakt. Ook voor het Lingebos wordt nagedacht hoe het bos weer aantrekkelijk gemaakt kan worden voor mens en natuur. Eventuele herplant vindt op z’n vroegst plaats in het najaar van 2019, want de benodigde middelen zijn nu nog niet voorhanden.

Meer informatie over de essentaksterfte is te vinden op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog