www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Bosbeheerwerkzaamheden Vennengebied 2020

13 augustus 2019 Boswachter Lydie van Santen in Rivierengebied

Een rode stip markeert een boom die weg gaat

Er vinden momenteel voorbereidingen plaats om in 2020 in een aantal bosdelen binnen het Overasseltse en Hatertse vennengebied beheerwerkzaamheden uit te voeren. Het bos blijft dus bos! In deze blog leg ik uit wat we precies gaan doen, waar en waarom.

Waarom zijn de beheerwerkzaamheden noodzakelijk?

De bossen in het vennengebied zijn grotendeels in de jaren ’30 aangeplant met grove dennen. Nog steeds is dit goed terug te zien in de bosdelen. Inmiddels staan onder de grove dennen een laag bomen met voornamelijk jonge eiken en enkele andere soorten. Er is langere tijd geen onderhoud gedaan aan het bos.

Het bos is nog niet zo gevarieerd als gewenst. We werken hier aan door vooral loofbomen de ruimte te geven en ondergroei te stimuleren. In de toekomst ziet u dus een bos met een grotere variatie aan boomsoorten zoals zomereik, berk, lijsterbes, zoete kers, krentenboompje, linde, esdoorn en natuurlijk de (naald)houtsoorten die al aanwezig zijn. Een gevarieerd bos is namelijk bestendiger tegen bijvoorbeeld klimaatverandering, ziekten en plagen. Een divers bos met verschillende hoogtelagen draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast is het van belang om ook loofboomsoorten in het bos te hebben staan die de bodem verbeteren.

Enkele delen bos in het gebied zijn pas later in de jaren ‘80 aangeplant met eiken. Hier staan de bomen inmiddels zo dicht op elkaar dat ze weinig ruimte hebben om door te groeien. Doel is hier om toekomstbomen te markeren en ruimte vrij te maken rondom deze toekomstbomen zodat deze kunnen doorgroeien.

Nu ook goed zichtbaar in het gebied zijn de rechte overgangen tussen heide en bos. Hier is het gewenst dat deze op meerdere plekken geleidelijk in elkaar overlopen door voor struiken tussen de heide en het bos te zorgen. Vogels profiteren bijvoorbeeld van een goed ontwikkelde struiklaag tussen de heide en het bos.

Wat is er nodig om een gevarieerd bos te krijgen?

Heel belangrijk is licht en ruimte voor de soorten die gewenst zijn in het bos. Dit kan op verschillende manieren gecreëerd worden. De eerste manier is door te ‘dunnen’. Hierbij wordt bepaald welke bomen langer blijven staan en oud mogen worden, dit noemen we toekomstbomen! Om deze boom worden dan meestal één á twee bomen weggehaald om extra ruimte te creëren.

Naast het maken van licht en ruimte zal er waar nodig ook aangeplant worden, hierbij kiezen we soorten die helpen de bodem te verbeteren en extra variatie brengen in het bos. Het planten zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Veiligheid langs openbare wegen

Om de veiligheid te kunnen waarborgen langs de openbare wegen die het gebied omsluiten kijken we kritisch welke bomen mogelijk gevaar opleveren. Mocht dit zo zijn is dit een reden om de boom te verwijderen. Dode bomen horen natuurlijk wel thuis in het bos en hebben veel natuurwaarde, wanneer het kan laten we deze staan!

Waar gaan we aan de slag?

De bosdelen aan de buitenranden van het gebied en langs de openbare weg hebben de eerste prioriteit. Meerdere doelen worden gecombineerd, dus veiligheid, biodiversiteit bevorderen, ruimte en licht maken, waar mogelijk aanplanten en zorgen voor een betere overgang tussen heide en bos. Op de kaart kan u goed zien welke bosdelen in 2020 onderhoud krijgen:

deelkaart Diervoort

deelkaart Parksesteeg

deelkaart omgeving Wichnerhorst

deelkaart Munnekenveld

deelkaart Loksheuvelseweg

deelkaart Heumens bos

deelkaart Hessenbergseweg St walrick

Wat is er de komende maanden te zien?

Deze zomer worden de stippen op de bomen gezet, hierbij gebruiken we verschillende kleuren. Blauwe stippen markeren een toekomstboom, rode stippen de bomen die weg gaan. Een rode streep markeert waar een machine mag rijden, hiervoor maken ze gebruik van vaste paden. Een rood kruis op een boom betekent dat deze om veiligheidsredenen weg gaat. De werkzaamheden zullen naar verwachting in januari en februari 2020 worden uitgevoerd.

Een rode stip markeert een boom die weg gaat

Onzichtbaar werk

Ook wordt bekeken waar het hout dat we wegzagen geschikt voor is en alle meetgegevens verzamelt. Zo kan het hout in zo duurzaam mogelijke toepassingen worden verwerkt, zodat de CO2 die in het hout is opgeslagen ook zo min mogelijk weer vrij komt.

Afgelopen winter zijn alle bosdelen in het vennengebied geïnventariseerd op dassenburchten, vossenholen, mierenhopen, nestbomen en bomen met holtes. Stuk voor stuk elementen die tijdens de werkzaamheden beschermt zullen worden tegen beschadiging of verstoring.

Overleg met de omgeving

De plannen voor de bosbeheerwerkzaamheden zijn met het Vennenplatform waarin vertegenwoordigers uit de direct omgeving deelnemen besproken en afgestemd. Hieruit zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

Meer lezen?

De bossen in het vennengebied staan op de kaart van de Provincie Gelderland geclassificeerd als N15.02 Dennen-, eiken-, beukenbos. Als terreinbeheerder werken we hard aan het realiseren van de voor dit type bos gestelde doelen. Lees meer informatie hierover op bij12.nl.

Waar kan u terecht met vragen of opmerkingen?

U kan natuurlijk een reactie achterlaten onder deze blog maar de makkelijkste manier om een vraag te stellen of opmerking te delen is door een mail te sturen aan Boswachter Lydie van Santen  (l.vansanten@staatsbosbeheer.nl) of te bellen (06-22523472).

Wilt u liever met het vennenplatform in contact treden kan u een mail sturen aan JohnenMarian84@gmail.com gericht aan voorzitter John Peters.

reageren

geef een reactie

 • Bea Peeters-Nillesen
  13 augustus 2019 om 15:09

  Goede uitleg voor de bewuste recreant en de toevallige bezoeker van de Vennen.
  Zullen zij dit lezen?

  • lvansanten
   13 augustus 2019 om 16:07

   Beste Bea, ook in het veld zal ik nog informatiepanelen plaatsen met iets beknoptere informatie en een linkje naar deze blog. Hopelijk kan iedereen zo de informatie tot zich nemen 🙂 Hartelijk groet, Lydie

  • Boswachter Lydie van Santen
   13 augustus 2019 om 16:07

   Beste Bea, ook in het veld zal ik nog informatiepanelen plaatsen met iets beknoptere informatie en een linkje naar deze blog. Hopelijk kan iedereen zo de informatie tot zich nemen 🙂 Hartelijk groet, Lydie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog