www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Komst grote grazers Afferdense en Deestse waarden

2 maart 2021 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Foto: Twan Teunissen, Staatsbosbeheer

Recent zijn de eerste grote grazers naar de Afferdense en Deestse Waarden langs de Waal gekomen. Het gaat om konikpaarden en later zullen ook runderen het gebied gaan begrazen. Deze dieren spelen een belangrijke rol in het beheer van de riviernatuur in dit gebied. Door de begrazing zorgen zij voor variatie en dragen zo bij aan de verdere natuurontwikkeling.

In de Afferdense en Deestse Waarden is begrazing een belangrijk onderdeel van de natuurontwikkeling en het beheer. Het is goed voor de variatie in de natuur en het vertraagt de begroeiing in de stroombaan van de rivier. Verschillende planten- en dierensoorten profiteren van het grazen, snoeien, schillen, schuren, betreden en zandbaden van de grazers. De begrazing gebeurt met dieren die zichzelf jaarrond buiten redden. Een kuddebeheerder houdt het welzijn van de dieren in de gaten.

Foto: Free Nature

De toegangsregels

Deze grote grazers zijn van nature rustige dieren die goed samen gaan met bezoekers van het gebied. Ze trekken zich weinig aan van bezoekers en bewaren zelf de afstand. Desalniettemin is afstand houden belangrijk. Bezoekers moeten dan ook 25 meter tussen hen en de dieren aanhouden. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Honden kennen een oerinstinct. Dit maakt dat zij bij grote grazers, hoe goed de hond ook is opgevoed, onvoorspelbaar of soms agressief kunnen reageren. Daarom is het aanlijnen voor de hond en de grazers belangrijk. Het gebied is vrij toegankelijk om te wandelen en te fietsen. Hier mag men struinen; wandelen is niet gebonden aan wegen en paden. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan op de doodlopende toegangsweg. Bij alle ingangen staan de toegangsregels op de verkeersborden en roodbruine borden van Staatsbosbeheer.

Regelgevend bord bij ingang Afferdense en Deestse Waarden

Verbeteren van de riviernatuur

Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen jaren samengewerkt met Rijkswaterstaat aan de herinrichting van het Natura2000-gebied de Afferdense en Deestse Waarden. Er is een meestromende nevengeul van 4,5 kilometer aangelegd en delen van het terrein zijn verlaagd. Hier mag de rivier zijn gang gaan en veranderingen in het landschap brengen door hoog- en laagwater. De riviernatuur wordt al volop gevonden door talloze vogels en in en rond de nevengeul is een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren ontstaan. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat trekken hier gezamenlijk op in het beheer van het natuurgebied.

Afferdense en Deestse Waard
Luchtfoto Afferdense en Deestse Waard

Meer informatie?

  • Vragen? Stuur een email naar rijkvannijmegen@staatsbosbeheer.nl,
  • Lees meer informatie over de oplevering van de drie waalprojecten in onze blog. Klik hier om de blog te lezen,
  • Meer weten over de Kaderrichtlijn water? Klik dan hier.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog