www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Week van de boswachter; Werkzaamheden in Rivierengebied Oost

24 september 2021 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Foto Twan Teunissen, Staatsbosbeheer

In deze blog lees je het laatste nieuws uit het Rivierengebied Oost. Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Deze week meer informatie over verschillende werkzaamheden in de natuur.

Wilgen in het riet

Het is de oplettende bezoeker misschien al opgevallen dat in waterrijk Oost het water behoorlijk laag staat. In week 39 worden hier wilgen tussen het riet verwijderd. De wilg is een boom die prima langere tijd tegen natte voeten kan. Daarnaast is het een snelle groeier. Tussen het riet voelt de boom zich prima thuis. Doen wij niks, dan worden het grote bomen en zal het riet langzaamaan plaatsmaken voor bos. Door de jonge bomen op tijd weg te halen krijgt het riet de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Waterrijk Oost blijft toegankelijk voor publiek tijdens de werkzaamheden.

Kluten in Lingezegen, foto Twan Teunissen Staatsbosbeheer

Veiligheidsbeheer in de uiterwaarden

Staatsbosbeheer verzorgt het veiligheidsbeheer in onze natuurgebieden in de uiterwaarden in opdracht van Rijkswaterstaat. Bij extreem hoogwater is het belangrijk dat het water niet te veel wordt opgestuwd door bomen en struiken, maar snel genoeg naar zee kan stromen. Dit betekent dat als er ergens meer vegetatie groeit dan is toegestaan in de zogenaamde Vegetatielegger van Rijkswaterstaat we bomen of struiken weg moeten halen. De vegetatielegger laat zien welk type begroeiing waar is toegestaan; of in termen van Rijkswaterstaat: wat per 25 vierkante meter uiterwaard ‘de maximale ruwheid’ mag zijn. Wat weg moet en kan blijven staan wordt altijd goed afgewogen.

Oude Waal, foto Twan Teunissen Staatsbosbeheer

Dit najaar wordt er gewerkt in de Stadswaard / Oude Waal, in Beuningen en in de Afferdense en Deestse Waarden. Hier verwijderen we bomen en struiken langs laagtes die onder andere begroeid zijn met jonge schietwilgen en meidoorns. Daarnaast wordt op sommige plekken begroeiing verwijderd met behulp van een klepelbak. Dit moet omdat de vegetatie hier hoger is dan voorgeschreven in de vegetatielegger.

Meer weten over de vegetatielegger? Klik dan op de link.

Houtkap door essentaksterfte

Binnenkort start de bomenkap in Roodslag en het Personnenbos. In deze bossen zijn veel essen ziek of gaan dood door de schimmelziekte essentaksterfte. Dit zorgt voor onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. De zieke essen langs paden en bij aangrenzende percelen worden verwijderd. Naderhand worden open plekken ingeplant met jonge bomen. Wandelaars en bezoekers zullen tijdelijk worden omgeleid. Bomen zoals eik, veldesdoorn, haagbeuk en kers blijven staan en vormen op termijn samen met nog aan te planten groepjes inheems loofhout een veerkrachtiger en toekomstbestendiger bos.

De zaagwerkzaamheden zullen veelal machinaal worden uitgevoerd waarna de bomen met een uitrijcombinatie naar de tijdelijke opslaglocatie worden getransporteerd. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele weken duren. Het gebied wordt tijdens de uitvoering afgesloten voor publiek.

Foto; Marco van de Burgwal, Staatsbosbeheer

Door de werkzaamheden zal een deel van het Klompenpad Doddendaelpad tijdelijk niet toegankelijk zijn voor publiek. Kijk op deze website voor actuele informatie omtrent de route.

Wil je meer weten over Essentaksterfte? Klik dan hier.

Meer informatie?

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie, klik dan hier voor de Gelderse Poort of hier voor het Rijk van Nijmegen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog