www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Start vegetatiebeheer Klompenwaard

3 januari 2022 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Foto; Twan Teunissen, Staatsbosbeheer

Over twee weken start Staatsbosbeheer met het vegetatiebeheer in de Klompenwaard bij Doornenburg. Een deel van de bomen en struiken zal voor de hoogwaterveiligheid worden verwijderd. Bij extreem hoogwater moet het water niet worden opgestuwd door bomen en struiken, maar snel naar zee kunnen stromen. De werkzaamheden duren enkele weken. Het gebied blijft toegankelijk voor publiek.

Waarom moeten bomen en struiken weg?

In heel Nederland is vastgelegd wat waar mag groeien in de uiterwaarden in verband met voldoende doorstroming voor de hoogwaterveiligheid. Bomen en struiken kunnen bij extreem hoogwater zorgen voor opstuwing van het water. Bij deze hoge waterstanden is het van belang dat het water zo snel mogelijk naar zee wordt afgevoerd. Wat waar wel en niet mag groeien is vastgelegd in de Vegetatielegger of in een Waterwetvergunning. Voor de Klompenwaard is in 1997 een vergunning aangevraagd. Staatsbosbeheer is als eigenaar wettelijk verplicht om te voldoen aan de in deze vergunning vastgelegde maximale vegetatie. Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat er te veel vegetatie aanwezig is in de vorm van bomen en struiken. Om weer te voldoen aan de vergunning moet Staatsbosbeheer deze vegetatie verwijderen.

Op termijn zal nog meer vegetatie verwijderd moeten worden. Staatsbosbeheer onderzoekt nog of met een aangepaste inrichting meer vegetatie mag blijven staan.

Foto; Twan Teunissen. Staatsbosbeheer

Meer weten over de vegetatieleggen van Rijkswaterstaat? Klik hier voor meer informatie.

Wat gaan we doen?

In de Klompenwaard verwijderen we bomen en struiken langs de nevengeul en laagtes. De begroeiing bestaat vaak uit jonge schietwilgen en struiken. Daarnaast wordt op sommige plekken vegetatie verwijderd met behulp van een klepelbak. Bomen die weg moeten zijn in het gebied gemarkeerd met een rode stip of streep. Het vrijgekomen hout wordt versnipperd en afgevoerd. Tijdens de uitvoering blijft het gebied opengesteld voor publiek. Het kan zijn dat sommige delen van de uiterwaard tijdelijk wat modderiger zijn.

De blauwe vakken op onderstaande kaart geven waar gewerkt gaat worden.

Klik op de kaart om deze te vergroten.

Meer informatie?

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie over de gebieden in het Rivierengebied Oost, klik dan hier voor de Gelderse Poort of hier voor het Rijk van Nijmegen.

De start van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer en de waterstand in de rivier.

 

reageren

geef een reactie

  • Gerard Meijssen
    27 januari 2022 om 12:06

    Zijn er bevers in dit gebied?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog