www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Start boswerkzaamheden Groesbeekse Bos

24 oktober 2022 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Foto: Berco Hoegen, Staatsbosbeheer

Maandag 31 oktober start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden en houtoogst in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos wordt gedund. Op enkele plaatsen worden stukjes bos verjongd. Lees in dit blog meer informatie over het bosbeheer en de werkzaamheden.

De werkzaamheden

Het Groesbeekse bos is een zogenaamd multifunctioneel bos. Recreatie en bescherming van de natuur gaan er hand in hand met houtoogst. Tijdens de boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei. Door het bestaande bos te dunnen krijgen geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos ook verjongd. Een veerkrachtig bos kent naast meerdere soorten bomen ook bomen van verschillende leeftijden. Om een stuk bos te verjongen worden de bomen op een bepaalde plek geoogst. Dit jaar gaan we op 49 plekken stukjes bos verjongen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 9.5 hectare. Naderhand worden op plekken waar natuurlijke verjonging niet aanslaat nieuwe bomen aangeplant. De gezaagde stammen worden tijdelijk in houtstapels opgeslagen in het bos langs wegen en paden.

Op onderstaande kaart wordt het werkgebied aangegeven met een blauwe markering:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Deze bomen worden vaak voorzien van een markering door middel van lint.

Foto Bob Verweij – Staatsbosbeheer

Rode en blauwe stippen op de bomen

Tijdens een wandeling door het bos kan je bomen tegenkomen voorzien van een stip op streep met rode verf. Het aanbrengen van de stippen wordt ‘blessen’ genoemd. Daarbij wordt verschil gemaakt in kleur en symbool. Een boom krijgt niet zomaar een stip. Bomen met een rode streep of stip worden geoogst. De streep markeert daarnaast vaak een ‘dunningspad’. Dit is een pad waar de oogstmachine overheen zal rijden. Op deze manier rijdt de machine zo min mogelijk door de bosvakken.

Foto, Marco van de Brugwal – Staatsbosbeheer

Bomen met een blauwe stip zijn geselecteerd als toekomstboom en blijven dus voorlopig staan. Het blessen wordt meestal al ruime tijd van te voren gedaan. Vlak voor de oogst wordt nogmaals gecontroleerd.

Werk in uitvoering

Tijdens de werkzaamheden blijft het bos opengesteld. Het kan wel voorkomen dat tijdelijk een pad wordt afgesloten voor de veiligheid van de bezoeker. De mountainbikeroute wordt indien nodig omgeleid wanneer de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie waar de singletrack doorheen loopt. Houd de website van Stichting MTB Rijk van Nijmegen en posters en markeringen in het bos in de gaten voor meer informatie.

Bij het uitvoeren van deze boswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel. Paden kunnen tijdelijk slechter begaanbaar zijn door kuilen en modder. Deze worden zodra de werkzaamheden zijn afgerond hersteld.

Foto: Marco van de Burgwal – Staatsbosbeheer

Kijk hier voor actuele informatie omtrent omleidingen van de singletracks in het Groesbeekse bos.

Duurzame houtproductie

Staatsbosbeheer draagt bij aan duurzame houtproductie uit Nederland, nu en in de toekomst. Dat betekent dat we ook naar de huidige bossen moeten kijken en ervoor moeten zorgen dat er nu bomen gaan groeien die over 50 of 100 jaar groot en gezond zijn. We werken met de strenge eisen van het FSC®-keurmerk. Dit is de strengste internationale norm voor duurzaam bosbeheer. Bij een duurzaam gebruik van hout, draagt dit bij aan het opvangen en vasthouden van CO2.

Lees in dit artikel meer informatie over ‘Nuance in het bos’.

Op de stapels in het bos hangen labels. Op de labels staat uitleg over waar het geoogste hout naartoe gaat en welk product ervan gemaakt wordt. Door de QR-code op het label te scannen kan de website waargaatdithoutnaartoe.nl worden bezocht.

Meer informatie ?

Boswachters van Staatsbosbeheer staan op woensdag 2 november van 16.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag 11 november van 16.00 uur tot 18.00 uur op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Mooksebaan voor een praatje of uitleg over de werkzaamheden.

Klik hier voor meer informatie over de Gelderse Poort of hier voor het Rijk van Nijmegen.

Kijk hier voor meer informatie over de bossen van Staatsbosbeheer.

Bekijk onderstaande video en zie waarom er in het bos wordt gewerkt.

 

reageren

geef een reactie

  • Tom
    21 december 2022 om 23:26

    Schandalig hoeveel er weer gekapt wordt. Bomen met meer dan 100 ringjaren. Zelfs eiken, berken en kastanjes blijven niet gespaard.
    Paden vol stapels, zo veel kan nooit goed zijn.
    Het gebeurt tevens ook in een gebied vol met mierenhopen. De mierenhopen zijn aangemerkt met een groen wit lint, maar er wordt met nog geen meter om heen gereden met de grote machines. Als dit elk jaar zo door gaat blijft er maar weinig over van het bos.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog