www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Broedseizoen ! Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur

21 maart 2023 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Bijna iedereen heeft wel eens van het broedseizoen gehoord. Voor boswachters is dit altijd een bijzondere tijd! Het broedseizoen is de periode waarin er veel jonge dieren worden geboren. Formeel duurt het van 15 maart tot 15 juli, maar in de praktijk komt het geregeld voor dat dieren door een zacht voorjaar al eerder ‘het voorjaar in hun bol’ krijgen. Omdat vogels op het nest zitten en jonge zoogdieren letterlijk hun eerste stappen zetten is dit een periode waarin de natuur extra kwetsbaar is.

Rust in de kraamkamer van Moeder Natuur

Drukte kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen het Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten en provincies aan alle bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. Bezoekers moeten zich realiseren dat ze te gast zijn. Vooral in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar. Blijf op de paden, houd de hond aan de lijn en laat geen afval achter.

Klik hier voor het bericht van Staatsbosbeheer over het broedseizoen en de Kraamkamer van Moeder Natuur.

Verstoring

Tijdens het broedseizoen staat voortplanting van dieren in de natuur centraal. Vogels broeden op hun nest en mannetjes van verschillende diersoorten proberen indruk te maken op de vrouwtjes. Er worden veel jonge dieren geboren die voor het eerst hun weg moeten vinden in de wijde wereld. Er treedt al snel verstoring op als deze processen worden verstoord of als dieren stres of spanning ervaren door factoren van buitenaf.

Een broedende vogel kan bij verstoring langere periodes het nest verlaten. De kans dat de eieren niet meer uitkomen neemt dan toe. Kalfjes of veulens ondervinden al snel stress of spanning door bezoekers die niet voldoende afstand houden. Hierdoor kunnen voedingspatronen worden verstoord of jonge dieren voor lange tijd van hun ouders worden gescheiden. Bij verstoring gaat het niet alleen om de verstoring die je ziet of hoort, maar juist ook om de verstoring die je niet ziet of hoort. Een wandelaar die van het pad afgaat kan zomaar een broedende vogel of ree verstoren zonder dat hij dat zelf door heeft.

Tip! Zin in een mooie wandeling over wegen en paden? Check onze gemarkeerde routes in het Rijk van Nijmegen en de Gelderse Poort!

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Wij willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan.

Uiterwaarden

In veel uiterwaarden zoals de Millingerwaard en Klompenwaard mag je struinen. Deze gebieden worden vaak begraasd door grote grazers. In het broedseizoen lopen, vliegen en zwemmen er veel jonge dieren. Honden moeten worden aangelijnd (ook buiten het broedseizoen). En denk nou niet ‘Mijn hond doet niets’….. Een nest of jong dier is al snel verstoord, ook door de meest gehoorzame hond.

De Bunswaard bij Beuningen is in het broedseizoen afgesloten voor bezoekers om verstoring te voorkomen. Het Klompenpad genaamd Doddendaelpad wordt tijdelijk omgeleid. Kijk hier voor actuele informatie.

Tip! Wandel of fiets bij het eerste daglicht of rond het schemer langs de Oude Waal bij Nijmegen. Wie weet hoor je een roerdomp of zie je een zwemmende bever! Vanaf de Ooijse Bandijk is de riviernatuur goed te bewonderen!

Bossen en vennen

Op de Duivelsberg en in delen van het Groesbeekse Bos en het Vennengebied moet de hond worden aangelijnd. Hier moet je daarnaast als bezoeker op de wegen en paden blijven. De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars en overige bezoekers om van de natuur te genieten. Om verstoring te voorkomen is het tijdens broedseizoen extra belangrijk dat bezoekers niet van de wegen en paden afwijken.

Naast aanlijngebieden kent het Rijk van Nijmegen ook losloopgebieden. Dit betekent niet dat hier alles is toegestaan. Ook voor losloopgebieden gelden er regels voor hondenbezitters. Juist in het broedseizoen is het extra belangrijk dat deze worden nageleefd:

    • Honden moeten net als baasjes op wegen en paden blijven,
    • Een hond moet geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers,
    • Honden moeten ten alle tijden onder appèl staan van hun baasje,

Tip! Neem tijdens je bezoek aan het bos een verrekijker mee. Probeer zo veel mogelijk vogels waar te nemen. Het zal je verbazen wat je allemaal tegenkomt. Wie goed zoekt kan misschien vanaf het pad nestjes zien. Als de jonge vogels zijn uitgekomen is het vaak een drukte van jewelste!

Extra toezicht en voorlichting

Tijdens het broedseizoen zijn boswachters extra aanwezig in het terrein om mensen voor te lichten en indien nodig te handhaven. Vrijwilligers staan op aangekondigde momenten in het Groesbeekse Bos, op de Duivelsberg en in het Vennengebied om een praatje te maken en meer informatie te geven over de natuur. Handhavers rijden vaker surveillance rondes. In het broedseizoen zullen zij mogelijk strenger optreden als de toegangsregels niet worden nageleefd. Lees voor je een natuurgebied betreedt de regelgevende borden bij de ingangen zodat je weet welke regels er gelden.

Lees in dit blog meer over de verschillende soorten bebording en de toegangsregels in natuurgebieden.

Meer informatie?

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie, klik dan hier voor de Gelderse Poort of hier voor het Rijk van Nijmegen.

Benieuwd naar alle gebieden van Staatsbosbeheer? Bekijk dan ook eens deze kaart.

Wil je niks missen uit het Rivierengebied Oost? Volg dan onze sociale media kanalen!

Twitter   Facebook   Instagram

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog