www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Storm, storm, en nog een storm!

15 januari 2015 bertcorte in Rottum

Boswachter Bert Corté noemt december tot februari altijd het ‘stormseizoen’ voor de Rottums. Niet gek als je kijkt naar de afgelopen jaren. Met enige regelmaat berichtten we weer over de ongekende dynamiek in het Waddengebied, vooral gedurende de winter. En ook nu weer bewijzen deze maanden de guurste, winderigste en natste te zijn voor het noordoostelijk Waddengebied.

Met de harde wind in de kerstvakantie en de flinke storm (in combi met hoog water) van 10 januari achter de rug en de windkracht 8 van vandaag in het vooruitzicht, heeft Rijkswaterstaat op woensdag 14 januari weer een inspectievlucht gemaakt boven de Waddenzee en de Noordzee. De luchtfoto’s laten de impact van wind en water goed zien.

Hieronder de actuele foto’s van Rottumeroog en Rottumerplaat, genomen vanaf de Noordzee-kant, en een toelichting per eiland.

Rottumeroog op 14 januari 2015. Foto: Rijkswaterstaat
Rottumeroog op 14 januari 2015. Foto: Rijkswaterstaat

Rottumeroog
Met de stormen is er extra zand op het eiland gespoeld, waardoor de wash-over zich verder heeft ontwikkeld (zandvlakte) en de vegetatie is verdwenen. De verwachting is dat er in het voorjaar weer nieuwe plantjes gaan groeien, net als de afgelopen jaren.

Westpunt Rottumerplaat op 14 januari 2015. Foto: Rijkswaterstaat
Westpunt Rottumerplaat op 14 januari 2015. Foto: Rijkswaterstaat

Rottumerplaat
Zoals u kunt zien heeft er enige duinafslag plaatsgevonden aan de noordoostkant van het eiland ter hoogte van het vogelwachtershuis. De afslag ziet er niet zorgwekkend uit. Het vogelwachtershuis plus de uitkijktoren en garage staan voorlopig nog wel goed achter de stuifdijk. Bij springtij komt ‘achterlangs’, via de Waddenzee, het water wel dichtbij, en op de brede strandvlakte vormde zich recentelijk een geultje vlak onder het duin. Deze ontwikkelingen volgen we op de voet, want de geul leidt lokaal tot afslag wat een risico zou kunnen vormen voor de bebouwing.

Lees hier meer over de dynamiek van de Rottums en de recente uitgebreide analyse van Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Bebouwing Rottumerplaat op 14 januari 2015. Foto: Rijkswaterstaat
Bebouwing Rottumerplaat op 14 januari 2015. Foto: Rijkswaterstaat

 

reageren

geef een reactie

  • billwyman2013
    15 januari 2015 om 22:15

    Van een Rottumerganger sinds 1974.
    Foto Rottumeroog is genomen vanaf westkant. Omvang begroeide deel wordt snel kleiner. Belangrijk is te vermelden dat de oude kaap verder onder invloed van de Noordzee is gekomen, m.a.w. opnieuw wordt bedreigd en hoogstwaarschijnlijk binnen afzienbare tijd opnieuw verplaatst zal moeten worden.
    Het onderschrift 1e foto Rottumerplaat klopt niet. Het betreft de bebouwing op de oostpunt en niet zoals vermeld de westpunt. De afslag van de beschermende duin plus geulvorming lijkt mij wel zorgwekkend i.r.t. de bewoning. Het is pas 15 januari en er kunnen nog zware stormen volgen, hopelijk niet tijdens springtij.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog