www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Nazomer op Rottumeroog

8 september 2021 Vogelwachters in Rottum
Jonge boerenzwaluwen worden nog gevoerd

Jonge boerenzwaluwen worden nog gevoerd

Voor bijna alle broedvogels loopt het broedseizoen op z’n eind. De laatste meeuwen, lepelaars, graspiepers en boerenzwaluwen zijn nog in de weer met voedseltransporten naar hun jongen. Het is een stuk rustiger dan midden in het voorjaar en de zomer. Wat opvalt is de relatieve rust op het eiland, met nauwelijks nog krijsende meeuwen.

Hoogwater Marten Toonder Sr.-Pad.
Hoogwater bij de opgang van het Marten Toonder Sr.-Pad

Bij hoog water nemen de aantallen steltlopers snel toe. Rond het midden van augustus was er een stormachtige NW-wind. Alle platen op het wad waren ondergelopen en de vogels stonden tegen het eiland aan. De trek van zangvogels was nog niet echt op gang gekomen. Slechts een enkele vogel werd gezien (Paapje, fitis, tjiftjaf en koekoek).

Vlinders

Wel zien we steeds meer vlinders op het eiland. Atalanta’s en dagpauwogen zien we in redelijke aantallen. Het opvallendst (en meest verheugend) dit jaar zijn de kleine vossen. De afgelopen drie warme en droge zomers werden ze nauwelijks gezien. Nu komen ze van alle kanten over zee aanvliegen. Langs de vloedlijn zagen we honderden op bloeiend zeeraket.

Kleine vos
Kleine vos op zeeraket

Boerenzwaluw

Voor één vogelsoort op Rottumeroog is het broedseizoen nog niet ten einde. Midden augustus zijn er nog vier nesten met pas uitgekomen jongen van boerenzwaluwen. Bij één van de nesten gaat het bijna fout. De jongen zijn uit het afgebroken nest gevallen. Een vastgespijkerde zonnehoed biedt uitkomst. We zetten de jongen hierin en de ouders blijven voer brengen, alsof er niets gebeurd is.

Zonnehoed als nest
Zonnehoed als vervangend nest

Vanaf het terras van de Iglo-woning is het de hele dag genieten van de vogels. Bij de waterbak komen ze drinken, badderen en rusten. We zien regelmatig vogels die hier in de buurt waarschijnlijk gebroed hebben, zoals graspiepers, witte kwikstaarten en kneus. Jonge boerenzwaluwen, die al eerder uitgevlogen waren, krijgen zo nu en dan nog een hapje toegestopt van hun ouders.

Altijd genieten

Elk seizoen op het eiland is anders. Genieten kun je er altijd. Het landschap, de zee, de rust en de dieren en planten maken een periode als vogelwachters tot een onvergetelijke tijd.
We zien al uit naar de volgende keer.

Vogelwachters Rottumeroog
Ellen en Emo Klunder

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog