www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Informatiebijeenkomst natuurherstelwerkzaamheden Schoorlse Duinen

11 oktober 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Holland organiseren donderdag 10 november een informatiebijeenkomst over diverse natuurherstelwerkzaamheden, die de komende jaren plaatsvinden in de Schoorlse Duinen. De bijeenkomst begint om 19:30 uur in De Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl.

Staatsbosbeheer voert de komende jaren diverse maatregelen uit die ten doel hebben de natuur in de Schoorlse Duinen te herstellen en te versterken zoals vastgelegd in het Natura2000 beheerplan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het plaggen van de bodem, het verwijderen van bos, het graven van stuifkuilen, omvormen van bestaand bos richting natuurlijk duinbos  en schapenbegrazing.

Uitleg natuurherstelmaatregel open duin
De laatste weken hebben diverse media aandacht geschonken aan het verwijderen van bos in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Holland leggen u graag uit wat het doel is van deze natuurherstelwerkzaamheden en hoe deze bijdragen aan de instandhouding van de kenmerkende natuur in het gebied. De avond zal tot uiterlijk 22:00 uur duren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog