www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

De natuur ontwaakt, het broedseizoen begint

28 februari 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Honden weer aan de lijn

Honden weer aan de lijn

Merkt u het al? Na een korte periode van ijs- en sneeuwpret, staat het broedseizoen op losbarsten! De dagen lengen en vogels oefenen voorzichtig hun lied.  Het wordt lente! In het broedseizoen zijn er veel nesten en opgroeiende jonge dieren in de natuur. De natuur is daardoor extra kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. In de Schoorlse Duinen geldt daarom een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september. Onze boswachters letten extra op de naleving. Het broedseizoen is tenslotte begonnen. Aangelijnde honden worden beloond!

Uit volle borst zingen
In het vroege voorjaar vliegen vogels honderden of soms wel duizenden kilometers vanuit hun overwinteringsgebieden om hier te broeden. Ook vogels die het hele jaar in Nederland blijven, gaan nu op zoek naar een partner. Ze zijn druk met het afbakenen en verdedigen van hun grenzen. De meeste vogels doen dat door uit volle borst te zingen. ’s Ochtens zijn buiten prachtige concerten te horen. De liederen van de koolmees en de zanglijster klinken al volop en ook de roffel van de grote bonte specht is al gehoord. Sommige vogels zijn zelfs al aan de slag met het maken van een veilige nestplek in een boom of in een struik. Vogels zoals de houtsnip en de nachtzwaluw maken hun nest op de grond!

Extra gevoelig voor verstoring
Tijdens het broedseizoen zijn vogels en andere dieren met jongen extra gevoelig voor verstoring. De trouwe viervoeter, wordt door dieren in de natuur gezien als roofdier. Alhoewel ze op het eerste gezicht onschuldig lijken, hebben honden een groot effect op vogels.  Aanwezigheid van een hond maakt vogels op hun hoede, waardoor vogels als prooidieren opvliegen. Te vaak opvliegen zorgt voor stres en verspilling van energie. Broedsels kunnen hierdoor mislukken waardoor ze minder jongen grootbrengen. Ook andere wilde dieren zoals konijnen, zijn gevoelig voor loslopende honden. Alleen de geur, die soms dagen blijft hangen, kan er voor zorgen dat dieren op de vlucht slaan. Tijdens deze periode is het dus extra belangrijk om deze dieren de ruimte te geven zodat ze in alle rust hun kroost kunnen opvoeden.

Hond aan de lijn van 1 maart tot 1 september
Veel mensen genieten samen met hun hond van een heerlijke wandeling in de Schoolse Duinen. Honden  zijn daarom tijdens het broedseizoen gewoon welkom. Om de verstoring op andere dieren zo klein mogelijk te maken geldt een aanlijnplicht. In de komende periode ziet Staatsbosbeheer er extra op toe dat de regels voor honden worden nageleefd! In de aanloop van het broedseizoen waarschuwen onze boswachters en geven zij uitleg over de redenen van deze aanlijnplicht.  Aangelijnde honden worden in deze periode beloond met een hondenkoekje! Baasjes van loslopende honden lopen de kans op een boete. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

reageren

geef een reactie

 • Florian Mol
  4 mei 2017 om 15:04

  Vandaag een bon mogen ontvangen van SBB ter waarde van Eu90,-(helaas niet voor mij van SBB maar van mij voor SBB) Laurens Bonekamp beloofd eerder in 2017 terug te komen op het voorstel van de Groeter dorpsvereniging om een gebied aan te wijzen voor honden bezitters, alwaar zij hun hond het hele jaar los mogen laten lopen…Het seizoen is weer begonnen en wederom weten de honden bezitters weer slechts dat ze mogen betalen wanneer ze hun hond onaangelijnd laten genieten. Al jaren is er gesteggel en telkens weer hoor je dat je je vooral moet laten horen en participeren in het gesprek, maar daar gaat het nou juist mis, men luistert niet..De redenen die SBB naar voren brengt waarom honden aangelijnd moeten zijn kloppen ook niet. Het mountainbike parcours zou verlegd zijn omdat in het gebied van het oude parcours vogels zouden broeden, in het nieuwe gebied dus niet, toch werd ik hier beboet, heel gek! Ook zou uit onderzoek zijn gebleken dat het voornamelijk watervogels zijn die de geur van honden niet kunnen waarderen, deze nestelen echter niet in het duin. SBB mag hectaren dennen kappen om vooral de Eurofielen uit Brussel hun zo graag gewilde “grijze gebieden”te geven. Dat hiermee de broedmogelijkheden voor vele vogels worden gehalveerd maakt plots niet meer uit. Dat SBB steeds minder te vertrouwen is blijkt m.i ook uit het verhaal dat de kap van dennen er juist ook voor zou moeten zorgen dat er meer loof geplant kan gaan worden, maar dat is dan weer niet grijs toch? SBB is zich aan het ontwikkelen als een nare entiteit in het duin en als ze zo doorgaan zijn ze wat mij betreft niet langer welkom in ONS duin! Ik heb mijn hond van jongs af aan geleerd niet achter vogels/konijnen ed aan te gaan en dat doet hij dus ook niet, want hij heeft geleerd hier geen aandacht voor te hebben, hij heeft slechts aandacht voor een tennisbal en die broedt niet..Mijn hond blijft op de paden wanneer ik dat van hem verlang en in mijn buurt, ik heb hem zogezegd onder appel, ik heb dus in de opvoeding mijn verantwoordelijkheid genomen, toch wordt ik gestraft! Heel naar!!Buiten dit alles heeft SBB ook het broedseizoen met een paar maanden verlengd, ook heel gek. Daarnaast bewegen de BOA’s zich door het bos met luxe SUV’s, past niet bij een boswachter, vandaar dat mevr.de boswachter die mij vandaag beboet heeft ook zei dat ze naast boswachter ook een BOA is, redelijk mans en mijns insziens ook een tikkie arrogant en aggressief. SBB, maak werk van de plannen om hondenbezitters tegemoet te komen, anders gaat het ten kste van de tot nu toe goede verstandhouding en dat zou jammer zijn voor beide partijen…groet Florian Mol

 • Arlette
  6 april 2017 om 08:24

  Helemaal eens met de reactie van mevrouw Van Stroe. Ik denk dat de meeste hondenbezitters begrijpen dat er aan de vogels gedacht moet worden. Ik begrijp dat ook. Wat ik niet begrijp is dat de aanlijnplicht periode zo lang is ( in Bergen is het korter) en waarom er geen gebied is waar de honden het hele jaar los mogen. Verder vind ik dat ook andere gebruikers overlast bezorgen. Het hard lopen en mountainbiken in het donker met scherpe lampen lijkt me ook niet bevorderlijk voor de dieren.

 • Christina van Stroe
  9 maart 2017 om 11:09

  Graag wil ik het effect van loslopende honden wat nader nuanceren en een tweetal aanbevelingen doen:

  Het verstorende effect op de natuurwaarde :
  Het is zeker waar, dat tijdens het broedseizoen vogels en andere dieren met jongen extra gevoelig zijn voor verstoring. Uit meerdere onderzoeken blijkt echter, dat een extra verstorende invloed van honden betrekkelijk is . Op plekken waar mensen met honden komen, komen in de regel ook mensen zonder hond en is de natuurwaarde al verstoord door de aanwezigheid van mensen . De aanwezigheid van mensen met honden leidt dan net als de aanwezigheid van hardlopers, mensen op paarden , mensen op een mountainbike of in de auto’s van SBB of vergunninghouders alleen tot een intensivering van de al bestaande verstoring.
  In gebieden waar een hoge recreatiedruk is , ligt de natuurwaarde automatisch een stuk lager dan in gebieden waar geen mensen mogen komen .Het gevolg is dat er minder dieren komen , maar de dieren die wel aanwezig zijn laten zich door gewenning niet snel verstoren .
  In een relatief groot bos als het onze, blijkt het verstorende effect van honden bovendien veel kleiner dan in kleine bosjes , een park of een open gebied. Honden blijven daar dichter in de buurt van de paden , anderen dieren blijven uit de buurt van de paden en hebben daar veel schuilmogelijkheden.

  Het verstorende effect op vogels:
  Naar het verstorende effect van honden op vogels is veel onderzoek gedaan. Deze studies laten bijna zonder uitzondering zien dat honden die buiten de paden komen veel verstoring bij vogels veroorzaken. Loslopende honden komen in de bossen van de Schoorlse duinen echter zelden buiten de paden. Elke hondenbezitter weet , dat je net als kinderen ook je hond op moet voeden al dan niet met ondersteuning van een cursus op de hondenschool. In het bijzonder als je hem of haar in zo’n uitgestrekt gebied los wilt laten lopen. Anders loop je het risico dat je hond achter alles aan rent dat beweegt en vind je hem of haar de eerste uren of zelfs dagen niet meer terug. In de praktijk zie dan ook, dat in ons bos alle loslopende honden keurig op de paden of de direct naastgelegen bermen blijven . Vogels vermijden uit zichzelf de omgeving nabij paden.
  Natuurlijk zijn er ook moeilijk opvoedbare honden , maar die houden hondenbezitters uit zichzelf al aan de lijn om ze niet kwijt te raken. Natuurlijk zijn er ook moeilijk opvoedbare mensen die zich al dan niet met kind en/of hond buiten de paden begeven. Ook MTBérs en ruiters zie ik dat soms doen.
  Het effect van honden buiten de paden is het grootst op soorten die op de grond broeden, zoals watervogels, steltlopers, fazanten, leeuweriken , piepers , houtsnip, nachtzwaluwen en vogels die veel op de grond foerageren. Deze vogels broeden echter meestal niet in het deel van het duingebied dat bestaat uit dennen/gemengde bossen waar de meeste hondenbezitters wandelen. Ze zijn te vinden in de heidevelden en tussen de struwelen waar ook de runderen lopen en daar mogen het hele jaar door geen mensen met honden komen, ook niet aangelijnd.

  Het verstorende effect op andere wilde dieren:
  Wat betreft de invloed van loslopende honden op andere wilde dieren er is weinig kwantitatief onderzoek beschikbaar. In een Amerikaanse studie zijn wel effecten op kleine zoogdieren onderzocht, waaruit bleek dat eekhoorns en konijnen minder actief waren tot 50 m afstand van paden waar honden toegestaan waren. Voor herten was deze afstand 100 m. Het aantal vossen nam echter toe waar honden waren toegestaan.
  Kuddes runderen blijken snel te wennen aan de aanwezigheid van mensen en/of honden. Kuddes die leven in voor mensen afgesloten terreinen blijken veel schuwer te zijn dan dieren in de vrij toegankelijke gebieden . Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk in beginsituaties onrust in een kudde ontstaat, terwijl de dieren later nauwelijks opkijken en gewoon doorgrazen. Het blijkt ook dat honden en kuddes elkaar herkennen, zodat vaste bezoekers steeds beter worden geaccepteerd
  .
  Mijn aanbevelingen :
  1. Om te voorkomen dat mensen hun hond ondanks de verbodsbepaling los laten lopen in te kwetsbare gebieden , verdient het aanbeveling om een speciale wandelroute van b.v. 10 km uit te zetten, waar hondenbezitters het hele jaar door met hun hond los kunnen wandelen . Met het te verwachten resultaat , dat in meer kwetsbare gebieden honden zonder protest ook daadwerkelijk aangelijnd zullen worden. De vogels en dieren in het losloopgebied zullen aan de aanwezigheid van honden wennen of zullen een ander deel van het bos op zoeken
  2. Het gebied rond het Vogelmeer waar ook de runderen lopen toegankelijk te maken voor wandelaars met honden, met uitzondering van het broedseizoen . Als een hond illegaal een gebied binnenkomt dat normaal gesproken van honden gevrijwaard blijft, zijn er immers veel grotere risico’s dan in voor honden opengestelde gebieden. Honden en runderen komen elkaar al regelmatig zonder problemen tegen , als de runderen in een groepje op de Schoorlse Zeeweg staan .

 • Louise
  28 februari 2017 om 13:02

  Beste Laurens,
  Dank voor dit informatieve en duidelijke blog.
  Wij lijnen onze hond altijd aan tijdens deze periode, maar veel mensen lappen het aan hun wandelschoen. Jouw tekst maar dan kort samen gevat op een aantal borden in het bos. Is dat een idee? Na tekst en uitleg aan de hondenbezitter kan ik vaak rekenen op begrip. Hartelijke groet, Louise.

 • Christina van Stroe
  28 februari 2017 om 12:00

  Kan ik doordeweeks alweer met mijn hondjes naar Schoorl aan Zee bij paal 29? Volgens het bord zijn de werkzaamheden op 24/2 gereed, maar ik zie ’s morgens vroeg nog steeds werkverkeer rijden

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog