www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor natuurbeheerders ‘Kust op Kracht’

8 april 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Hondsbossche Duinen

De Culturele Prijs Noord-Holland gaat naar kustversterkingsproject Kust op Kracht. Johan Remkes, commissaris van de Koning en ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikt de prijs op donderdag 19 april aanstaande uit aan de samenwerkende natuurbeheerders. Het is de 26e keer dat deze prijs door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland wordt toegekend.

Uniek kustversterkingsproject
‘De eeuwenlange strijd tegen het water is met dit unieke kustversterkingsproject in een nieuwe fase gebracht. Een knap staaltje Hollands vernuft en vakmanschap, maar ook een krachtig voorbeeld van maatschappelijke vitaliteit: hoe een idee én ideaal – via de route van natuur – duurzaam wordt uitgevoerd met betrokkenheid én inbreng van velen in de omgeving’, aldus het juryrapport van het Cultuurfonds

Kust op Kracht is een samenwerkingsproject van meerdere partijen, waaronder Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Mede door hun inzet is extra natuur gerealiseerd, zo vindt het Cultuurfonds. Andere samenwerkingspartners van Kust op Kracht zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de  gemeenten Bergen en Schagen.

Natuurbeleving Hondsbossche duinen krijgt boost
De prijs wordt uitgereikt aan de samenwerkende natuurbeherende organisaties Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en krijgt een gepaste bestemming. Het prijzengeld gaat naar eigentijdse informatieborden waarmee bezoekers alles te weten komen over de nieuwe natuur rondom de Hondsbossche duinen en andere natuurontwikkelingsprojecten van Kust op Kracht.

Culturele Prijs Noord-Holland
De Culturele Prijs Noord-Holland is in 1990 ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in het algemeen, op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder of op het gebied van natuurbehoud.  Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden en een kunstwerk, dit jaar ontworpen door de jonge talentvolle kunstenaar in opleiding Asefeh Tayebani, leerling van de Gerrit Rietveld Academie.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog