www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Onze reactie op vragen Echt Terschelling

26 januari 2017 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling
Echt Terschelling

Naar aanleiding van de eerste editie van het Echt Terschelling magazine zijn bij de buurtschappen op het eiland vragen gerezen over de status van Echt Terschelling. Naar aanleiding daarvan is onderstaande uitleg per brief bij ieder buurtschap langsgebracht.

Staatsbosbeheer neemt de vragen van de Buren en het Platform Duurzaam Landschap Terschelling zeer serieus en geeft via deze reactie uitleg over het idee achter Echt Terschelling. We merken dat er veel vragen zijn over het ‘beslissen’ in de slogan van Echt Terschelling. Ook in het magazine hebben we geschreven dat het enquetepanel ‘beslist’. Dit was te kort door de bocht en geeft een verkeerd beeld. Daarom geven we hieronder meer uitleg.

Staatsbosbeheer beheert 86% van Terschelling. Hierbij is het voor ons van groot belang dat er breed draagvlak voor het beheer is vanuit de bevolking, op die manier komen we tot een goede samenwerking. We zijn daarom begin 2016 op zoek gegaan naar een laagdrempelige en positieve manier om zoveel mogelijk eilanders te betrekken bij het beheer van hun eiland. Dat is Echt Terschelling geworden.

Eilanders goed vertegenwoordigd
Het concept Echt Terschelling bestaat uit meerdere onderdelen. Het meest in het oog springend op dit moment zijn de maandelijkse enquêtes waarmee we informatie ophalen én informatie geven. We stellen alleen vragen over onderwerpen waarover nog inspraak mogelijk is en nog geen besluit is genomen. Deze donderdag heeft de 1000e deelnemer zich aangemeld. Inmiddels doen zeker 350 eilanders mee en evenzoveel mensen van de wal. Ook is er een groep van zo’n 300 mensen met onbekende herkomst. We kunnen ervanuit gaan dat hierbij dezelfde verdeling eilanders/bezoekers geldt. Je kan dus stellen dat er zo’n 500 eilanders maandelijks een enquête krijgen toegestuurd: ruim 10% van de bevolking, en nog meer als je alleen de volwassen bevolking meetelt. We zijn blij met het hoge reactiepercentage: telkens tussen de 50 en 60%. Dit geeft aan dat de betrokkenheid groot is. De komende enquête is een samenwerking met de Terschellinger ruitervereniging en Et Hossevolk en gaat over een proef met ruiters buiten de aangewezen paden. In twee dagen tijd is het panel daardoor gegroeid met opnieuw zo’n 50 eilanders.

Bij de werving voor de enquêtes richten we ons ook vooral op eilanders: Fodzoeker, de Terschellinger, huis aan huis mailing. Het mooiste zou zijn dat iedere eilander meedoet: zo is steeds duidelijker hoe de bevolking over onderwerpen denkt. Bij iedere enquête reageren er in verhouding evenveel eilanders als bezoekers. Opmerkelijk is dat de uitkomsten van beide groepen tot nu toe niet of amper van elkaar verschillen. We gaan dit vanaf nu de uitkomsten van beide groepen laten zien op www.echtterschelling.nl, zodat voor iedereen inzichtelijk is wat bezoekers en eilanders denken. Uiteraard houden we de verhoudingen in de gaten, de mening van eilanders weegt zwaar.

Inspraak op meerdere manieren
De enquêtes staan niet op zichzelf. Het directe en persoonlijke contact met de eilanders is zeker zo belangrijk. Zo hebben alle buurtschappen begin dit jaar weer een uitnodiging van ons ontvangen om gezamenlijk op excursie te gaan. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat dit meer oplevert dan elkaar ontmoeten in een zaaltje. Buiten komt het echt tot gesprekken, iedereen voelt meer ruimte om te zeggen wat hij/zij vindt. We gaan ook op excursies met ondernemers en bv. de Land Rover Club.
EchtTerschelling verandert ook niet de adviesrol die de Beheeroverleggroep (BOG) vervult.
Alles wat we oppikken aan meningen en suggesties wegen we mee in ons beheer.

Dit idee sprak ook de Provincie Fryslân aan. Daarom hebben zij ons gevraagd om in 2017 ook twee enquêtes via Echt Terschelling af te mogen nemen over de uitvoering van Natura 2000. Gabriel Vriens van de provincie heeft in het Echt Terschelling magazine van eind december uiteengezet waarom zij deelnemen en hoe zij met de uitkomsten omgaan.

Zoals hierboven geschreven wegen er veel meer zaken en inspraakmomenten mee in onze keuze om iets wel of niet te doen. EchtTerschelling is geen beslisinstrument, maar één van de instrumenten die ons helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Staatsbosbeheer hoopt dat u mee blijft/gaat doen met Echt Terschelling en dat we u tevens tegen gaan komen bij één van de excursies. Iedereen kan zich aanmelden via www.EchtTerschelling.nl. Vragen over Echt Terschelling kunt u stellen aan boswachters Joeri Lamers (j.lamers@staatsbosbeheer.nl) en Remi Hougee (r.hougee@staatsbosbeheer.nl). Opmerkingen over het beheer en andere aanverwante zaken horen we ook graag. Gebruik daarvoor ook bovenstaande email of kom langs bij onze werkschuur aan de Longway.

reageren

geef een reactie

 • veronica sikkel
  28 januari 2017 om 13:43

  Hallo!
  Ik heb helaas geen blad gekregen van Echt Terschelling.
  Waar is hij nog te krijgen?

  • Boswachter Joeri Lamers
   2 februari 2017 om 16:32

   Beste Veronica,

   Bij ons op kantoor aan de Longway hebben we er nog een stel liggen, die kan je ophalen. Ik wil hem je ook wel toesturen als je even je adres mailt aan j.lamers at staatsbosbeheer.nl

   Groet,

   Joeri

 • Helena
  26 januari 2017 om 11:49

  Heb vergeten op te merken bij de vorige vraag, dat het wel heel zwaar wandelen is op paden waar paarden hebben gelopen…Voor ouderen is dat wellicht iets om mee te laten wegen.

  Met vriendelijke groet, Heleen Moolenaar.

  • Boswachter Joeri Lamers
   2 februari 2017 om 16:33

   Dat nemen we mee! Is een opmerking die we vaker terug hebben gekregen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog