www.boswachtersblog.nl/ Texel

Drie nieuwe wantsen voor Texel

25 augustus 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Een nimf, puber, van een wants ziet er al bijna uit als een volwassen exemplaar. Eurygaster testudinaria is van dit geslacht de enige soort op de Wadden.
Een nimf, puber, van een wants ziet er al bijna uit als een volwassen exemplaar. Eurygaster testudinaria is van dit geslacht de enige soort op de Wadden.

Regelmatig zijn er onderzoekers actief in de terreinen van Staatsbosbeheer op Texel. Recent onderzochten drie wantsendeskundigen hoe het gaat met de wantsen op het eiland. Een wants is een insect met een steeksnuit die daarmee planten of prooien leegzuigt. Ze hebben een onvolledige gedaantewisseling: jongen lijken dus al op een volwassen exemplaar. Jonge exemplaren hebben vaak geurklieren, de uitscheiding stinkt en smaakt verschrikkelijk en kan andere insecten verlammen. Wantsen hebben net als kevers verharde voorvleugels en vliegen met de achtervleugels. Er zijn uit Nederland 613 soorten wantsen bekend.
Er is één wants die voor Nederland alleen uit De Slufter bekend is, de Piesma salsolae: een klein wantsje dat op loogkruid leeft. Ondanks goed zoeken is deze soort sinds 2007 niet meer gevonden. De dichtstbijzijnde plek waarvan bekend is dat deze wants er nog voorkomt, ligt in Zuid-Engeland.

Nieuwe soorten
De onderzoekers Dik Hermes, Berend Aukema en Theodor Heijerman troffen wel twee soorten wantsen aan die nog niet van Texel bekend waren. Via een foto op www.waarneming.nl kon de aanwezigheid op Texel van een derde nieuwe soort worden vastgesteld. Temnostehus pusillus is een kleine wants die op schors leeft van met kostmossen begroeide bomen, zoals meidoorn en eik. Deze is gevonden op een boom bij de poel bij Heidehof in de Bollekamer. Het is een in Nederland vrij algemene soort, die ook van Terschelling en Ameland bekend is. De nieuw gevonden soort Rhacognathus punctatus is een grote wants die leeft van keverlarven. Hij is gevonden op kruipwilg in de Westelijke Horspolder en leeft mogelijk van de larven van het wilgenhaantje, een kleine keversoort. Op andere plaatsen in het land is hij vooral bekend van plekken waar heidehaantjes een plaag vormen in de struikhei.

© Theodor Heijerman, Cyphostethus tristriatus op Chamaecypres in plaats van jeneverbes
© Theodor Heijerman, Cyphostethus tristriatus op Chamaecypres in plaats van jeneverbes

Jeneverbes
De derde nieuwe soort is Cyphostethus tristriatus: een soort die van nature in ons land op jeneverbes voorkomt. Via een op www.waarneming.nl geplaatste foto is duidelijk geworden dat deze soort ook op Texel voorkomt. Bovendien op een jeneverbes, een stek van de enkele oude jeneverbessen die we hier nog steeds in de duinen zien. Hij wordt tegenwoordig vooral gevonden op aangeplante Chamaecypressen. Ondertussen zijn nu 313 soorten wantsen van Texel bekend, de helft van de uit Nederland bekende soorten.

Andere leuke waarneming
Een andere leuke waarneming vorig jaar was dat een uit het zuiden oprukkende soort, Conostethes venustus, die voor het eerst in 2008 gevonden is op Texel, in aantal toeneemt. Ze zijn gevonden op schijfkamille bij het parkeerterrein van P12. Waarschijnlijk zijn ze meegekomen met aangevoerde stortsteen. In tuinafval langs de Tempeliersweg is voor het eerst sinds 1980 op de Wadden-eilanden Lyctocoris campestris gevonden. Deze soort is waarschijnlijk minder zeldzaam dan het lijkt doordat onderzoekers niet vaak oud tuinafval onderzoeken. Belangrijker is dat er ook een grote populatie van de water-wants Hesperocorixa moesta is gevonden in de Bollekamer. Deze aan de kust gebonden soort wordt alleen nog op Texel regelmatig gevonden, maar steeds in geringe aantallen. Dit is de enige plek in Nederland waar deze soort talrijk is.

Boswachter Erik van der spek

reageren

geef een reactie

  • Three bug species discovered, new for Texel island | Dear Kitty. Some blog
    25 augustus 2014 om 15:15

    […] warden Erik van der Spek, on Texel island in the Netherlands, writes about […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog