www.boswachtersblog.nl/ Texel

Grote schoonmaak kooiplas Korverskooi Texel. Instandhouding cultureel erfgoed.

6 november 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Staatsbosbeheer laat de kooiplas van eendenkooi de Korverskooi op Texel opknappen. De plas is zo dicht gegroeid en ondiep geworden door waterplanten dat een grote schoonmaak nodig is. Het werk kan nu worden uitgevoerd omdat er nu geen eenden van de kooi gebruik maken. Na de werkzaamheden is de Korverskooi weer klaar om komende winter op Texel verblijvende eenden te ontvangen.
Eendenkooien zijn een bijzonder onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed. De Korverskooi van Staatsbosbeheer op Texel is daar een uitzonderlijk exemplaar van. Deze kooi is dankzij de laatste privé eigenaar Dirk Korver technisch het verste doorontwikkeld.

Werkzaamheden
Om de kooiplas goed te kunnen schonen wordt hij leeggepompt. Aanwezige vissen worden met hulp van beroepsvisser Jan Hottentot gevangen en in een sloot bovenstrooms van de kooi uit gezet. Na het werk kunnen ze vanaf deze sloot weer naar de kooiplas terug. De werkzaamheden vinden plaat buiten het broedseizoen in een veilige periode voor het schonen en baggeren van poelen en waterlopen. Daarmee voldoet Staatsbosbeheer aan de gedragscode natuurbeheer. Loonbedrijf Smit uit Oosterend voert de schoonmaak uit. De vrijkomende grond wordt gebruikt om de rond de kooiplas opgeworpen wal te verhogen. Dit geeft de eenden op de plas meer beschutting.


Rust- en drinkplek

De kooiplas is een belangrijk onderdeel van een eendenkooi, in dit geval het restant van een Wad kreek. De kooiplas maakt dat eenden naar een eendenkooi willen komen. Normaal overdag om te rusten van hun nachtelijke voedseltochten in de omgeving. Bij vorst ook om te drinken. De kooiker Leo Daalder zorgt er dan voor dat niet de hele plas dicht vriest.

Typisch Nederlands

Eendenkooien zijn in ons land ontwikkeld en daardoor typisch Nederlands. Het beperkte aantal eendenkooien in de rest van de wereld heeft een duidelijke relatie met ons land. Alle reden om de resterende eendenkooien te behouden en er voor te zorgen dat een aantal ook echt blijft functioneren. Staatsbosbeheer is blij dat Leo Daalder er voor zorgt dat deze eendenkooi echt blijft functioneren.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie