www.boswachtersblog.nl/ Texel

Blauwe zeedistel, één van de mooie beschermde soorten in @NPTexel

20 juli 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

blauwe zeedistel
Van de beschermde plantensoorten (plukken of uitsteken is verboden) leeft de blauwe zeedistel denk ik wel op de meest in beweging zijnde omgeving. Blauwe zeedistels groeien in de zeereep wanneer de bodem er min of meer open is en er stuivend kalkrijk zand aanwezig is. Blauwe zeedistel had het moeilijk doordat mensen deze decoratieve plant plukten en doordat de zeereep heel erg werd vastgelegd. Doordat de blauwe zeedistel beschermd is mag hij niet meer worden geplukt, maar belangrijker is dat de zeereep weer meer mag leven en minder wordt vastgelegd. Voor de veiligheid blijkt verstuiving in de zeereep geen risico te zijn in de meeste gevallen, waardoor het aantal plaatsen waar de blauwe zeedistel in de duinen kan groeien is toegenomen. Langzaam lukt het de plant zich ook op steeds meer van deze plaatsen te vestigen. Langs strandovergangen zijn de omstandigheden vaak gunstig. Zo is op Texel de strandovergang bij de Badweg in De Koog van ouds een belangrijke groeiplaats, waar veel mensen deze bijzondere plant kunnen zien.

Voorkomen
De blauwe zeedistel leeft van nature langs de zeekusten van Europa tot in zuid Scandinavië, zuidwest-Azië en Noordwest-Afrika. De stikstof die de blauwe zeedistel nodig heeft haalt het oorspronkelijk uit het organisch materiaal uit vooral vloedmerken. In ons klimaat kan de blauwe zeedistel niet aan de duinvoet op de rand van het strand leven. De combinatie van droogte en koude in het voorjaar overleven kiemplanten hier niet. De blauwe zeedistel leeft hier voornamelijk aan de lijzijde van de zeereep. Nadeel is wel dat hier minder voedsel uit oude vloedmerken aanwezig is.
zeedstel 2 klein

Onopvallend blauw
De blauwe zeedistel is een twee of meerjarige zomer bloeier, bij weinig voedsel duurt het langer tot hij in bloei komt. Het is een lid van de schermbloemenfamilie waarvan de bloeiwijze niet direct als een bloemscherm te herkennen is. Voor de bloei staan de bladeren in een rozet op de wortel. De rozet bladeren zijn vrij klein en hebben een lange steel. De schutbladeren van het bloemscherm zijn in drie gestekelde tanden gespleten. De blauwe kleur van de bloemen zit in de helmdraden en in de top van de kelk-, kroon- en schutbladeren. De nectar van de blauwe zeedistel is intrek bij vlinders en andere insecten.

zeedistel klein

Kruisdistels
De blauwe zeedistel is lid van het geslacht kruisdistel, van de wereldwijd ruim 200 soorten komen er twee in Nederland voor. De andere soort is de wilde of echte kruisdistel. De bloemhoofdjes van deze soort zijn kleiner en witachtig. Hij is vooral te vinden langs dijken in het rivieren en Deltagebied. Ook op Texel is de wilde kruisdistel hier en daar op de Waddendijk te vinden en er is een al heel oude groeiplaats in De Slufter.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Orchid flowers of Vlieland island, Europe’s earliest | Dear Kitty. Some blog
    20 juli 2015 om 18:24

    […] Sea holly flowering on Vlieland: here; on Texe: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog