www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
zeereep

Texel

Storm en zand

De afgelopen jaren is door veranderende inzichten meer ruimte voor dynamisch kustbeheer. In dit blog meer over storm en zand. Belangrijke elementen voor een afwisselend , mooi en veilig duingebied.

lees meer
Texel

Blauwe zeedistel, één van de mooie beschermde soorten in @NPTexel

Van de beschermde plantensoorten (plukken of uitsteken is verboden) leeft de blauwe zeedistel denk ik wel op de meest in beweging zijnde omgeving. Blauwe zeedistels groeien in de zeereep wanneer de bodem er min of meer open is en er stuivend kalkrijk zand aanwezig is. Blauwe zeedistel had het moeilijk doordat mensen deze decoratieve plant […]

lees meer
Texel

Dynamiek: de sleutel voor het behoud van duingrasland, ook op Texel.

Dat dynamiek voor de duinen belangrijk is, weten we al langer. Nieuw is dat onderzoek uitwijst dat duingraslanden wanneer er voldoende dynamiek is, (door begrazing, betreding en verstuiving), hun soortenrijkdom kunnen behouden ondanks de neerslag van stikstof uit de lucht. Wat we buiten zagen, behoud van kwaliteit bij dynamiek en verlies van kwaliteit bij gebrek […]

lees meer
Texel

Filmpje pakken: De Slufter op Texel; tijdens en na de Sinterklaasstorm 2013

Tijdens de ‘Sinterklaasstorm’ vielen in 2013 storm en springvloed samen. Het zeewater kwam extreem hoog en dit was in De Slufter op Texel goed te merken. Vanaf het Vlak Zonder Naam in De Slufterbollen in het zuiden tot de Achtbunder in het noorden stond het hele Sluftersysteem vol zeewater. Veel mensen kwamen van dit bijzondere […]

lees meer
Texel

Stuivend zand van levensbelang voor gezonde duinen, ook op Texel

Steeds duidelijker is dat stuivend zand van levensbelang is voor gezonde duinen. Dankzij het huidige beleid om de kustlijn op zijn plek te houden, door zandsuppleties voor de kust of op het strand, krijgt stuivend zand steeds meer ruimte in de Texelse duinen. Na de aanleg van de Afsluitdijk bleef al het water dat zich […]

lees meer
Vlieland

Nu te zien; veld vol bloeiende Blauwe Zeedistels

Onlangs mocht ik een presentatie doen in het Westcord Seeduyn hotel en toen ik daar aankwam zag ik ‘m direct rechts naast de ingang staan…. een prachtige Blauwe Zeedistel. Zwaar beschermd, want deze duinplant komt op weinig plaatsen in Nederland voor. Toen ik bij het terras aan de noordzijde kwam was het helemaal feest; een heel […]

lees meer
Vlieland

Pardon? Paddenstoelen in het zoute zand!

Een bijdrage van Menno Boomsluiter en wat voor 1! Echt het lezen en kijken even waard; Met dank! Het zeereepproject. Doel van het project is het volgen van de Rode Lijst-status van de typische soorten van de habitatrichtlijn in de zeereep langs de gehele Nederlandse kust. Dit gebeurt in verband met de beoordeling van de […]

lees meer
Vlieland

Op de knieën voor de bijenorchis op Vlieland.

Op Texel en Terschelling waren ze al gezien en nu ook op Vlieland; de bijenorchis! Heel bijzonder en wat een prachtige plant. Vorige week was collega Hans Boll (ecoloog, plantendeskundige) op Vlieland om ons te vertellen over vegetatie kartering. Het is belangrijk voor het beheer van de natuur om te weten welke planten, waar groeien […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog