www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
levende duinen

Texel

Piramides in het duin, waar zijn die voor?

In de Duivekelder in De Muy, onderdeel van Nationaal Park Duinen van Texel staan sinds kort zwarte ‘piramides’ het zijn insectenvangtenten. Stichting Bargerveen doet onderzoek naar het effect van kleinschalige verstuiving op het herstel van duingraslanden.

lees meer
Texel

Levende duinen hebben hun eigen uitdaging voor wandelroutemarkering in duinen van Texel

Dynamiek is van levensbelang voor het duin. Voor boswachter Glenn van Ginkel leverde dit wel een uitdaging op om de wandelmarkering boven het zand te houden. Voor andere handwijzers krijgt hij hulp van een shovel. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Stuifkuilen laten de oude duinen leven op Texel

Voor de wat oudere Texelaars en zeker degenen die in de duinen gewerkt hebben is het even wennen, de toename van stuifkuilen in de duinen en het besef dat dit een goede ontwikkeling is. Nog niet zo heel lang geleden waren er elke winter grote aantallen mensen in het duin aan het werk om verstuiving […]

lees meer
Texel

Blauwe zeedistel, één van de mooie beschermde soorten in @NPTexel

Van de beschermde plantensoorten (plukken of uitsteken is verboden) leeft de blauwe zeedistel denk ik wel op de meest in beweging zijnde omgeving. Blauwe zeedistels groeien in de zeereep wanneer de bodem er min of meer open is en er stuivend kalkrijk zand aanwezig is. Blauwe zeedistel had het moeilijk doordat mensen deze decoratieve plant […]

lees meer
Texel

Jonge duinen op strand van Texel, opgroeigebied bontbekplevieren

Op het brede strand zuidelijk van de Dam bij Eierland begint de natuurlijke duinvorming goed op gang te komen. Deze jonge duinen zijn voor jonge bontbekplevieren een goed opgroeigebied. Hun ouders broeden in de rand van de levende zeereep en vliegen zelf naar de waterlijn om voedsel te zoeken. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Levende duinen

Het meer leven in het duinsysteem brengen, krijgt de laatste jaren veel aandacht. De meeste aandacht gaat uit naar de zeereep: het veranderen van een dicht met helm beplante dijk naar een levend duin. De helm groeit hier veel uitbundiger, maar er is ook ruimte voor open zand. Door het stuivende zand blijft de helm […]

lees meer
Terschelling

Speeltuin voor wind en zand

Beweeglijk ruig en tegelijk poëtisch verstild liggen ze in het landschap: de duinen tussen paal 16 en 18. Een doolhof van inhammen om te verdwalen voor de wandelaar die zich in zijn eigen verbeelding klein maakt in dit gangenstelsel, spelend als een kind.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog