www.boswachtersblog.nl/ Texel

Levende duinen

22 februari 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Het meer leven in het duinsysteem brengen, krijgt de laatste jaren veel aandacht. De meeste aandacht gaat uit naar de zeereep: het veranderen van een dicht met helm beplante dijk naar een levend duin. De helm groeit hier veel uitbundiger, maar er is ook ruimte voor open zand. Door het stuivende zand blijft de helm goed groeien, en alles wat in de zeereep kan leven profiteert daar weer van. Uit oogpunt van de veiligheid kan echter niet overal deze levendigheid onbeperkt de ruimte krijgen. 2013 week08 Levende duinen

Door storingen bij de verzending van de mail zijn in het pdf ander foto’s opgenomen dan bij de bijschriften passen. De landschapsfoto is van levende duinen in de zeereep bij Paal 8 en de bijen zijn vroutjes van pluimvoetbijen die profiteren van een kale bodem. In dit blog wel de foto van stuifkuilen en overstuivingszones in de Bollekamer en een manntje van de witbaardzandbij.

mannetje van de witbaardzandbij zonnent op open zand
mannetje van de witbaardzandbij zonnent op open zand

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog