www.boswachtersblog.nl/ Texel

Komst 100km mountainbikepad op Texel en petitie Natuurbelang

24 juni 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Mountainbikepad

De stichting Natuurbelang is een petitie gestart waarin Staatsbosbeheer wordt opgeroepen te stoppen met de realisatie van een 100km lange mountainbikeroute op Texel, omdat de aanleg grote gevolgen zou hebben voor de vogelstand in Natura2000 gebied.

Voor Staatsbosbeheer staat het beschermen van de natuur op de eerste plaats, maar we willen ook dat –waar dat kan- mensen de natuur zoveel mogelijk kunnen beleven. We zijn er dus naast de natuurbeschermers er ook voor de wandelaars, de fietsers, de paardrijders en de mountainbikers.

Medewerking aan de uitbreiding van de mogelijkheden om te mountainbiken is voor Staatsbosbeheer niet vanzelfsprekend en zonder voorwaarden. Met de mountainbikevereniging is afgesproken dat zij nog sterker mountainbikers in het algemeen en haar leden in het bijzonder, op de naleving van de gedragscode voor het mountainbiken zullen aanspreken: fiets alleen daar waar het is toegestaan; respecteer de natuur: plant én dier; fiets in kleine groepjes; waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk; benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets; voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond; maak geen onnodig lawaai; laat geen afval achter. Ook zal de vereniging mensen waarvan zij weten dat zij zich niet aan deze gedragscode houden, persoonlijk aanspreken op hun gedrag en zo mogelijk uitsluiten van hun activiteiten.

Wat speelt er op Texel:
1. Over het tracé van de nieuwe mountainbikeroute is veel voor overleg geweest over wat het effect op de natuur is binnen het Nationaal Park Duinen van Texel als onderdeel van de adviesvraag van Staatsbosbeheer over het verlenen van medewerking aan dit voorstel. Daarnaast heeft Wielersport Texel ook apart overlegd met de Vogelwerkgroep Texel en Landschapszorg Texel. Dit heeft geleidt tot een tracé voorstel dat rekening houdt met de natuurbelangen op en langs de route. Een deskundig bureau heeft dit vervolgens gecontroleerd. Daarna heeft Wielersport Texel bij de provincie Noord-Holland ontheffing gevraagd om dit binnen N2000 gebied te mogen realiseren. In overleg met de provincie is het tracé buiten Staatsbosbeheerterrein nabij de Schilbolsnol nog iets aangepast en heeft de provincie de ontheffing verleend.
2. Staatsbosbeheer heeft er mee ingestemd dat voor de nieuwe route 27,7km van de 100km op haar terrein wordt gerealiseerd, inclusief de bestaande route van 8km.
3. Hiervan ligt 18,6km in of langs de rand van Natura2000 gebied in het Nationaal Park Duinen van Texel. (Daarnaast loopt er nog 1,5km in het Nationaal Park Duinen van Texel over grond van andere eigenaren).
4. Van deze 18,6km ligt 2,5km in De Dennen als single track dicht langs een fietspad; in het Krimbos 250m. 1,4km loopt in de duinen (Bollekamer, Rommelpot) parallel aan het fietspad bijna volledig langs het veeraster in de strook die hier jaarlijks wordt gemaaid om het schrikdraad te laten functioneren. De overige 14,5km in Natura2000 gebied van Staatsbosbeheer gaat over bestaande paden.
5. Wat betreft het effect op ander recreatief gebruik binnen het Nationaal Park Duinen van Texel is dit binnen het nationaal park en in overleg met de paardensport organisaties besproken. Op het wandelpad door De Muy en het struingebied van De Slufter naar het strand is fietsen altijd al toegestaan geweest. Op het ruiterpad langs de Muy en De Slufter tussen Ruigendijk is mountainbiken als pilot al een aantal jaren toegestaan. Op basis van deze ervaring hebben de paardensportorganisaties ingestemd met gecombineerd gebruik van een deel van de ruiterpaden in het Krimbos en op het ruiterpad langs het fietspad in de rand van de Eierlandse Duinen naar de Stengweg. In De Muy gaat op 0,5km wandelpad fietsen ook worden toegestaan. In de overeenkomst met Wielersport Texel heeft Staatsbosbeheer vastgelegd dat mocht in de toekomst onverwacht het gecombineerd gebruik van wandel- of ruiterpaden toch problemen op gaan leveren voor de hoofdgebruikers de route hier naar het nabij gelegen fietspad wordt verlegd.

Meer informatie over de medewerking door Staatsbosbeheer aan de realisatie van deze route door Wielersport Texel vindt u op: http://wp.me/p1SrL4-Rn

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • Maarten Jansen
  3 augustus 2016 om 17:19

  Ik vind het tekenend in de uitleg hierboven dat het doel van SBB van natuurbeschermen en het ervoor de natuurbeschermer zijn als hetzelfde wordt gerepresenteerd. Dit is een verkeerd beeld van het standpunt van natuurbeschermers. Natuurbeschermers zijn n.l. helemaal niet de mening toegedaan, zoals de vele andere recreatieve gebruikers, dat de natuurgebieden er voor hen zouden zijn; integendeel de natuurgebieden zijn er juist voor andere soorten dan de mens, omdat deze soorten eenvoudig weg in het grootste gedeelte van Nederland – bestemd voor andere doeleinden (werk,wonen, vrije tijd) – niet kunnen overleven. Als ik om de vogels niet te verstoren niet een gebied in mag om ze te bekijken; dan vind ik dat een goede vorm van beheer.

  De ‘belangen’ van natuurbeschermers zouden daarom veel zwaarder moeten wegen bij het inrichten van natuurgebieden dan die van andere gebruikers; die prima kunnen sporten en picknikken en dieren kunnen kijken in de daarvoor al bestaande terreinen in Nederland, zoals pretparken, parken en dierentuinen. Laat onze natuurgebieden geen entertainment worden. Veel vogelsoorten van de wadden liggen al aan de spreekwoordelijke beademing. Veel strandbroeders zijn gebaat bij absolute rust zoals u zelf vaak stelt in dit leuke blog. Als ik een boswachter niet meer kan vertrouwen om daar zorg voor te dragen; wie dan nog wel?

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   8 augustus 2016 om 08:26

   Bij beheerskeuzes in natuurgebieden kijkt Staatsbosbeheer eerst naar de natuur en daarna naar de mogelijkheden om natuur beleven in te passen. Strandbroeders kunnen prima samen gaan met strandrecreatie, wanneer de plek waar zij broeden maar gerespecteerd wordt en er vaste patronen van recreatief gebruik zijn.

 • Rick de Dick
  30 juni 2016 om 18:15

  Keurig initiatief waarin niet naar de individuele wens van een enkele gebruiker wordt gekeken, maar naar de behoeften van een groep. Het is jammer dat splinter groeperingen als Natuurbelang ook hier het leven van de normale mens, en zelfs de Texelaar, gaat betitelen als afwijkend. Er worden suggesties gewekt dat Mountainbikers per definitie wild rijden, dat het oncontroleerbaar volk is. Los van het feit dat dat op een badinerend toontje wordt gedaan waarvan een gemiddelde middelbare scholier de vuisten zou ballen, is dit geenszins gebaseerd op feiten. Onrust stoken en de mensen met een minder dan gemiddeld lagere school IQ opstoken met politiek correcte statements “bewoners komt in verzet” is de stijl van Natuurbelang. Opinie maken via bevriende journalisten om de opinie te beinvloeden, herberg u voor de meermaals berispte en geschorste journalist van het NHD, ja die met dat vreselijke kapsel en dat mattje in zijn nek…..Want natuurlijk zijn de Natuurbelangers, een splintergroepering die het algemeen nut zeker niet dienen en daarmee hun eigen Anbi status zeer dubieus doen maken, de enigen die de gebaande paden mogen verlaten om lekker te struinen, en op de door hun zelf volprezen en goedgekeurde wijze van de natuur te genieten. Is dat niet van die reclame “wij van WC eend….” En weet u wat, dat zal de mountainbiker die lekker zijn rondje doet, apert een worst wezen. Zij staan namelijk voor gemeenschappelijk genieten, elkaar met respect behandelen. Een werkwijze die Natuurbelang vooralsnog bijzonder onsmakelijk vreemd blijkt te zijn. Oh ja. Voor wie erin geïnteresseerd is; Natuurbelang staat voor het verlagen van recreatie druk in de natuur. Dus feitelijk voor een prachtig eiland als Texel de hekken eromheen. Wellicht komt de voorzitter van Natuurbelang, zal zijn naam hier niet noemen -werkzaam bij een van de grootste vervuilers ter wereld Google- en zijn maat -zal ook zijn naam niet noemen, goed voor een paar dagen gevangenisstraf omdat hij wel even eigenhandig “de natuur ging helpen”, dan eens op bezoek op Texel. Woonachtig in een vinex wijk in Heemstede zijn zij niet echt “natuurbelanghebbende”…….of zullen ze op de fiets of te voet naar Texel komen ?

  Rick de Dick – natuur genieter bij uitstek, ook op de mountainbike

  • Natuurbelang
   5 juli 2016 om 11:18

   Beste Rick, Een hek om Texel, nee dat zouden wij nooit willen en dat is ook niet wat wij nastreven. Wel een genuanceerd en doordacht beleid waarbij natuurwaarden belangrijk zijn. Natuurlijk zijn wij klein, wij willen geen subsidie en draaien met vrijwilligers. De vermarkting van de natuur is in volle gang, economische belangen winnen het van natuurdoelstellingen. Wij vertegenwoordigen de mening van heel veel mensen. Mensen die nu geen stem hebben. Dat u onze achterban verdenkt van een laag IQ is een vervelende opmerking, Een laag IQ is geen schande en het is bovendien onjuist. Onze achterban kenmerkt zich door relatief veel deskundigen, journalisten en ecologen. De zaken die wij aanpakken zijn van algemeen belang, Vandaar onze ANBI status. Keer op keer krijgen wij bij de rechter gelijk in zaken waarbij natuurbeheerders en ook de provincie de wetten overtreden. In feite doen wij niets anders dan plannen door de rechter laten toetsen. Als er geen natuurschade is dan gaan die plannen gewoon door en hoor je ons echt niet. Maar zo ligt de zaak vaak niet, plannen hebben vaak wel een grote impact op de natuurwaarde van een gebied. In de zaak van Texel zijn is er veel onduidelijkheid over de exacte ligging van de route. Wij verwachten van een natuurbeheerder op de eerste plaats een nauwkeurige opgave van de route zodat de eventuele schade goed is in te schatten. Het is voor de Texel aanvraag volkomen duidelijk dat er veel natuurgebied verloren gaat. Niet acceptabel voor veel mensen.

  • Rick de Dick
   5 juli 2016 om 11:41

   Beste Natuurbelang (of mag ik Harry zeggen), dat zijn wederom hele mooie woorden waarmee u handig op de opinie probeert in te spelen. Daartoe (om uw reactie uit te lokken) heb ik ook zeker de woorden laag IQ gebruikt, waarvoor grote dank. Toch is die stelling niet geheel uit de lucht gegrepen, al ware het maar om dat van te voren goed in te schatten was dat u dat zou aangrijpen om een rookgordijn op te trekken, de aandacht van de werkelijke hoofdzaak af te leiden. Daar bent u namelijk heer en meester in.

   Het door Natuurbelang opjutten van lokale bevolking “kom in verzet” en dan vervolgens voor de camera het onderspit moeten delven met een van uw vrouwelijke onderdanen, die ook nog eens staat te rillen als een rietje omdat zij al eerder door diezelfde mountainbiker betrapt is op vernielingen in het zo door u geprezen bos met hoge natuurwaarden, getuigd niet van een hoog IQ. Dat was ook niet denigrerend bedoelt, en ook geen verwijt, absoluut niet zelfs. Het is een constatering, of wilt u ons nu gaan proberen op de mouw te spelden dat de boel slopen acties zijn die staan voor de gemiddelde bewoner van de regio ?

   Dat zijn ze zeker niet. Wij kennen de gemiddelde bewoner. Ik ben er zelf ook een. Ze zijn verbolgen over u en uw splinter groepering. Ze worden dagelijks geconfronteerd door de door u indirect veroorzaakte sloopacties. Daarover zo dadelijk meer. U bent met uw Natuurbelang een splinter groepering die het algemeen nut niet dient. Voorts lijkt u in uw betoog hierboven telkenmale toegreep te moeten doen in suggestieve woorden als “keer op keer”, vaak, veel. Blijft u bij de feiten.

   Het door u gescandeerde succes op de route van Schoorl heeft niets te maken met de beoordeling van natuurwaarden, maar met de dikte van een potlood streep op een stafkaart van SBB. De door u aangedragen bezwaren zijn onherroepelijk van tafel geveegd. Dat er een fout in de vergunning zat mbt die dikte van een potlood streep is inderdaad pijnlijk, maar dicht u nu niet dat succes toe want dat verdient u niet.

   De bewoners van BES kotsen u en uw zogenaamde vrijwilligers compleet uit. De vernielingen die door uw volgelingen n.a.v. uw “komt in verzet” oproepen zijn toegebracht zijn onomkeerbaar. Dat is onacceptabel gedrag, strafbaar zelfs. Maar zoals in de eerdere post hierboven, ook daar draait Natuurbelang zijn hand niet voor om. Er is door de ondoordachte acties van uw “achterban” schade toegebracht aan het bos, er zijn eigendommen vernield. En u wast uw handen in onschuld. Nou. Texel. Er staat u nog wat te wachten met deze keurige heren van Natuurbelang.

 • Natuurbelang
  25 juni 2016 om 12:57

  Beste Staatsbosbeheer, U doet voorkomen alsof het allemaal prima geregeld is. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Wij zullen eerdaags wat dieper ingaan op uw argumenten voor de MTB-route maar er is een aantal bezwaren waar u te makkelijk overheen stapt.

  Laat duidelijk zijn dat wij niet tegen de route zijn, het is aan Texel zelf of ze dit willen. Wat we in ieder geval jammer vinden dat nou juist een aantal zeer kwetsbare gebieden worden opgeofferd. De route kan daar best uit weg blijven. Maar het argument wat we steeds weer horen is dat van handhaving.
  Handhaving zou nu onmogelijk zijn en pas mogelijk worden als er een legale bewegwijzerde route is. Want de MTB-ers rijden nu veel wild door het veld. Tja, u mag mij uitleggen waarom u op de hoogte bent van illegaal gebruik van de duinen en daar niets aan doet. U legaliseert datgene wat illegaal is met de stelling dat u na legalisatie wel kunt handhaven, maar deze stelling is niet gebaseerd op feiten.

  U heeft op Texel welgeteld één boswachter met BOA bevoegdheid, die gaat 3000 hectare controleren?? Met of zonder legale MTB route is dat onmogelijk.
  Hoewel, als u echt wilt zou willen en de natuur voorop stelt dan kunt u nu ook wel handhaven. U zou tijdelijke handhavingsteams kunnen instellen. Gaat u eens te rade bij oud collega’s die in het verleden wel de illegale wildrijders konden beboeten. Wij hebben ze gesproken en hun methoden waren behoorlijk effectief.

  Bovendien, alle wildpaden die er nu al zijn blijven liggen. De kans is groot dat die ondanks legale route toch gebruikt gaan worden.

  Wat u niet vertelt is de achtergrond van deze route. Staatsbosbeheer wil naast natuurbeheer ook vooral een natuurbeleving aanbieden. Daar hoort o.a bij dat een boswachter een gastheer is. En gastheren beboeten nu eenmaal niet. Dat is beleid.

  U maakt Staatsbosbeheer niet geliefd bij een zeer grote groep natuurliefhebbers en door de MTB-ers alle ruimte te geven doet u meer kwaad voor SBB dan goed. Dit beleid zal op de lange duur SBB ernstig schaden.

  Uw argument dat u met alle organisaties overleg heeft gevoerd geeft de indruk dat die organisaties heel Texel vertegenwoordigen. Wij weten uit gesprekken dat er veel verweer is op Texel tegen deze route. Dat bepaalde organisaties het met deze route eens zijn wil niet zeggen dat er geen natuurschade zou kunnen optreden. Als voorbeeld de MTB route in Schoorl, ook een gebied van SBB. Daar is het de Stichting Duinbehoud die uw uitbreiding van de MTB -route steunt. Er zou ook geen natuurschade zijn. Toch zijn er in de omgeving 1000 handtekeningen opgehaald en is er lokaal veel verweer. Die mensen zijn blijkbaar nooit gehoord en dat zet de steun van Duinbehoud toch in een ander daglicht. Bovendien concludeerde de Raad van State dat de hele aanvraag broddelwerk was en gaf Natuurbelang gelijk. De hele aanvraag moet over.

  In onze ogen is de aanvraag op Texel van een even bedroevend niveau. Alleen al het feit dat u stelt dat de route 25 cm breed wordt. Dat is toch meer dan ongeloofwaardig ? Kijkt u eens naar de huidige route in het bos en neem uw meetlat mee. 1 meter of 1.50 breed komt meer in de richting.

  Nog treuriger wordt het allemaal als u beweert dat er 300 MTB-ers van de route gebruik zullen maken. Terwijl de verwachting eerder 30.000 is.
  Kijk, dat u een route wilt en daar waarschijnlijk op den lange duur voordeel bij heeft moet u zelf weten maar strijd dan wel met open vizier en blijf eerlijk. Uw aanvraag zit vol met verkeerde aannames en onwaarheden en dat is een organisatie als SBB onwaardig.

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   26 juni 2016 om 15:51

   Er zijn twee boswachters op Texel met BOA bevoegdheid, daarnaast hebben ook andere collega’s een rol bij de publieksbegeleiding. Er worden ook acties gehouden met ondersteuning van BOA’s van de ‘overkant’. Wanneer na het broedseizoen het uitzetten van de route door gaat gaan we ook verder met het dichten van sluippaden. Het zonodig uitschrijven van een proces-verbaal is onderdeel van het Staatsbosbeheerbeleid, handhaving door middel van het aanzeggen van een proces-verbaal is één van de middelen van het gastheerschap die wij gebruiken.

  • Bert Knoop
   26 juni 2016 om 16:45

   Kunt u mij dan vertellen als ze bij de horsmeertjes rijden waarom er boete’s geschreven worden.Vooral om dat de handhaver zegt volgende week rijden ze er weer.En dat ze iedere zondag om 9 uur uit Den Burg vertrekken.Dan kunt u mij niet wijs maken dat het bestuur van die mtb club zijn leden onder controle heeft.En zo’n club geeft u dan nog een grotere route die natuur vernielt en mensen die echt van de natuur willen genieten lastig vallen.

  • Johan
   30 juni 2016 om 15:27

   Uit onderzoek van onder meer Probos, Wageningen UR, en diverse universiteiten in het buitenland blijkt keer op keer dat Mountainbikers niet meer schade aan de natuur veroorzaken dan wandelaars.

   Dat er mensen fietsen op plaatsen waar dat niet de bedoeling is is helaas een feit. Ik ben het met u eens dat deze figuren aangepakt mogen worden. Maar zolang er geen uitdagend alternatief is zal dit altijd een probleem blijven.

   Iets wat mij inziens bijdraagt aan het probleem is dat het niet voor iedereen duidelijk is wat en waar een MTB route is. Hierdoor gaan wandelaars lopen op een MTB route, en gaan onervaren/huurders fietsers buiten de route rijden omdat ze het niet kunnen vinden/weten welke bordjes te volgen. In beide gevallen geeft dit conflicten. Dus beter aan de bezoekers kenbaar maken welk symbool wat betekend. (wandel, MTB, ruitersroute) Bord op parkeerplaats, websites, bladen, folder VVV/MTB verhuur, enz.

   Verder moeten wij elkaar gewoon met respect behandelen als je elkaar tegen komt. MTBer even de vaart er uit, wandelaar even een stapje opzij indien nodig, en ieder vervolgd zijn/haar weg zonder problemen.

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   30 juni 2016 om 16:23

   Met meer respect voor elkaar en het naleven van de gedragscode zouden er inderdaad veel minder problemen zijn. De route van Wielersport Texel, wordt binnen de grenzen die de natuur stelt uitdagend en goed gemarkeerd.

 • Reinder Frederik van Wijngeeren
  24 juni 2016 om 21:12

  Staatsbosbeheer, een natuurbeschermingsorganisatie? Die tijd ligt al ver achter ons.

 • Bert Knoop
  24 juni 2016 om 21:06

  Ik ben deze vakantie ook Texelse atb’ers tegen gekomen bij de horsmeertjes en in de bleekersvallei.Dat zijn plekken waar het niet is toe gestaan.Bij de horsmeertjes werden ze door de handhaver weggestuurd maar er werd geen bon geschreven terwijl hij tegen me zei volgende week zijn ze er weer.Hier uit blijkt dat met die fiets club geen afspraken gemaakt kunnen worden want ze hebben haar leden niet in bedwang.Dus er is maar een oplossing niet meer route’s geven en iedereen bekeuren.

 • J. van den Berg
  24 juni 2016 om 16:52

  Ik kom zeer regelmatig Texelse fietsers tegen in de duinen en staatsbossen buiten de toegestane paden. Dat dit zal verminderen door de aanleg van 100km nieuwe paden is een illusie. Mijn hypothese is dat de nieuwe route vooral fietsers aantrekt van ‘de overkant’ die een dagje komen crossen op Texel. De Texelse fietsers hebben zo hun eigen routes en paden. Alleen met handhaving (lees bekeuren) zal het illegaal gebruik teruggedrongen kunnen worden. Jarenlang waarschuwen (vaak op papier) heeft helaas geen zier geholpen.

 • F. Klomp
  24 juni 2016 om 13:20

  De komst van de woeste padenfietsers schaadt het landschap, de natuur en de natuurbeleving. Laat de mensen die een kick krijgen van kracht en snelheidsmeting oprukken naar de sportvelden, waar hun modebewuste felle-kleuren-kleding niet opvalt tussen de overige schreeuwlelijke reclame. De natuurbeleving van de natuurliefhebber, van hen die studie maken van de levende natuur, wordt met de komst van het wildfietsen en de wildfietsers, in hoge mate verstoord en tenietgedaan.

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   24 juni 2016 om 13:59

   met de 100km route krijgen wildfietsers een legaal alternatief. Voor het overgrote deel buiten natuurgebieden en binnen natuurgebieden aan de randen van delen daarvan

 • Bob Esselink
  24 juni 2016 om 13:02

  Duidelijke uitleg, wordt vast een prachtige atb route!. Maar hierboven gaat het over een kleine 30 km. Dus resteert er nog 70. Waar komen die dan te liggen?

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   24 juni 2016 om 13:13

   grotendeels buiten natuurgebieden over de rest van Texel, o.a. in agrarisch gebied.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog