www.boswachtersblog.nl/ Texel

Werkzaamheden van de boswachters: grenscontrole

20 november 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
De Dennen Schettersweid Texel

Het werkpakket van een boswachter is erg gevarieerd. Maaien en zagen om de begroeiing te beheren. Excursies verzorgen, wandelpaden opknappen en toezien op de naleving van de regels liggen voor de hand. Een taak waar mensen niet snel aan denken is de grenscontrole. Terreinen van Staatsbosbeheer grenzen over vele kilometers aan grond van anderen. Jaarlijks wordt een deel van deze grenzen gecontroleerd. Soms raken grenspalen en andere grensmarkeringen weg, dan kan het zomaar gebeuren dat er over de grens heen gewerkt wordt door Staatsbosbeheer of de buren. Dat kan tot ongewenste situaties leiden en soms zelfs overtreding van wettelijke regels. De komende maanden zullen delen van de grens nagelopen worden. Wanneer de grens verstoord lijkt volgt er daarna overleg met de betreffende buur om na te gaan of en hoe de grens hersteld moet worden.

 

 

reageren

geef een reactie

 • Piet van Noort
  20 november 2016 om 23:24

  Grenscontrole klink goed maar beter zou het zijn als Staatsbosbeheer de hoogte van het terrein controleert. NL is opgebouwd uit veengronden die door de bossen zijn gevormd. Kappen van bossen zoals bij Schoorl stopt de groei van ons land in de hoogte zodat bodemdaling de overhand krijgt. Bos aanplant in dijkgebieden zorgt ook dat deze niet af kunnen schuiven zoals laatst gebeurd is. Het dynamisch belijd van Staatbosbeheer is dus nog lang niet op orde !

  • Erik van der Spek
   21 november 2016 om 08:05

   De ondergrond van de terreinen op Texel bestaat uit keileem en/of zand. Meer dynamiek in het duin zorgt voor duingroei (toename hoeveelheid zand) blijkt uit diverse onderzoeken.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog