www.boswachtersblog.nl/ Texel

Uit de jaarverslagen van de houtvester over Texel

6 december 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
familie Min Texel

Het blijft leuk om terug te kijken. Zo hebben we delen uit de jaarverslagen van de houtvesters die verantwoordelijk waren voor Texel. Eerst maakte Texel deel uit van de houtvesterij Alkmaar, waar onder andere ook Vlieland en Terschelling en de vaste lands duinen onder vielen. Later werd het houtvesterij de Eilanden, met ook de duinen van Schoorl en Petten en de Wieringermeer. Om in 1940 weer in houtvesterij Alkmaar te veranderen.

1911

Op 20 april 1911 besluit de minister de boswachterijen Schoorl, Westermient en De Koog te verenigen tot Houtvesterij Alkmaar. De Westermient stond onderleiding van boswachter N.Min en De Koog onder boswachter A.Epe, die in 1911 het tijdelijke voor de functie boswachter mocht verwijderen.

Op 16 mei vertrekt Min naar Venray en vanaf 1 juni wordt J. v.d. Craats boswachter van de Westermient.

1915

De militaire dienst van boswachter J.v.d. Craats bij de kustwacht was zo ingericht dat hij drie dagen in de week de leiding over de boswachterij Westermient op zich kon nemen. Bovendien kreeg hij nog een maand verlof om voor de Marine in Den Helder een tuin aan te leggen. In De Koog wordt voor de bosdwachter een woning gebouwd (Dorpstraat). In verband met een voor het Departement van Marine ter verrichten tuinaanleg te Den Helder werd aan van de Craats bovendien een maand verlof uit de militaire dienst toegestaan. Op een daartoe door mij aan de vice-admiraal gericht verzoek werd van de Craats 17 december met klein verlof naar huis gestuurd.

Boswachter Epe en van de Craats
Boswachters Epe en van de Craats

1929

Over het geheel genomen heeft de bewaking succes gehad. Het blijkt echter steeds meer dat de zilver- en zwartkopmeeuwen beperkt moeten worden, aangezien deze meeuwvogels zeer schadelijk zijn voor de meeste andere vogelsoorten. Op Texel werden ongeveer 900 eieren in de zilvermeeuwkolonie in de Westerduinen geraapt.

De totale opbrengst der kampeervergunningen is belangrijk lager dan in 1928 en zelfs lager dan in 1927. Voor een gedeelte moet dit worden toegeschreven aan het verbod van Rijkswaterstaat om te kamperen in de zeereep. Kampeerders staan bij voorkeur direct langs zee.

Behalve eenige kleinere werktuigen werden ten behoeve der houtvesterij twee verplaatsbare Franse houtskoolovens (systeem Delhommeau) aangekocht. (Met deze houtskool ovens werden afvalhout en boomstobben verkoold en als houtskool verkocht.)

Andere uitgaven: vergoeding aan de Gemeente Texel voor de Rijksvelwachter te De Koog fl. 200

 

1934

De standplaats van de houtvester in de houtvesterij De Eilanden wordt verplaatst naar Den Helder. Landmeter G. Smit wordt belast met het opmeten van de boswachterij Texel en brengt de bossen van de Westermient in kaart. In de boswachterij Texel was van 7 mei tot 1 augustus tewerkgesteld de leerling G. Middendorp, terwijl de Deensche leerling H.W. Madsen wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende de maanden juni en juli met de duinbebossing op Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland kennis te maken.

1940

Bij beschikking van de directeur-generaal van den Landbouw van 2 augustus werd het bureau van de houtvesterij De Eilanden overgeplaatst van Den Helder naar Alkmaar. Op 1 oktober 1941 werd den naam gewijzigd in houtvesterij De Eilanden en uitgebreid met de boswachterij Schoorl.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog