www.boswachtersblog.nl/ Texel

Rotary en Rotaract Texel helpen Staatsbosbeheer bij het op van duinen in Nationaal Park de Duinen van Texel

7 februari 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Vanmiddag hebben achttien leden van Rotary en Rotaract Texel Staatsbosbeheer geholpen bij het behoud van open duin in Nationaal Park de Duinen van Texel. In de Bleekersvallei verwijderden zij berken uit het duin. Zonder beheer (begrazen, maaien, hakken , zagen , chopperen en plaggen) veranderd het duin langzaam in een groot duinbos. Onder puur natuurlijke omstandigheden zou de natuur door afbraak en opbouw van duinen alle levensgemeenschappen van onbegroeid tot bos telkens opnieuw laten ontstaan met de ruimte voor de grote variatie aan planten- en diersoorten die daar bij horen. Omdat het duin ook belangrijk is als zeewering en aan de landzijde strak is begrenst is er geen ruimte voor de daarvoor grootschalige dynamiek. Staatsbosbeheer is blij met deze hulp voor het behoud van de rijke duinen op Texel.

reageren

geef een reactie

  • Piet van Noort
    7 februari 2017 om 23:12

    U verwoordt het heel mooi in uw verhaal: onder puur natuurlijke omstandigheden …..zou de natuur dit werk zelf doen. Maar omdat het duin dient als zeewering is er geen ruimte voor deze dynamiek. De leden van de Rotary en Rotaract helpen hier Staatsbosbeheer om de natuur hier onnatuurlijk in een model pak te hijsen ! Toch noemt Staatsbosbeheer dit dynamisch kustbeheer ondanks het gebrek aan dynamiek. Staatsbosbeheer zou zich drukker moeten maken over de dynamische zandaanvoer voor onze stranden. Met het steeds weer opnieuw vernietigen van de natuur in zee en op het strand door zand suppleties en de daarbij geloosde uitlaatgassen met stikstof en CO² is veel erger dan wat kreupelhout waar z and in opgevangen wordt. Moet werken met natuur nu echt zo duur ?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog