www.boswachtersblog.nl/ Texel

Jaarverslag 2016 Staatsbosbeheer Texel over natuur en natuurbeleving

24 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Slufter, Texel, Staatsbosbeheer

Elk jaar vat Staatsbosbeheer de belangrijkste ontwikkelingen in de natuurgebieden die wij beheren samen in een jaarverslag. Dit is de laatste keer dat dit verslag is samengesteld door boswachter ecologie Jitske Esselaar, zij heeft nu een andere baan.

Weer

Na een uitzonderlijk zachte winter 2015-2016, met een normale hoeveelheid regen, veel zon en zonder ijsdagen kwam de lente laat opgang. Half april zongen er nog maar weinig vogels. Vanaf mei gaat het snel veel planten in bloei en de dagvlinders worden actief. Vanaf begin mei wordt het warmer en gaan de ontwikkelingen snel.

Veranderingen

Jochem Rikse nam het werk als boswachter beheer over van Jan van Assema, die nu teamleider is in Gooi en Kennemerland. De grondruil als vervolg van de herziening EHS is afgerond. Zeeburg is verkocht en grond bij de Hanenplas aangekocht. Na twintig jaar voorbereiding is Dorpzicht als natuurgebied ingericht. Daarbij zijn oude kreken hersteld en is de waterhuishouding afgestemd op de natuur.

Muy, Texel, Staatsbosbeheer

Excursies

De belangstelling voor de excursie neemt weer toe; tijdens 246 excursies hebben 3184 mensen onder deskundige begeleiding de duinen en De Slufter bezocht. De Slufter trekt hierbij het grootste aantal belangstellenden.

Publieksbegeleiding

Na goede inrichting en voorlichting is publieksbegeleiding door boswachters en vogelwachters in het veld een belangrijke manier om een groot aantal bezoekers samen te laten gaan met elkaar (soms zitten ze elkaar in de weg) en de hoge natuurwaarde van het Nationaal Park Duinen van Texel.

Er zijn 1351 overtredingen geconstateerd, wat minder als in 2015. In ongeveer 95% van de gevallen konden mensen worden aangesproken en gecorrigeerd. In negen gevallen was er reden om een proces-verbaal op te maken. De meeste overtredingen hebben te maken met het onjuist gebruik van recreatieve voorzieningen. Het fietsen op wandelpaden vormt de hoofdmoot. Natuurovertredingen zijn vooral begaan door wandelaars die de rust van vogels verstoorden. De vrijwillige vogelwachters in De Slufter speelden weer een belangrijke rol bij het mensen laten genieten van al het moois in de natuur.

Slufter, vogelwacht, Staatsbosbeheer

Broedvogels.

Op De Hors broeden een recordaantal van 162 paar dwergsterns. Niet duidelijk is waarom er maar weinig jongen uitvlogen. Wel had tussen de dwergsterns een strandplevier succes en broedde er een paartje bij de Eierlandse Dam. Er waren weer veel lepelaars, de kolonie in De Geul bleef op de omvang van de laatste jaren (450) en in De Muy groeide het aantal naar 107. De velduil heeft vermoedelijk niet gebroed en bij de blauwe kiekendief brachten drie paartjes zeven jongen groot. In De Geul is goed te merken dat de combinatie van verbossing met wilgen en de vraat van grauwe ganzen de hoeveelheid riet sterk doet afnemen.  Roerdomp en rietgors zijn hier verdwenen en rietzanger en kleine karekiet hebben het moeilijk. Blauwborst, winterkoning en vink profiteren juist van de bosontwikkeling.

Dagvlinders en sprinkhanen

In De Muy bleek bij inventarisatie dat de heide blauwtjes alleen in de heidevelden zijn gezien, terwijl de heivlinder juist buiten de hei in de grijze duinen is gesignaleerd. Een aantal terreinen is geïnventariseerd op de aanwezigheid van duinsabelsprinkhaan en blauwvleugelsprinkhaan. De eerste zit graag in hoge graspollen en de blauwvleugelsprinkhaan zoekt droge zandige delen van het duin.

Het hele jaarverslag vindt u hier: 2016_Jaarverslag_Externe versie

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog