www.boswachtersblog.nl/ Texel

1 augustus zijn de meeste groene routes in de Duinen van Texel weer open

31 juli 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Het broedseizoen 2017 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had of zijn hun jongen nog aan het voeren. De meeste wandelpaden (groene routes) die alleen buiten het broedseizoen voor wandelaars beschikbaar zijn gaan daarom op 1 augustus weer open.

Uitzonderingen
Er zijn twee uitzonderingen: Het pad achter De Geul blijft nog tot 1 september dicht omdat het dicht langs de lepelaarskolonie loopt, waar nog steeds jonge vogels op het nestzitten. Het pad door de Mandenvalleien in de Eierlandse Duinen gaat als vanouds pas op 16 augustus open. Hier zitten begin augustus ook nog veel jonge meeuwen uit de kolonie die vlak langs dit pad ligt.

Voorbereiding
Voordat de paden open gaan maait Staatsbosbeheer de paden en snoeit zonodig uitgegroeide struiken, nadat gecontroleerd is of er geen late broedgevallen zijn waardoor dit nog niet kan. Het gaat om onverharde, meestal ruige paden voor de meer avontuurlijke wandelaar, waar soms later in het jaar laarzen nodig zijn. De groene markering van deze wandelpaden geeft aan dat deze wandelpaden alleen buiten het broedseizoen beschikbaar zijn.

 

PS er is een vacature voor een boswachter met de specialisatie publiek op Texel:

Boswachter gezocht op Texel bij Staatsbosbeheer, word jij onze nieuwe collega?

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog